Mārtiņš Daugulis

Mārtiņš Daugulis
Occupation: LNT rīta ziņu moderators un RSU lektors

LNT rīta ziņu moderators un lektors Rīgas Stradiņa universitātē, kur arī vada studiju programmu "Politika un politiskā komunikācija". Kā mācībspēks runas, skatuves un komunikācijas jomās M.Daugulis darbojas arī Latvijas Tiesnešu mācību centrā. M.Dauguļa apmācības principi sakņojas viņa praktiskajā pieredzē saskarsmē ar dažādām auditorijām apvienojumā ar akadēmiski metodoloģisku pieeju programmas izstrādē. M.Daugulis ir izstrādājis savas apmācības metodes, kas balstās uz klienta praktisku trenēšanu, klientam pašam nonākot pie slēdziena, kāds ir labākais viņa uzstāšanās modelis. Šie runas un uzstāšanās treniņi tiek cieši sasaistīti ar klienta psiholoģisko sagatavotību skatuvei un saskarsmei ar auditoriju - līdz ar to uzstāšanās nodarbības pie M.Dauguļa iet sazobē ar personības izaugsmes treniņiem. M.Dauguļa praktiskā pieredze apvieno plašu tvērumu - no 2003.gada viņš ir improvizācijas aktieris, vada dažādā formāta un rakstura pasākumus; 5 gadus nostrādājis Eiropas Parlamentā par EP deputāta padomnieku, izstrādājis īpašu apmācības metodiku, kas kalpo darbam ar grūto klientu un vēstījuma "mērķēšanu", atbilstoši 21.gs.sabiedrības segmentācijas prasībām. Akadēmiski M.Daugulis ir izglītots kā zinātņu doktora kandidāts socioloģijā. Savukārt, papildus viņš guvis pieredzi virknē meistarklašu pie Latvijā un Eiropā atzītiem runas pasniedzējiem.