Ieva Kozlovska

Ieva  Kozlovska
Occupation: Biznesa vadības lektore

MBA. Ieva Kozlovska – doktora grāda kandidāte biznesa vadībā, apvieno akadēmiskās zināšanas un lektores pieredzi ar ievērojamu profesionālo pieredzi saistībā ar finansēm tādās organizācijās kā „Deloitte Latvia”, „Latvia Statoil”, „L’Oreal Baltic”, „ERNST & YOUNG BALTIC”, Lauksaimniecības Ministrija u.c. Papildus pasniedzējas darbam Rīgas Biznesa Skolā, Banku Augstskolā, Transporta un Sakaru Institūtā, pasniedz maģistrantūras studentiem Vācijā, Hochschule Kaiserslautern augstskolā. Absolvējusi Latvijas Universitātes Ekonomikas un Vadības fakultāti, ieguvusi MBA grādu Rīgas Biznesa skolā, turpina doktorantūras studijas Banku augstskolā biznesa vadībā. Mini MBA programmā pasniedz tēmas „Grāmatvedība” un „Finanšu vadība”.