Gints Turlajs

Gints Turlajs
Occupation: Pieredzējis biznesa vadības un finanšu konsultants

Mg. oec. Gints Turlajs – doktora grāda kandidāts ekonomikā, pieredzējis biznesa vadības un finanšu konsultants, Latvijas Ekonomistu asociācijas valdes loceklis, aktīvi darbojies Latvijas Jauno zinātnieku asociācijā, specializējies pētniecībā, pasniedzējs Rīgas Stokholmas Ekonomikas augstskolā un Rīgas Tehniskajā universitātē. Profesionālo pieredzi ieguvis: finanšu jomā Latvijas Bankā, SEB bankā, Eiropas Komisijā, Ekonomikas ministrijā; kā biznesa konsultants „Fortesso Latvija” un „Smart Kontinent LV Ekoterm” konsultāciju uzņēmumos; biznesa žurnālists laikrakstā „Diena” u.c. izdevumos. Absolvējis Rīgas Valsts 1. ģimnāziju, Latvijas Universitātes Ekonomikas un Vadības fakultāti, Rīgas Stokholmas Ekonomikas augstskolas Ekonomikas un Biznesa vadības fakultāti, Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvis maģistra grādu ekonomikā un biznesa vadībā, studējis maģistrantūrā Dienviddānijas Universitātē starptautisko ekonomiku un biznesa vadību (University of Southern Denmark), ieguvis maģistra grādu Latvijas Universitātē informācijas tehnoloģijās, turpina doktorantūras studijas Rīgas Tehniskajā universitātē. Papildus apguvis kursus Francijas bankā, Eiropas Centrālajā bankā, Itālijas Nacionālajā bankā un Hārvardas biznesa augstskolā. Mini MBA programmā pasniedz tēmas „Ražošanas un procesu vadība” un „Stratēģija”.

Diplomi, apliecības un atsauksmes:

Gints Turlajs diplomi >

Papildizglītība>

RTU rekomendācija>

RTU Karjeras centra rekomendācija>

JAL rekomendācija>