Jānis Leilands

Jānis Leilands
Occupation: Vadības konsultants
 • Sertificēts vadības konsultants ( CMC – Certified Management Consultant).
 • Sertificēts Lean Six Sigma Black Belt (Melnā josta) speciālists un pasniedzējs.
 • Biznesa efektivitātes asociācijas LEAN eksperts.
 • Kopš 1999.gada kā apakšuzņēmējs veicis apmēram 150 kvalitātes vadības sistēmu auditus Starptautiskās sertifikācijas organizācijas Bureau Veritas auditoru komandas sastāvā.
 • Sagatavoti un vadīti apmācību kursi par biznesa plānošanu, izmaksu sistēmu veidošanu, produktu kalkulāciju un kvalitātes vadības sistēmu dažādās mācību iestādēs/uzņēmumos.

Konsultācijas, apmācība un darbsemināru moderācija par:

 • Procesu izcilības un efektivitātes metodēm: Lean, SixSigma, Toc
 • Kvalitātes vadību
 • Vides vadību
 • Energoefektivitātes vadību
 • Risku vadību
 • Radošuma metodēm
 • ISO Lean

Izglītība:

 • Rīgas Politehniskais institūts, Ceļu un tiltu specialitāte: inženieris-celtnieks

Papildizglītība:

 • Procesu ekselence (EFQM/ BMW)
 • Inovāciju process (EFQM/ Bosch)
 • Iepriecinošā kvalitāte – Kano modelis (N.Kano)
 • Kritiskās ķēdes Projektu vadība (CCPM; Exepron)
 • Lean SixSigma melnā josta/Black Belt (Business Excelence solutions)
 • Lean meistarklase (Porsche Consulting)
 • Lean projektu vadība (Five4sucess)
 • Energoefektivitātes sistēmu auditors (Bureau Veritas)
 • Lean vadības principu ieviešanas pieredze Zviedrijas un Norvēģijas uzņēmumos (ELKO, Scania)
 • TRIZ (COMCON)
 • Inovāciju process (VisionLab)
 • Visaptveroša risku vadība (PWC)
 • Radošās metodes (LKA)
 • Kvalitātes pārvaldības sistēmu vadošais auditors (Bureau Veritas)
 • Reģionālās attīstības konsultants (CER/Nutek/SIDA)
 • Projektu mērķa orientēta plānošana, moderācija un prezentācija (GTZ/Luso Consult)
 • Uzņēmumu vērtētājs (Latvijas vērtētāju asociācija)
 • Kvalitātes vadības sistēmas (Dānijas tehnoloģiju institūts)
 • Kokapstrādes industrijas konsultants (Rozenheimas kokapstrādes institūts)
 • Stratēģiskā biznesa plānošanas konsultants (CER/SIDA)
 • Riska investīciju fondi un darbs valdēs Latvijā (Zviedrijas direktoru akadēmija)

2017. gadā konsultētie uzņēmumi:

 • Forevers Apmācības par Lean (sadarbībā ar WIN partners)
 • Magrus Kvalitātes vadības sistēmas (ISO 9001) ieviešana
 • Lido Lean ievadapmācība
 • Artex Latvija Autobūves nozares kvalitātes (IAFT 16949) vadības sistēmas ieviešana
 • Valsts kanceleja Apmācība par risku vadību(sadarbība ar Latvijas Kvalitātes biedrību)
 • Diana Sveces Integrētās kvalitātes (ISO 9001), vides (ISO 14001) un energoefektivitātes (ISO 50001) vadības sistēmas ieviešana
 • Skonto Plan Iekšējo auditoru apmācība
 • East Metal Apmācības par ISO 9001 un risku vadību
 • Lyngson Apmācības par Lean (sadarbībā ar WIN partners)
 • Stora Enso Launkalne Apmācības par Lean un praktiska Lean projektu ieviešana
 • BMGS Apmācības par ISO 9001, ISO 14001 un iekšējo auditu
 • Siguldas Būvmeistars Konsultācijas par ISO 14001 paplašināšanu ar energoefektivitātes prasībām.