Karīna Platā

Karīna Platā
Occupation: Pasniedzēja un konsultante Darba tiesisko attiecību jautājumos

Tiesību zinātņu un personāla vadības maģistre, Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas "Personāla dokumentu pārvaldība" autore, informatīvo materiālu “Par darba līgumiem”, “Par darba un atpūtas laiku”, “Par vienlīdzīgu attieksmi” un metodiskā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” autore. Strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori. Vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.