Projekti

Aicinām apmeklēt projekta „Trešās paaudzes (senioru) izglītības veicināšana” noslēguma pasākumu

Vērienīga projekta „Trešās paaudzes (senioru) izglītības veicināšana” („Promoting third age education” (P3AE)) īstenošana tuvojas noslēgumam, tāpēc projekta organizators biznesa konsultāciju un mācību centrs „LatConsul” aicina ikvienu interesentu apmeklēt projekta rezultātu prezentāciju, kas notiks šā gada 7. maijā plkst. 12.00 Eiropas Savienības mājas Sarunu istabā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.

Aizvadītā pirmā projekta "Soci SDGs" partneru tikšanās

No 2017. gada 8. līdz 9. novembrim Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā tika aizvadīta projekta Soci SDG’s "Social sustainable development goals" (Ilgtspējīgas attīstības mērķi) partneru pirmā starptautiskā tikšanās. Šajā sanāksmē tika pārstāvētas visas 9 projekta partnerorganizācijas no 7 valstīm - Latvijas, Lietuvas, Itālijas, Vācijas, Lielbritānijas, Slovākijas un Horvātijas, kura ir projekta koordinējošā valsts.

Otrā projekta ESTEEM partneru tikšanās Saragosā, Spānijā

Otrā projekta ESTEEM (Enhancing Social sciences graduates Transversal Entrepreneurial and Employment skills) - “Sociālo zinātņu absolventu uzņēmējdarbības un nodarbinātības kompetenču paplašināšana” sadarbības partneru organizatoriskā tikšanās noritēja 2 dienas, no 2017. gada 9. – 10. martam Saragosā, Spānijā.

Projekts "Sociālo zinātņu absolventu uzņēmējdarbības un nodarbinātības kompetenču paplašināšana"

Projekta ESTEEM (Enhancing Social sciences graduates Transversal Entrepreneurial and Employment skills) - “Sociālo zinātņu absolventu uzņēmējdarbības un nodarbinātības kompetenču paplašināšana” galvenais mērķis ir sociālo zinātņu absolventu kompetenču uzlabošana un bagātināšana uzņēmējdarbības un nodarbinātības jomā, lai paaugstinātu viņu konkurētspēju darba tirgū un veicinātu viņu nākotnes nodarbinātību.

Karstākie piedāvājumi

Kurss "ES finansēto projektu izstrāde - soli pa solim"

Kursa laikā iegūsiet zināšanas par pieejamiem Eiropas Savienības fondiem un citiem finanšu instrumentiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, konkurētspējas paaugstināšanai, sociālās jomas attīstībai, zinātnei un pētniecībai, kā arī jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei.