Notikumu kalendārs

Septembris
16., 19., 23., 27., 30. septembris un 4.oktobris, 14.00 - 17.00
LatConsul mācību centrs
Mācību mērķis: radīt pilnīgu priekšstatu par vadīšanas koncepciju; pilnveidot vadītāju vadīšanas prasmes; gūt priekšstatu par efektīvas komandas veidošanas priekšnoteikumiem; iepazīstināt ar deleģēšanas un atgriezeniskās saites sniegšanas pamatnoteikumiem; trenēt deleģēšanas un atgriezeniskās saites sniegšanas prasmes; apzināties un novērtēt savas kompetences.
Cena: 190,00 EUR + PVN

Kursu vada: Vineta Ikauniece-Ozoliņa

 

Mācību mērķis: 

 • Radīt pilnīgu priekšstatu par vadīšanas koncepciju,
 • Pilnveidot vadītāju vadīšanas prasmes,
 • Gūt priekšstatu par efektīvas komandas veidošanas priekšnoteikumiem,
 • Iepazīstināt ar deleģēšanas un atgriezeniskās saites sniegšanas pamatnoteikumiem, trenēt deleģēšanas un atgriezeniskās saites sniegšanas prasmes, 
 • Apzināties un novērtēt savas kompetences.


Mācību saturs:

I. KO NOZĪMĒ VADĪT?

 1. Vadītāja dažādu līmeņu darbības sfēras: organizācijas līmenis, nodaļas/filiāles līmenis, individuālais darbs ar personālu; 
 2. Vadītāja uzdevumi;
 3. Kontroljautājumi vadītāja lomām;
 4. Vadīšanas funkcijas un prasmes:
  Plānošana: laika vadības līmeņi. Prioritāšu noteikšana.
  Organizēšana: deleģēšana.
  Kontrole – dārgākais vadīšanas pakalpojums.
  Motivēšana: organizācijas kultūra kā darbinieku piesaistīšanas, motivācijas rīks. 
 5. Jaunā darbinieka adaptācija – viens no vadītāja pamatuzdevumiem;
 6. Pārmaiņu vadība – pastāvēs, kas mainīsies.

II. VADĪTĀJA PERSONISKĀ EFEKTIVITĀTE

 1. Vadības stili: autoritārais; autoritatīvais; koleģiālais; parauglīdera; demokrātiskais; pamācošais; 
 2. Emocionālā inteliģence, attieksmes komponenti;
 3. Vadītāju kompetenču modelis: ietekme; sasniegumu orientācija; komandas darbs un sadarbība; analītiskā domāšana; iniciatīva; citu attīstīšana; pārliecība par sevi; uzstājība; informācijas meklēšana; komandas vadība; konceptuāla domāšana.     

III. DELEĢĒŠANAS PRASMJU TRENIŅŠ VADĪTĀJIEM

 1. Deleģēšana kā organizatoriskās funkcijas sastāvdaļa; 
 2. Deleģēšanas mērķi; veiksmīgas deleģēšanas kritēriji;
 3. Kļūdas deleģēšanā; fiktīva deleģēšana;
 4. Ieteikumi sekmīgai deleģēšanai. Ko, kā, kam, kad deleģēt;
 5. Deleģēšana darbinieku profesionalitātes un personības attīstīšanai;
 6. Paškontroles un komunikācijas prasmes deleģēšanā;
 7. Atgriezeniskās saites došanas principi un treniņš;
 8. Darba izpildes vadīšana un novērtēšana.

IV. KOMANDAS VEIDOŠANA. SASKARSME AR DAŽĀDA TIPA CILVĒKIEM                                    

 1. Atšķirības starp grupu un komandu;
 2. Komandu efektivitātes pakāpes;
 3. Komandas attīstības fāzes;
 4. Komandas dzīves cikls;
 5. Labas komandas izveidošanas priekšnosacījumi;
 6. Labvēlīgas saskarsmes priekšnoteikumi;
 7. Atgriezeniskās saites nozīme komandas darbā;
 8. Saskarsme ar dažādiem uzvedības modeļiem;
 9. Uzvedības novērtēšanas kritēriji;
 10. Cilvēku uzvedības pamatmērķi;
 11. Dažādu personības tipu ekspresdiagnostika: raksturojums, psiholoģiskās īpašības, ārējais izskats, neverbālā valoda, runa;
 12. Dažādu personības tipu ieradumi, aizraušanās;
 13. Kā iepatikties dažāda tipa cilvēkiem;
 14. Konfliktu risināšanas stratēģijas ar dažādu tipu cilvēkiem.


Mācību norise: 6 pēcpusdienas, no plkst. 14.00 – 17.00

Nodarbību veids: īsas interaktīvas lekcijas, darbs grupās, strukturētas grupas diskusijas, PowerPoint prezentācijas, testi, lomu spēles, video atgriezeniskās saites analīze.

CENA: 190,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: 6 mācību dienas, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

 

Cenā iekļauts: 6 mācību dienas, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
20.09.2019., 10.00 - 17.00
LatConsul mācību centrs
Kurss būs noderīgs vadītājiem, klientu apkalpošanas darbiniekiem, pārdevējiem attiecību veidošanai gan lietišķajā, gan personiskajā saskarsmē. Ikvienam, kurš ieinteresēts veiksmīgāk veikt darījumus, apkalpot klientus un attīstīt sevi.
Cena: 80,00 EUR + PVN

PROGRAMMAS MĒRĶIS:

Pilnveidot saskarsmes iemaņas, apgūstot jaunas kontaktēšanās stratēģijas saskarsmē ar dažādu tipu cilvēkiem.

MĒRĶAUDITORIJA:

Kurss būs noderīgs vadītājiem, klientu apkalpošanas darbiniekiem, pārdevējiem attiecību veidošanai gan lietišķajā, gan personiskajā saskarsmē. Ikvienam, kurš ieinteresēts veiksmīgāk veikt darījumus, apkalpot klientus un attīstīt sevi.

METODES:

Īsas lekcijas, strukturētas grupu diskusijas, testi, vingrinājumi, video, lomu spēles.
 

PROGRAMMA:

 • Uzvedības novērtēšanas kritēriji
 • Cilvēku uzvedības pamatmērķi
 • Dažādu personības tipu ekspresdiagnostika: raksturojums, psiholoģiskās īpašības, ārējais izskats, neverbālā valoda, runa
 • Dažādu personības tipu ieradumi, aizraušanās
 • Kā iepatikties dažāda tipa cilvēkiem?
 • Konfliktu risināšanas stratēģijas ar dažādu tipu cilvēkiem
 • Dažādu personības tipu stresa avoti, stresa pazīmes un palīdzība stresa pārvarēšanā
 • Labvēlīgas attieksmes veidošana.
   

IEGŪTĀS ZINĀŠANAS PALĪDZĒS:

 • Novērtēt dažādu cilvēku uzvedību
 • Elastīgi pielāgoties dažādiem saskarsmes partneriem
 • Atrast atbilstošu pieeju attiecīgajam personības tipam
 • Saglabāt pozitīvu attieksmi pret klientu konflikta situācijās
 • Efektīvāk risināt un savlaicīgi novērst konflikta situācijas.


KURSA NORISE: 1 mācību diena (no 10.00 - 17.00)

KURSA CENA: 80,00 EUR + PVN 
Cenā iekļauts: 1 mācību diena, mācību materiāli, kafijas pauzes un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

Cenā iekļauts: 1 mācību diena, mācību materiāli, kafijas pauzes un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
2 dienas, 24. un 26. septembrī, 9.30-16.30
LatConsul mācību centrs
Kursa laikā iegūsiet zināšanas par pieejamiem Eiropas Savienības fondiem un citiem finanšu instrumentiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, konkurētspējas paaugstināšanai, sociālās jomas attīstībai, zinātnei un pētniecībai, kā arī jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei.

Kļūsti par ES finansēto projektu profesionāli!

Kursa laikā iegūsiet zināšanas par pieejamiem Eiropas Savienības fondiem un citiem finanšu instrumentiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, konkurētspējas paaugstināšanai, sociālās jomas attīstībai, zinātnei un pētniecībai, kā arī jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei. 

Kursa ietvaros dalībnieki praktiski izstrādās savu projekta pieteikumu, to analizējot un plānojot kopā ar kursu vadītāju. Iegūtās praktiskās zināšanas ļaus katram kursa dalībniekam piesaistīt finansējumu savas idejas attīstībai. 

KURSA TĒMAS:

 • Pamatinformācija par projekta būtību un dzīves ciklu
 • Veiksmīga projekta plānošana
 • Mērķu un līdzekļu noteikšana
 • Pamatinformācija par ES struktūrfondu finansējuma piesaisti
 • Dokumentu izpēte
 • Alternatīvu mērķa sasniegšanai noteikšana un analīze
 • Citu finanšu avotu piedāvātās iespējas
 • Projekta finanšu analīze un dzīvotspējas noteikšana. Tirgus novērtēšana
 • Projekta tehniskā plānošana. Kontrolings
 • Naudas plūsmas plānošana
 • Iepirkuma procedūras
 • Projekta pieteikuma aizpildīšana un iesniegšana
 • Uzskaite, atskaitīšanās, vizuālā identitāte

IEGUVUMI:

 • Darba sesija ar pieredzējušu projektu vadītāju, savas jomas ekspertu;
 • Iespēja kļūt par Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas biedru bez iestāšanās maksas;
 • Iegūtās kompetences apliecinoša apliecība – personības un karjeras izaugsmei;
 • Konsultatīvs atbalsts projekta izstrādei un projekta vadībai no idejas līdz realizēšanai.

KURSA NORISE:

 • Kurss "ES finansēto projektu izstrāde - soli pa solim" notiek 2 mācību dienas no plkst 9.30 - 16.30.

 • Mācības notiek nelielās grupās ar dalībnieku aktīvu iesaistīšanos - diskusijas, lietišķo situāciju apspriešana, praktiskais darbs grupās. 50% no mācību laika paredzēts praktiskajām aktivitātēm.

 • Kursa laikā dalībnieki strādās pie sava projekta izstrādes un kursa noslēgumā prezentēs savu veikumu, tiks analizētas reālās finansējuma piesaistes iespējas. 

 

Kursa cena: 350,00 EUR + PVN

Cenā iekļauts:

Vienas personas dalība kursā (2 mācību dienas) ar kafijas pauzēm, kompetences apliecinoša apliecība kursa beigās; izdales materiāli ar ekspertu prezentācijām; individuāla eksperta konsultācija (iepriekš vienojoties par tikšanās laiku); reģistrēšana starptautiskās projektu datu bāzēs.

Papildus iespējas:

Otras personas dalība apmācību kursā 250,00 EUR + PVN.
Neierobežots konsultatīvais atbalsts projekta izstrādei un projekta vadībai individuāli vienojoties par darba apjomu un samaksu.
 

Atsauksmes

Ģirts Prieduls /Polyroad SIA/:

Iegūtās zināšanas un informācija veicinās uzņēmuma attīstību un Eiropas finasējuma piesaistīšanu jaunu ideju realizēšanai.

Aleksejs Zavorins /J. Ķīsis SIA/:

Interaktīvi kursi, kas sniedz ieskatu ES finsasējuma apgūšanas iespējās. Kurss ir intensīvs un saturā bagāts.

Egita Gritāne /Dia Logs SIA/:

Praktisks, lietderīgs pārskats par ES fondiem, individuāli padomi. Projekta vadības principi reāli noderīgi biznesā.

Ģirts Kārnups /Technoway Industries SIA/:

Iesaku izmantot iespēju noklausīties visiem, kas interesējas par Eiropas naudas piesaisti.

Aldis Dauksts /Malnava ZS/:

Ja zini, ka vēlies un ir iespēja veidot ES projektu, šī ir īstā vieta, kur griezties pēc palīdzības.

Rasa Trepša /MORE BEEF SIA/:

Ieguvu daudz informāciju par iespējām, ko sniedz ES un vietējās programmas.

Kārlis Kārkliņš /NAFTA LV SIA/:

Koncentrēts un ļoti izsmeļošs kurss, kura laikā, ja nāk ar gatavu ideju, var ļoti ātri un viegli izzināt visas atbildes, kā  arī uzklausīt ieteikumus ne tikai no grupas, bet arī grupas vadītāja.

Māris Sakne /Maks MS SIA/:

Varu ieteikt apmaklēt kursus tiem, kuriem ir nopietna interese par Eirofinsasējuma piesaisti.

Kaspars Bičevskis /Latvijas Televīzija VSIA/:

Kursa programma saistoša ar vajadzīgo sākuma informāciju projekta izstrādei.

Valdis Gailītis /EG inženieri SIA/:

Kurss bija prakstisks un orientēts uz katra dalībnieka aktuālā projekta attīstību.

Atis Avots /Bauskas būvnieks un Co SIA/:

Lietderīgi kursi atbilstoši pašreizējai informācijai par šī brīža ES fondu pieejamību.

Sandra Ašmane /Ventbunkers AS/:

Ieguvu informāciju par ES finasējuma piesaistes iespējām man interesējošā jomā un idejas projekta realizēšanai.

 

Cenā iekļauts: vienas personas dalība kursā (2 mācību dienas) ar kafijas pauzēm, kompetences apliecinoša apliecība kursa beigās; izdales materiāli ar ekspertu prezentācijām; individuāla eksperta konsultācija (iepriekš vienojoties par tikšanās laiku); reģistrēšana starptautiskās projektu datu bāzēs.
27.09.2019., 9.00 - 17.00
LatConsul mācību centrs
Kursa mērķis: pilnveidot sarunu vadīšanas prasmes sarežģītās situācijās klientu apkalpošanā dažādu uzņēmumu/iestāžu darbiniekiem.
Cena: 110,00 EUR + PVN

Kursa mērķis:

Pilnveidot sarunu vadīšanas prasmes sarežģītās situācijās klientu apkalpošanā dažādu uzņēmumu/iestāžu darbiniekiem.

Mērķa auditorija:

Darbinieki, kuru darbs saistīts ar klientu apkalpošanu klātienē un pa tālruni palielinātas emocionālās spriedzes apstākļos.

Mācību saturs:

 1. Klientorientētas komunikācijas uzdevumi:
  Kā mazināt neefektīvas komunikācijas laiku,
  Kā nodrošināt klientam emocionālu komfortu,
  Kā nodrošināt klienta informētību.
 2. Attieksme un tās izpausmes veidi,
 3. Kā kontrolēt sevi stresa situācijās un būt laipnam,
 4. Lietišķā etiķete telefonsarunās,
 5. Frāzes, kuras klientam nevajadzētu dzirdēt,
 6. Mācību filmas analīze par saskarsmi ar klientu pa tālruni,
 7. Prasme sadarboties – stresa un profesionālās izdegšanas profilakse,
 8. Psiholoģiskās pozīcijas saskarsmē un to ietekme uz balsi,
 9. Kontakta dibināšana ar klientu pa tālruni,
 10. Kā panākt sadarbību ar neapmierinātu klientu pa tālruni,
 11. Problēmsituāciju risināšanas algoritms,
 12. Ieteikumi konstruktīvas atgriezeniskās saites sniegšanai,
 13. Pozitīvas domāšanas un uztveres ieraduma veidošana - pamats dzīves labklājības uzlabošanai.

Nodarbību veids:

Īsas interaktīvas lekcijas, strukturētas grupas diskusijas, lomu spēles, video atgriezeniskās saites analīze.

Mācību norise: 1 diena (8 stundas) no 9.00 – 17.00 LatConsul mācību centrā Raiņa bulvārī 2-3, Rīgā.

Cena: 110,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: 1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

Cenā iekļauts: 1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Oktobris
15.10.2019., 10.00 - 16.00
LatConsul mācību centrs
Laika vadība jebkurā nozarē un dzīves jomā palīdz cilvēkam paveikt vairāk: mācībās, darbā, ģimenes rūpēs, pašattīstībā utt. Pie tradicionāliem laika vadības paņēmieniem mūsdienās klāt ir nākuši digitālie instrumenti, kas sola celt cilvēka produktivitāti jaunos augstumos.

Semināra vadītājs – Jānis Roze

Laika vadība jebkurā nozarē un dzīves jomā palīdz cilvēkam paveikt vairāk: mācībās, darbā, ģimenes rūpēs, pašattīstībā utt. Pie tradicionāliem laika vadības paņēmieniem mūsdienās klāt ir nākuši digitālie instrumenti, kas sola celt cilvēka produktivitāti jaunos augstumos.

PROGRAMMAS MĒRĶIS:

Iegūt prasmes laika vadībā, kas ļaus ikdienā efektīvāk plānot un organizēt savu darbu, paveikt vairāk, sasniegt izvirzītos mērķus un samazināt laika un enerģijas ieguldījumu.

METODES UN PROCESS:

Intensīvs vienas dienas seminārs, kurā pasniedzēja stāstītais tiks papildināts ar piemēriem, dalībnieki aktīvi darbosies, pildot dažādus praktiskus uzdevumus.

DALĪBNIEKU IEGUVUMI:

 • Apgūti laika zagļu noteikšanas paņēmieni.
 • Personīgo un darba mērķu tuvākajiem gadiem nospraušana.
 • Augstāka koncentrācijas spēja un efektivitāte.
 • Efektīvāka personīgā un darba laika izmantošana, ņemot vērā savu individualitāti.
 • Savas motivācijas vēršana uz sasniegumiem – lielāka darba prieka gūšana.
 • Spēja strādāt efektīvāk laika trūkuma situācijās.
 • Attīstīta spēja darbam ar prioritāšu izvirzīšanu un formulēšanu.
 • Efektīva aizķeršanās iemeslu, piemēram, atlikšanas sindroma, pārvarēšana.

PROGRAMMA:

1. Pašattīstība un laika vadība

 • Savu darba un personisko mērķu apzināšana un integrēšana ikdienas dzīvē.
 • Attieksmes izveide – kā panākt, lai nebūtu vēlmes darbus atlikt uz vēlāku laiku.
 • Pašmotivācijas paņēmieni – kā tiekties uz mērķiem ar prieku.
 • Zemapziņas ierobežojumi, kas ir saistīti ar laika vadību.

2. Laika vadības psiholoģija

 • Kāpēc laika vadība nedarbojas – psiholoģiskie šķēršļi un to apiešana.
 • Atlikšanas sindroma un citu laika zagļu pārvarēšanas paņēmieni.
 • Mācāmies teikt „nē” nevajadzīgajiem pasākumiem, aktivitātēm un cilvēkiem.
 • Rīcība laika trūkuma apstākļos - kā saglabāt nervus un enerģiju.
 • Kā rīkoties, ja laika zaglis ir kolēģis?
 • Metodes darbam ar sarežģītiem un nepatīkamiem uzdevumiem.
 • Ne visi komandā ir vienādi - ko darīt ar gausiem kolēģiem.
 • Darbojamies kopā – laika vadība komandā.

3. Laika vadības principi

 • Paņēmieni, kas palīdz izplānot un savienot vairākus projektus. Tālo un tuvo mērķu plānošana.
 • Plānošana un prioritāšu noteikšana (Švāba, Eizenhauera u.c. metodes).
 • Mūsdienīgie digitālie rīki, kas  atvieglo laika vadīšanu un ceļ cilvēka efektivitāti.
 • Nospraustie mērķi un negaidītie apstākļi – kā saglabāt elastību plānošanā. Konteksts plānošanā.
 • Darbavietas sakārtošanas sistēma.
 • Efektīvas dienas plānošana - kā pagūt to, kam parasti laika neatliek.

 

MĀCĪBU ILGUMS

Intensīvs 1 dienas seminārs, kurā pasniedzēja stāstītais tiks papildināts ar piemēriem, dalībnieki aktīvi darbosies, pildot dažādus praktiskus uzdevumus.
Seminārs notiks no plkst. 10.00 - 16.00 mācību centra LatConsul telpās Raiņa bulvārī 2, Rīgā. 

CENA: 95,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
5 dienas, 29.10.; 1., 8., 13., 20.11.2019., 13.00 - 17.00
LatConsul mācību centrs
Pēdējo piecu gadu laikā internets ir kļuvis ne tikai par galveno ārējo pārdošanas komunikācijas kanālu, bet par pamatu jebkurai aktivitātei, kas nogādā informāciju pirktspējīgajā sabiedrības daļā.
Cena: 220,00 EUR + PVN

Pēdējo piecu gadu laikā internets ir kļuvis ne tikai par galveno ārējo pārdošanas komunikācijas kanālu, bet par pamatu jebkurai aktivitātei, kas nogādā informāciju pirktspējīgajā sabiedrības daļā.

Lielais daudzums eksperimentu ir izdarīts, un ģenerālajās līnijās esam sapratuši, ka:

 • Facebook spēj ģenerēt lielu skatījumu daudzumu, bet ne pārāk labus konversijas rādītājus,
 • Google Ads ir ļoti labs rīks, bet katra kļūda tajā var maksāt visu reklāmas budžetu,
 • Mājas lapa spēj ģenerēt labu daudzumu karsto līdu (hot lead), bet tā ir sarežģīti administrējama un prasa diezgan nopietnu zināšanu apjomu.

Patiesībā viss ir vienkārši un loģiski. Līdzīgi kā konvencionālajā reklāmā sastāda mediju plānu, arī zīmola un mārketinga aktivitātēm internetā nepieciešama laba intelektuālā bāze.

Esmu Mārtiņš Zvīgulis, un šajā lekciju ciklā sakārtošu Tavas interneta pārdošanas pamatnostādnes, lai Tavās pārdošanas komunikācijas aktivitātēs internetā būtu pēc iespējas vairāk matemātiski prognozējamu mainīgo un pēc iespējas mazāk taustīšanās un minēšanas.

Jau 12 gadus es palīdzu kompānijām un iestādēm izskatīties labāk un pārdot vairāk internetā. To panāku caur rūpīgi izplānotu UI (lietotāja saskarni), darbību un klikšķu paredzēšanu, kā arī precīzi un pārdomāti noformētu dizainu un vārdisko saturu. Esmu realizējis vairāk nekā simts projektus, un arī šobrīd diendienā attīstu vidēja un liela līmeņa mājas lapu, portālu un e-komercijas projektus.

Kurss paredzēts tām personām uzņēmumā / iestādē, kuru tiešie darba pienākumi ir saistīti ar apgrozījuma / peļņas palielināšanu, interneta mārketinga aktivitātēm, kā arī mājas lapu un/vai e-komercijas platformu satura izstrādi.
Šis nav kurss par programmēšanu, bet gan par psiholoģiju, juridiskas personas fiskālo politiku un zīmola / mārketinga stratēģiju. Kursā koncentrēšos uz statistiskajiem un psiholoģiskajiem jautājumiem; paralēli galvenajam pievērsīsimies arī digitālā mārketinga instrumentu lietošanai.

Kurss būs ļoti intensīvs un darbīgs. Ņemiet līdzi datorus, planšetes, derīgus administratora kontu piekļuves datus, un esiet gatavi runāt par savām vēlmēm zīmola attīstībā, komunikācijā un pārdošanas ekspektācijām.

Mācību saturs un tā sadalījums pa nodarbībām

Kurss sastāv no 5 nodarbībām. Tas ir vienots un nedalāms. Mēs izskatīsim reālas situācijas, kā arī analizēsim auditorijas interneta resursu kvalitāti un iespējamos ātros mazbudžeta risinājumus, kā arī nopietnākas iespējas, ko varētu izmantot.
Lekciju konstrukcija ir šāda - pirmajā nodarbībā mēs veltīsim 4 stundas, lai saliktu "lielo bildi". Katra no sekojošajām 4 nodarbībām (4 stundas katra) būs vērsta uz padziļinātu 4 galveno aspektu sapratnes veidošanu.

Galvenie aspekti:

 • Uztveres dekodēšana par masu mārketingu un pūļa vadību:

uztveres principi un stereotipi,

pūļa statistisko reakciju likumi,

unikalitātes VS social proof rezultāti,

plānotās reakcijas prognozēšana,

budžeta plānošana.

 • Zīmola kampaņa, produkta kampaņa, salikta kampaņa - kad, kam, ko, kā teikt:

komunikācijas stratēģijas veidošana,

aizvietojošā asociācija vizuālajos un tekstuālajos materiālos,

kā lietotājs patērē informāciju uz ekrāna - kā izvietot,

dizaina un krāsu izvēles aspekti,

saskarnes un lietojamības aspekti,

subliminālais mārketings.

 • Ārējās komunikācijas tehniskie aspekti (praktisks darbs uz auditorijas resursu piemēriem):

mājas lapas / e-veikala reālā stāvokļa noteikšana gan koda kvalitātes, gan arī servera pakalpojuma kvalitātes jautājumos cilvēkam bez priekšzināšanām programmēšanā,

"trendu" vienumu atrašana un pareiza izmantošana caur formulējumu pielāgošanu,

darba uzdevumu pareiza sastādīšana IT darbiniekiem par konkrētajiem gadījumiem, lai viņi atkal Tevi nepārprot, kā arī spēj korekti realizēt ieceri, nevis izdara to pa savam.

 • Interneta pārdošanas ārējās komunikācijas darbu realizācija, vadība, uzraudzība:

ko prasīt no kopīraitera,

ko prasīt no mārketinga speciālista,

kādas atskaites formas pieprasīt no darbiniekiem; kā kontrolēt savu produktivitāti,

kā sekot līdzi Google Analytics uzņēmuma vadības līmenī, neiedziļinoties visās niansēs,

kā saprast mārketinga pūļu reālo atdevi,

kā uzstādīt nākamos mērķus, lai saglabātu iepriekšējo ieguldījumu inerci tālākajā pārdošanas komunikācijas realizācijā.


Ja Tevi nenobiedēja iepriekš rakstītais, tad šis kurss ir tieši Tev. Uz tikšanos!

 

KURSA NORISE: 5 aktīvas mācību nodarbības, no plkst. 13.00 - 17.00

KURSA CENA: 220,00 EUR + PVN
Tajā iekļauts: vienas personas dalība kursos, kafijas pauzes, izdales materiāli iegūtās zināšanas apstiprinoša apliecība.

Cenā iekļauts: 5 mācību dienas, kafijas pauzes, mācību materiāli un iegūtās zināšanas apstiprinoša apliecība.
30.10.2019.,10.00 - 16.00
LatConsul mācību centrs
Seminārā iegūsiet praktiskas iemaņas personāla atlasē, izvēloties atbilstošās atlases metodes un piemērotāko intervēšanas veidu.

Semināru vada - Dace Meiere


Mācību mērķis: sniegt praktiskas iemaņas personāla atlasē, izvēloties atbilstošās atlases metodes un piemērotāko intervēšanas veidu.

Mēķauditorija: personāla speciālisti, biroja administratori, vadītāji, kuri veic darbinieku atlasi.
 

Semināra tēmas:

 • Atlases procesa plānošana
 • Vakantā amata profila izveide
 • Atlases kritēriju un metodes izvēle
 • Dažādu atlases interviju izvēles pamatojums un praktiskas treniņš to veikšanai
  Telefonintervijas, skype intervijas
  Grupu intervijas
  Kompetenču intervijas
  Vērtīborientētas intervijas
 • X, Y un Z paaudzes darbinieku raksturojums, potenciāls un priekšrocības
 • Korekts atlases noslēgums.


Semināra ilgums: 1 diena, no plkst. 10.00 - 16.00 biznesa konsultāciju un mācību centrā "LatConsul" Raiņa bulvārī 2, Rīgā.

CENA: 110,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: 1 mācību diena, mācību materiāli, kafijas pauzes un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

 

SAZIŅAI: tālr. 67216433, mob. 20712220, e-pasts: latconsul@latconsul.lv

Cenā iekļauts: 1 mācību diena, mācību materiāli, kafijas pauzes un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Decembris
13.12.2019., 9.00 - 16.30
LatConsul mācību centrs
Kurss tiek veidots, apvienojot teoriju un praktiskus uzdevumus, ir vērsts uz līderu zināšanu, prasmju un attieksmju pilnveidošanu. Kursa laikā tiks pielietots darbs ar biznesa gadījumiem, koučinga tehnikas, kas veicinās dalībnieku profesionālo un personisko izaugsmi un palīdzēs sasniegt uzņēmuma mērķus.
Cena: 120,00 EUR +PVN

Galvenās tēmas: kas ir līderība, dažādi līderības stili, mana un manas komandas motivācija, dažādības vadība komandā, veiksmīga komunikācija un līdera labbūtība.

Kursa praktiskais saturs: kurss tiek veidots, apvienojot teoriju un praktiskus uzdevumus, ir vērsts uz līderu zināšanu, prasmju un attieksmju pilnveidošanu. Kursa laikā tiks pielietots darbs ar biznesa gadījumiem, koučinga tehnikas, kas veicinās dalībnieku profesionālo un personisko izaugsmi un palīdzēs sasniegt uzņēmuma mērķus.   
 

Tēmas kursa ietvaros:

Līderība praksē - ko nozīmē būt līderim

Līdera funkcijas un loma
Uz vērtībām balstīts līderības stils
10 jautājumi autentiskuma noteikšanai un attīstībai

Mērķu uzstādīšana un virzība uz to sasniegšanu

Mērķu izvirzīšanas formula
Mērķu nozīme un loma darbinieku efektivitātē
Mērķu nospraušanas rīki uzņēmuma veiksmei

Dažādības vadība komandā

Kultūras atšķirības un to vadība komandā
Kā atbalstīt komandu dažādības iepazīšanā

Mana un manas komandas motivācija

Kur un kā rodas motivācija?
Ārējā un iekšējā motivācija
Motivācijas rīki. Motivējošie vārdi

Komandas vadīšana un komunikācijas spēks veiksmīgai komandai

Attiecību veidošana un raports, atgriezeniskā saite
Rīki komunikācijas uzlabošanai kolektīvā  
Sanāksmes un sapulces – kā vadīt efektīvi?
Ka runāt par “neērtiem” jautājumiem 

Līdera labbūtība (well-being), emociju vadība un līdzsvars augstai efektivitātei

Emociju pārvaldīšana un apzinātā savu un citu emociju vadība. Emociju termometrs  
Dzīves jomu sabalansētība un koučinga metodes balansa uzturēšanai.


Tehniskais aprīkojums: flipčarta tāfele, pildspalvas/zīmuļi, līmlapiņas, A4 lapas, projektors, prezentācijas pārslēgšanas pults, skaņa - tumbiņas, dators.


NORISE: no 9.00 – 16.30 (1 diena, 7,5 stundas) LatConsul mācību centrā Raiņa bulvārī 2- 3, Rīgā. 


CENA: 120,00 EUR + PVN

Cenā iekļauts: 1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

 

Cenā iekļauts: 1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

Karstākie piedāvājumi

Kopā izdevīgāk!

Izvēloties kursu komplektu: "Sadarbība ar dažāda tipa cilvēkiem" + "Klientu apkalpošana un sarunu vadīšanas prasmes sarežģītās situācijās pa tālruni un klātienē", saņemsiet 20eur atlaidi!

Personības pilnveidošanas meistarklases

Meistarklašu gaitā pakāpeniski apgūsiet paņēmienus pašregulācijā un uzkrātā potenciāla izmantošanā ikdienas dzīvē. Ar speciāli veidotiem testiem Jums būs iespēja izzināt savas stiprās un vājās puses, nospraust savas attīstības virzienus nākotnē.