Notikumu kalendārs

Novembris
21. novembrī, 10.00 - 16.00
LatConsul mācību centrs
Praktiskā semināra dalībnieki varēs noteikt savu emocionālā intelekta līmeni ar jaunu aptauju/testu (J.Roze, 2017), kas ir pārbaudīta zinātniskajos un praktiskajos pētījumos.
Cena: 90,00 EUR + PVN

Semināra vadītājs – Jānis Roze  

Emocionālais intelekts (EI) ir ļoti svarīgs faktors gan ģimenē, savstarpējās attiecībās, gan darba vidē - saskarsmē ar kolēģiem un klientiem.

Cilvēkiem ar augstāku emocionālā intelekta līmeni ir virkne priekšrocību:

 • labākas saskarsmes spējas,
 • ir efektīvāki pārrunās,
 • labi risina konfliktus,
 • iekšējā pasaule ir sakārtotāka,
 • labāk manipulē ar savu psihi, lai panāktu vajadzīgo noskaņojumu labākam sniegumam (Sim, Bang, 2015),
 • ir zemāks stresa līmenis,
 • ir augstāka apmierinātība ar dzīvi,
 • labāk sadarbojas komandā un saliedē komandu  (Wang & Huang, 2009),
 • ir labāki līderi (Sax et al., 2015),
 • iedvesmo un emocionāli aizrauj apkārtējos – kolēģus, padotos.

Praktiskā semināra dalībnieki varēs noteikt savu emocionālā intelekta līmeni ar jaunu aptauju/testu (J.Roze, 2017), kas ir pārbaudīta zinātniskajos un praktiskajos pētījumos.
Aptauja ir pilnveidota un papildināta ar jaunām vērtējuma skalām, lai tiktu sasniegts maksimāli precīzs un daudzpusīgs vērtējums.

Semināra tēmas:

 • Emocionālais intelekts.
 • Emocionālā intelekta struktūra.
 • Emocionālais intelekts sevis pārvaldīšanai.
 • Noskaņojuma radīšana sniegumam. Piemēri un paņēmieni.
 • Sava emocionālā intelekta līmeņa noteikšana un attīstība.
 • Sava emocionālā intelekta stipro un vājo pušu noskaidrošana.
 • Šķēršļi, kas traucē emocionālā intelekta attīstībā.
 • Sava emocionālā intelekta attīstības plāna izstrāde.
 • Emocionālais intelekts darba vidē.
 • Darbības, kas ceļ komandas kopīgo emocionālā intelekta līmeni.
 • Emocionālais intelekts kā vadības rīks.
 • Emocionālā intelekta pielietošana pārrunās un pārdošanas procesā.
 • Emocionālā intelekta izmantošana komandas darba un grupas dinamikas uzlabošanā.
 • Emocionālā intelekta pielietošana saskarsmē ar problemātiskajiem cilvēkiem (kolēģiem, klientiem utt.).

Ieguvumi:

 • Noteiksiet savu emocionālā intelekta līmeni – savas stiprākās puses un virzienus, ko varētu attīstīt.
 • Sava emocionālā intelekta attīstības plāna izstrāde.
 • Gūsiet izpratni par sevis regulēšanas paņēmieniem.
 • Dziļāk izpratīsiet, kā Jūsu emocijas var veicināt pašmotivāciju un uzlabot sniegumu.
 • Apgūsiet paņēmienus, kas palīdz izprast citu cilvēku emocijas.
 • Apgūsiet paņēmienus, kas palīdz pārvaldīt negatīvās emocijas un destruktīvu uzvedību.
 • Iepazīsieties, kā emocionālais intelekts var celt sadarbības kvalitāti komandā.
 • Izpratīsiet, kā emocionālais intelekts var celt elastību reaģēšanā, kas palīdz mazināt stresa līmeni, celt cilvēka līderības kvalitātes, efektivitāti pārrunās utt.

Mācību norise

Vienas dienas praktisks treniņš, no plkst. 10.00 - 16.00.

Piesakoties semināram, dalībnieki saņems saiti uz interneta vietni, kurā varēs aizpildīt Emocionālā intelekta līmeņa noteikšnas aptauju. Aizpildot aptauju, dalībniekiem būs jāizdomā savs šifrs (vārds vai skaitļu kombinācija), pēc kura varēs atpazīt savus aptaujas datus prezentācijā un izdales materiālos semināra laikā - šādi tiek garantēta anonimitāte.

CENA: 90,00 EUR + PVN
Cenā iekļauta individuālas programmas izveide, izdales materiāli, mācību organizēšana un vadīšana, anketas datu apstrāde, kafijas pauzes un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība. 

Cenā iekļauts: individuālas programmas izveide, izdales materiāli, mācību organizēšana un vadīšana, anketas datu apstrāde, kafijas pauzes un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
5 dienas, 22.11.2019. - 20.12.2019., 10.00 - 13.00
LatConsul mācību centrs
Zinoša un pieredzējuša pasniedzēja vadībā meistarklašu gaitā pakāpeniski apgūsiet paņēmienus pašregulācijā un uzkrātā potenciāla izmantošanā ikdienas dzīvē. Ar speciāli veidotiem testiem Jums būs iespēja izzināt savas stiprās un vājās puses, nospraust savas attīstības virzienus nākotnē.
Cena: Piecu meistarklašu komplekts: tikai 195,00EUR + PVN, vienas meistarklases cena: 45,00 + PVN

Pašregulācija un intuīcija - veselībai, efektivitātei ikdienā un darbā

Ir zināms, ka pastāvīgs stress samazina dzīves ilgumu, kvalitāti, un stresa izraisītāji ir sastopami uz katra soļa. Savukārt, "labo domu spēks" un intuīcija palīdz izvairīties no likstām un pārvarēt nopietnas saslimšanas. Tāpēc mūsdienās zinātne pievēršas cilvēka personības attīstības tēmai un neierobežotā iekšējā potenciāla izpētei, iedrošinot cilvēkus vairāk pievērst uzmanību savai veselībai, apkārtējās sabiedrības un sevis dziļākai izpratnei, kas nes „patīkamus augļus” - pilnvērtīgu, veselīgu un enerģisku dzīvi.

Piedāvājam 5 praktiskas meistarklases personības pilnveidošanai un attīstībai:
1. Garīgais intelekts, īstenais “Es” un pozitīva pašuztvere;
2. Savu talantu noteikšana un attīstība;
3. Intuīcija radošumam un mērķu sasniegšanai;
4. Pašregulācija – noskaņojuma veidošana mērķu sasniegšanai;
5. Enerģijas uzkrāšanas paņēmieni veselīgākai un aktīvai dzīvei.

Zinoša un pieredzējuša pasniedzēja vadībā meistarklašu gaitā pakāpeniski apgūsiet paņēmienus pašregulācijā un uzkrātā potenciāla izmantošanā ikdienas dzīvē. Ar speciāli veidotiem testiem Jums būs iespēja izzināt savas stiprās un vājās puses, nospraust savas attīstības virzienus nākotnē.

Meistarklasēs tiek izmantota integrāla (daudzpusīga) pieeja, kas apvieno psiholoģiju, psiho-fizioloģiju un transpersonālo psiholoģiju, un lietoti pārbaudīti paņēmieni: vingrinājumu sinerģiskums - tie papildina viens otru, nodrošinot cilvēka dinamiskāku attīstību; vingrinājumu sadalīšana elementos, kas atvieglo to apgūšanu; zinātnes atsauces; vingrinājumu pakāpeniskums ar laika atstarpi.

Ieguvumi

 • Stresa noturība un spēja uzkrāt enerģiju no „labā” stresa.
 • Spēja noskaņoties sniegumam un izvairīties no negatīva noskaņojuma.
 • Dziļāka sevis izpratne un integritāte ar sevi.
 • Izpratne par saviem talantiem un to attīstības iespējām.
 • Prasme novērtēt savu intuīciju un apgūt paņēmienus tās izmantošanā.
 • Pašregulācijas spēju uzlabošana un zināšanas, kā noskaņoties labākam sniegumam.

1. Meistarklase „Garīgais intelekts, īstenais “Es” un pozitīva pašuztvere” - 22. novembrī

!!! Pirms nodarbības nepieciešams aizpildīt Emocionālā intelekta un Garīgā intelekta testus. Piesakoties meistarklasei, tās dalībnieki saņems saiti uz interneta vietni, kurā varēs aizpildīt minētos testus. Aizpildot testus, dalībniekiem būs jāizdomā savs šifrs (vārds vai skaitļu kombinācija), lai testu rezultāti paliktu anonīmi un tikai Jums atpazīstami.

Senās Grieķijas tempļos virs ieejas bija iekalts uzraksts: “Izzini sevi”. Jau tajos laikos zināja, ka sevis izpratne sniedz dziļāku integritātes izjūtu. Integritāte palīdz izprast, ko tieši cilvēks vēlas panākt dzīvē, kā mazināt atkarību no citu viedokļa.

Meistarklases dalībnieki iepazīs savas personības dziļākos slāņus, vērtību sistēmu, pietuvojoties savam īstenajam “Es”, saprotot tā atšķirību no “Ego”.

Programmā:
 • Garīgā intelekta līmeņa noteikšana.
 • Garīgais intelekts un sava īstenā “Es” atklāšana.
 • Cilvēka personības slāņi un “Es” dažādība.
 • Pašvērtējuma negatīvā ietekme un cilvēka kognitīvajām spējām un psihi.
 • Kā veidot attiecības, lai tajās nebūtu ne pakļautības, ne atkarības, ne uzkundzēšanās utt.
 • Kā mainīt sevi bez iekšējās pretestības un ar prieku.

2. Meistarklase „Savu talantu noteikšana un attīstība” - 29. novembrī

Daudzi cilvēki vēlas noskaidrot savas spējas un talantus, apzinoties, ka pielietojot tos, viņu dzīve piedzīvos „uzrāvienu” – kļūs pilnvērtīgāka, radošāka un mērķtiecīgāka.

Talantu attīstībai ir svarīgs trīs faktoru savienojums: savu spēju un talantu apzināšanās; motivācija attīstīties; situācija, kurā talants var izpausties.

Šajā intensīvajā nodarbībā tās dalībniekiem būs iespēja piestrādāt pie šiem minētajiem un citiem faktoriem.

Programmā:
 • Vai ar talantu piedzimst, vai to var attīstīt jebkurš?
 • Izpratne par talantu no psiholoģijas zinātnes un prakses viedokļa.
 • Faktori, kas traucē cilvēkiem realizēt savus talantus.
 • Savu talantu un spēju noteikšana.
 • Talantu attīstības paņēmieni.
 • Kā uzsākt savu talantu pielietošanu dzīvē.

3. Meistarklase „Intuīcija radošumam un mērķu sasniegšanai” - 6. decembrī

Pirms šīs nodarbības nepieciešams aizpildīt Emocionālā un Garīgā intelektu testus (nav nepieciešams, ja to veicāt pirmajā meistarklasē).

Izmantojot zemapziņas potenciālu, cilvēks bieži spēj rast atbildes uz sarežģītiem jautājumiem, kļūst radošs, sasniedz neiespējamus, neiedomājamus mērķus – tie tiek sasniegti it kā paši no sevis, labvēlīgi sakrītot apstākļiem. Zemapziņas spēkam piedēvē daudzus atklājumus (piem., Mendeļejeva tabula, šujmašīnas adata, u.t.t.).

Programmā:
 • Domu spēks un intuīcija zinātnes skatījumā.
 • Intuīcija un zemapziņas potenciāla izmantošana.
 • Radošuma instrumenti.
 • Intuīcijas izmantošana radošu ideju izveidošanā.
 • Radošums, specializējoties jaunu produktu izveidei.
 • Domas spēka un intuīcijas izmantošana savu mērķu sasniegšanā.

4. Meistarklase „Pašregulācija – noskaņojuma veidošana mērķu sasniegšanai” - 13. decembrī

Apgūstot pašregulāciju, cilvēks iemācās rast nepieciešamo noskaņojumu un mobilizē nepieciešamo enerģiju mērķu sasniegšanai, spēj jebkuru darbu veikt ar prieku, spēj regulēt stresa līmeni.

Programmā:
 • Kas ietekmē pašregulācijas spējas.
 • Pašregulācija un noskaņošanās.
 • Noskaņošanās sniegumam – viegli un ātri!
 • Paņēmieni pašregulācijas attīstībai un pielietošanai.
 • Meditāciju veidi un to izvēle atbilstoši mērķiem.
 • Meditācijas pielietošana prāta spēju, garīga līdzsvara, sevis izpratnes utt. attīstībā.

5. Meistarklase „Enerģijas uzkrāšanas paņēmieni veselīgai un aktīvai dzīvei” - 20. decembrī

Kad cilvēka organisms ir enerģijas pilns, uzlabojas gan veselība, gan sociālās dzīves kvalitāte, uzlabojas imūnās sistēmas darbība, organisms ātrāk atjaunojas pēc slodzes, palēninās novecošanas procesi.

Šajā nodarbībā mēs pievērsīsimies dažādiem paņēmieniem enerģijas uzkrāšanā un noturēšanā, kas dos iespēju mundrumu un dzīvesprieku uzturēt ilgāk, pietiekami aktīvi, pat smagi strādājot. Jau nodarbības laikā, veicot vingrinājumus, būs iespēja izjust enerģijas pieplūdumu.

Programmā:
 • Kāpēc zūd enerģija un kā to novērst?
 • Enerģijas uzkrāšanas un noturēšanas veidi un paņēmieni.
 • Zinātnes skatījums uz enerģiju un enerģijas kanāliem.
 • Elpošanas paņēmieni, kas palīdz enerģijas uzkrāšanai – labākais no Prānajāmas u.c. elpošanas sistēmām.
 • Jogas paņēmieni un pozas enerģijas kanālu aktivizēšanai.
 • Meditācijas, kas palīdz enerģijas uzkrāšanai.
 • Cigun paņēmieni enerģijas uzkrāšanai un noturēšanai.
 • Enerģija un norūdīšanās – kā vairs neslimot.

CENA: 45,00 EUR + PVN par vienu meistarklasi 
Cenā iekļauts: 3 stundu mācību programma, mācību materiāli, kafijas pauze, Jūsu iegūtās zināšanas apliecinošs sertifikāts.

IZDEVĪGI!

PIECU MEISTARKLAŠU KOMPLEKTS: tikai 195,00 EUR + PVN 
Cenā iekļauts: piecas meistarklases (katra 3 stundas), mācību materiāli, kafijas pauzes, Jūsu iegūtās zināšanas apliecinošs sertifikāts.

Cenā iekļauts: piecas meistarklases (katra 3 stundas), mācību materiāli, kafijas pauzes, Jūsu iegūtās zināšanas apliecinošs sertifikāts.
2 dienas, 26. un 28. novembrī, 9.30-16.30
LatConsul mācību centrs
Kursa laikā iegūsiet zināšanas par pieejamiem Eiropas Savienības fondiem un citiem finanšu instrumentiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, konkurētspējas paaugstināšanai, sociālās jomas attīstībai, zinātnei un pētniecībai, kā arī jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei.

Kļūsti par ES finansēto projektu profesionāli!

Kursa laikā iegūsiet zināšanas par pieejamiem Eiropas Savienības fondiem un citiem finanšu instrumentiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, konkurētspējas paaugstināšanai, sociālās jomas attīstībai, zinātnei un pētniecībai, kā arī jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei. 

Kursa ietvaros dalībnieki praktiski izstrādās savu projekta pieteikumu, to analizējot un plānojot kopā ar kursu vadītāju. Iegūtās praktiskās zināšanas ļaus katram kursa dalībniekam piesaistīt finansējumu savas idejas attīstībai. 

KURSA TĒMAS:

 • Pamatinformācija par projekta būtību un dzīves ciklu
 • Veiksmīga projekta plānošana
 • Mērķu un līdzekļu noteikšana
 • Pamatinformācija par ES struktūrfondu finansējuma piesaisti
 • Dokumentu izpēte
 • Alternatīvu mērķa sasniegšanai noteikšana un analīze
 • Citu finanšu avotu piedāvātās iespējas
 • Projekta finanšu analīze un dzīvotspējas noteikšana. Tirgus novērtēšana
 • Projekta tehniskā plānošana. Kontrolings
 • Naudas plūsmas plānošana
 • Iepirkuma procedūras
 • Projekta pieteikuma aizpildīšana un iesniegšana
 • Uzskaite, atskaitīšanās, vizuālā identitāte

IEGUVUMI:

 • Darba sesija ar pieredzējušu projektu vadītāju, savas jomas ekspertu;
 • Iespēja kļūt par Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas biedru bez iestāšanās maksas;
 • Iegūtās kompetences apliecinoša apliecība – personības un karjeras izaugsmei;
 • Konsultatīvs atbalsts projekta izstrādei un projekta vadībai no idejas līdz realizēšanai.

KURSA NORISE:

 • Kurss "ES finansēto projektu izstrāde - soli pa solim" notiek 2 mācību dienas no plkst 9.30 - 16.30.

 • Mācības notiek nelielās grupās ar dalībnieku aktīvu iesaistīšanos - diskusijas, lietišķo situāciju apspriešana, praktiskais darbs grupās. 50% no mācību laika paredzēts praktiskajām aktivitātēm.

 • Kursa laikā dalībnieki strādās pie sava projekta izstrādes un kursa noslēgumā prezentēs savu veikumu, tiks analizētas reālās finansējuma piesaistes iespējas. 

 

Kursa cena: 350,00 EUR + PVN

Cenā iekļauts:

Vienas personas dalība kursā (2 mācību dienas) ar kafijas pauzēm, kompetences apliecinoša apliecība kursa beigās; izdales materiāli ar ekspertu prezentācijām; individuāla eksperta konsultācija (iepriekš vienojoties par tikšanās laiku); reģistrēšana starptautiskās projektu datu bāzēs.

Papildus iespējas:

Otras personas dalība apmācību kursā 250,00 EUR + PVN.
Neierobežots konsultatīvais atbalsts projekta izstrādei un projekta vadībai individuāli vienojoties par darba apjomu un samaksu.
 

Atsauksmes

Ģirts Prieduls /Polyroad SIA/:

Iegūtās zināšanas un informācija veicinās uzņēmuma attīstību un Eiropas finasējuma piesaistīšanu jaunu ideju realizēšanai.

Aleksejs Zavorins /J. Ķīsis SIA/:

Interaktīvi kursi, kas sniedz ieskatu ES finsasējuma apgūšanas iespējās. Kurss ir intensīvs un saturā bagāts.

Egita Gritāne /Dia Logs SIA/:

Praktisks, lietderīgs pārskats par ES fondiem, individuāli padomi. Projekta vadības principi reāli noderīgi biznesā.

Ģirts Kārnups /Technoway Industries SIA/:

Iesaku izmantot iespēju noklausīties visiem, kas interesējas par Eiropas naudas piesaisti.

Aldis Dauksts /Malnava ZS/:

Ja zini, ka vēlies un ir iespēja veidot ES projektu, šī ir īstā vieta, kur griezties pēc palīdzības.

Rasa Trepša /MORE BEEF SIA/:

Ieguvu daudz informāciju par iespējām, ko sniedz ES un vietējās programmas.

Kārlis Kārkliņš /NAFTA LV SIA/:

Koncentrēts un ļoti izsmeļošs kurss, kura laikā, ja nāk ar gatavu ideju, var ļoti ātri un viegli izzināt visas atbildes, kā  arī uzklausīt ieteikumus ne tikai no grupas, bet arī grupas vadītāja.

Māris Sakne /Maks MS SIA/:

Varu ieteikt apmaklēt kursus tiem, kuriem ir nopietna interese par Eirofinsasējuma piesaisti.

Kaspars Bičevskis /Latvijas Televīzija VSIA/:

Kursa programma saistoša ar vajadzīgo sākuma informāciju projekta izstrādei.

Valdis Gailītis /EG inženieri SIA/:

Kurss bija prakstisks un orientēts uz katra dalībnieka aktuālā projekta attīstību.

Atis Avots /Bauskas būvnieks un Co SIA/:

Lietderīgi kursi atbilstoši pašreizējai informācijai par šī brīža ES fondu pieejamību.

Sandra Ašmane /Ventbunkers AS/:

Ieguvu informāciju par ES finasējuma piesaistes iespējām man interesējošā jomā un idejas projekta realizēšanai.

 

Cenā iekļauts: vienas personas dalība kursā (2 mācību dienas) ar kafijas pauzēm, kompetences apliecinoša apliecība kursa beigās; izdales materiāli ar ekspertu prezentācijām; individuāla eksperta konsultācija (iepriekš vienojoties par tikšanās laiku); reģistrēšana starptautiskās projektu datu bāzēs.
28.11.2019., 9.00 - 17.00
LatConsul mācību centrs
Kursa mērķis: pilnveidot sarunu vadīšanas prasmes sarežģītās situācijās klientu apkalpošanā dažādu uzņēmumu/iestāžu darbiniekiem.
Cena: 110,00 EUR + PVN

Kursa mērķis:

Pilnveidot sarunu vadīšanas prasmes sarežģītās situācijās klientu apkalpošanā dažādu uzņēmumu/iestāžu darbiniekiem.

Mērķa auditorija:

Darbinieki, kuru darbs saistīts ar klientu apkalpošanu klātienē un pa tālruni palielinātas emocionālās spriedzes apstākļos.

Mācību saturs:

 1. Klientorientētas komunikācijas uzdevumi:
  Kā mazināt neefektīvas komunikācijas laiku,
  Kā nodrošināt klientam emocionālu komfortu,
  Kā nodrošināt klienta informētību.
 2. Attieksme un tās izpausmes veidi,
 3. Kā kontrolēt sevi stresa situācijās un būt laipnam,
 4. Lietišķā etiķete telefonsarunās,
 5. Frāzes, kuras klientam nevajadzētu dzirdēt,
 6. Mācību filmas analīze par saskarsmi ar klientu pa tālruni,
 7. Prasme sadarboties – stresa un profesionālās izdegšanas profilakse,
 8. Psiholoģiskās pozīcijas saskarsmē un to ietekme uz balsi,
 9. Kontakta dibināšana ar klientu pa tālruni,
 10. Kā panākt sadarbību ar neapmierinātu klientu pa tālruni,
 11. Problēmsituāciju risināšanas algoritms,
 12. Ieteikumi konstruktīvas atgriezeniskās saites sniegšanai,
 13. Pozitīvas domāšanas un uztveres ieraduma veidošana - pamats dzīves labklājības uzlabošanai.

Nodarbību veids:

Īsas interaktīvas lekcijas, strukturētas grupas diskusijas, lomu spēles, video atgriezeniskās saites analīze.

Mācību norise: 1 diena (8 stundas) no 9.00 – 17.00 LatConsul mācību centrā Raiņa bulvārī 2-3, Rīgā.

Cena: 110,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: 1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

Cenā iekļauts: 1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
29. novembrī, 10.00 - 13.00
LatConsul mācību centrs
Ceļš uz pirmo lapu Google ar kvalitatīviem rakstiem - pamācība soli pa solim.

Ceļš uz pirmo lapu Google ar kvalitatīviem rakstiem - pamācība soli pa solim.

Meistarklase notiks diskusiju formātā - ar jautājumiem un atbildēm.
 

Programma

I daļa. Noskaidrosim Jūsu mājas lapas reālo veselības stāvokli ar Google un bezmaksas trešo pušu instrumentārija palīdzību.

1. Lielā izvēle - rakstīt kvalitatīvus rakstus vai likt maksas reklāmu - kā pieņemt šo lēmumu?

2. Mājas lapas izpēte pēc SEO paramteriem.

3. Google Analytics atslēgas aspektu izpēte un pielietojums turpmākajā darbībā.
 

II daļa. Kad esam sapratuši, kurus rezultātus varētu sasniegt ar kvalitatīvu rakstu (kopīraitinga) palīdzību, sākam darbu pie satura.

1. Google Business konta, Adwords, Analytics konta nozīme un izveidošana.

2. Kad esam sapratuši, kas jādara, jāsaprot, kā to reāli darīt (par ko rakstīt, kā izvēlēties vārdus u.tml.).

3. Wordpress moduļa Yoast apskats un lietošana.

4. Kā informēt savus klientus par jaunajiem rakstiem.

5. Jautājumi un atbildes.
 

Lūdzam meistarklases apmeklētājiem ņemt līdzi savus datorus (nevis planšetes)!
 

CENA: 60,00 EUR + PVN.

(Cenā iekļauts: 3 stundu mācību programma, mācību materiāli, kafijas pauze, Jūsu iegūtās zināšanas apliecinošs sertifikāts.)

Cenā iekļauts: 3 stundu mācību programma, mācību materiāli, kafijas pauze, Jūsu iegūtās zināšanas apliecinošs sertifikāts.)
Decembris
13.12.2019., 9.00 - 16.30
LatConsul mācību centrs
Kurss tiek veidots, apvienojot teoriju un praktiskus uzdevumus, ir vērsts uz līderu zināšanu, prasmju un attieksmju pilnveidošanu. Kursa laikā tiks pielietots darbs ar biznesa gadījumiem, koučinga tehnikas, kas veicinās dalībnieku profesionālo un personisko izaugsmi un palīdzēs sasniegt uzņēmuma mērķus.
Cena: 120,00 EUR +PVN

Galvenās tēmas: kas ir līderība, dažādi līderības stili, mana un manas komandas motivācija, dažādības vadība komandā, veiksmīga komunikācija un līdera labbūtība.

Kursa praktiskais saturs: kurss tiek veidots, apvienojot teoriju un praktiskus uzdevumus, ir vērsts uz līderu zināšanu, prasmju un attieksmju pilnveidošanu. Kursa laikā tiks pielietots darbs ar biznesa gadījumiem, koučinga tehnikas, kas veicinās dalībnieku profesionālo un personisko izaugsmi un palīdzēs sasniegt uzņēmuma mērķus.   
 

Tēmas kursa ietvaros:

Līderība praksē - ko nozīmē būt līderim

Līdera funkcijas un loma
Uz vērtībām balstīts līderības stils
10 jautājumi autentiskuma noteikšanai un attīstībai

Mērķu uzstādīšana un virzība uz to sasniegšanu

Mērķu izvirzīšanas formula
Mērķu nozīme un loma darbinieku efektivitātē
Mērķu nospraušanas rīki uzņēmuma veiksmei

Dažādības vadība komandā

Kultūras atšķirības un to vadība komandā
Kā atbalstīt komandu dažādības iepazīšanā

Mana un manas komandas motivācija

Kur un kā rodas motivācija?
Ārējā un iekšējā motivācija
Motivācijas rīki. Motivējošie vārdi

Komandas vadīšana un komunikācijas spēks veiksmīgai komandai

Attiecību veidošana un raports, atgriezeniskā saite
Rīki komunikācijas uzlabošanai kolektīvā  
Sanāksmes un sapulces – kā vadīt efektīvi?
Ka runāt par “neērtiem” jautājumiem 

Līdera labbūtība (well-being), emociju vadība un līdzsvars augstai efektivitātei

Emociju pārvaldīšana un apzinātā savu un citu emociju vadība. Emociju termometrs  
Dzīves jomu sabalansētība un koučinga metodes balansa uzturēšanai.


Tehniskais aprīkojums: flipčarta tāfele, pildspalvas/zīmuļi, līmlapiņas, A4 lapas, projektors, prezentācijas pārslēgšanas pults, skaņa - tumbiņas, dators.


NORISE: no 9.00 – 16.30 (1 diena, 7,5 stundas) LatConsul mācību centrā Raiņa bulvārī 2- 3, Rīgā. 


CENA: 120,00 EUR + PVN

Cenā iekļauts: 1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

 

Cenā iekļauts: 1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
16.12.2019., 10.00 - 15.00
LatConsul mācību centrs
Kā jūs domājat - vai biroja darbs ir kaitīgs veselībai?
Cena: 75,00 +PVN

Semināru vada: Ieva Kalve

 

Kā jūs domājat - vai biroja darbs ir kaitīgs veselībai?


Semināra mērķis: sniegt pārskatu par jaunākajām tendencēm un risinājumiem biroja darba vadībā.

Mērķauditorija: dažādu uzņēmumu/organizāciju biroja vai personāla vadības atbildīgie speciālisti.
 

SATURS:

1. Mūsdienu risinājumi klasiskajā birojā

 • „Zināšanu darbinieki” – jauna un strauji augoša darbinieku grupa
 • Biroju un biroja darbinieku loma un nozīme
 • Biroji: klasiskie un atvērtie, radošas pieejas birojam un piemēri
 • Ergonomikas pamatprincipi (ieskaitot klēpjdatoru un mobilo telefonu)
 • Efektivitātes procesi birojā: ieskats Lean, Kanban un 5S principos.

2. Ikdienas ergonomika

 • Normatīvo aktu prasības, arodveselība – pamatprincipi
 • Ķermeņa un mēbeļu “valoda”, to nozīme pareizā darba telpu iekārtošanā
 • Saskarsmes distance
 • Mēbeļu un ierīču izvēles un izvietojuma principi
 • Apmeklētāja izjūtas un „tiesības” uz telpu
 • Apģērbs un darbs
 • Ergonomiska darba vieta vadītājam un darbiniekiem – kopējais un atšķirīgais.

3. Mobilais birojs un attālinātais darbs

 • Kas notiek – paradigmas vaiņa un aktuālākās tendences
 • Plusi un mīnusi
 • Kā vadīt attālināti strādājošos?
 • Ieteikumi mobilā un attālinātā darba organizēšanai.

 

Semināra norise: 1 mācību diena (5 st., 10.00 - 15.00)

Cena:  75,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: 1 mācību diena, mācību materiāli, kafijas pauze un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

Cenā iekļauts: 1 mācību diena (5 stundas), mācību materiāli, kafijas pauze un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
17.12.2019., 13.00 - 17.00
LatConsul mācību centrs
Kursā tiek aplūkota Loma kā funkcionēšanas veids, ko indivīds pieņem reaģējot uz specifiskām situācijām. Lomu kategorijas un veidi dažādās teorētiskajās pieejās. Apzinātas indivīda lomas, ar tām saistītās izjūtas un/vai grūtības un veidi, kā tās pārvarēt, atrast līdzsvaru un uzlabot labizjūtu.
Cena: 80,00 EUR + PVN

Kursā tiek aplūkota Loma kā funkcionēšanas veids, ko indivīds pieņem reaģējot uz specifiskām situācijām. Lomu kategorijas un veidi dažādās teorētiskajās pieejās. Apzinātas indivīda lomas, ar tām saistītās izjūtas un/vai grūtības un veidi, kā tās pārvarēt, atrast līdzsvaru un uzlabot labizjūtu.

Mērķauditorija: personāla vadības speciālisti, psihologi, pedagogi, sociālie darbinieki, valsts un pašvaldības institūciju darbinieki u.c.

Kursa mērķi

 • Sekmēt izpratni par lomu kā funkcionēšanas veidu dažādās dzīves situācijās.
 • Veidot izpratni par to, ka plašs lomu spektrs un spēja elastīgi tās mainīt attiecināma uz Ego spēku (nobriedušu personību), bet šaurs un neelastīgs lomu spektrs, kā arī lomas, kas netiek izpaustas var radīt trauksmi .
 • Attīstīt pašnovērošanas un refleksijas spējas.

Saturs

 • Loma kā funkcionēšanas veids.
 • Lomu kategorijas un veidi dažādu teoriju skatījumā.
 • Konkrētām lomām raksturīgie uzvedības veidi un problēmu risināšanas stratēģijas.
 • Palīdzēt apzināties savu lomu repertuāru/daudzveidību.
 • Apzināties grūtības, kas saistītas ar konkrētām lomām.
 • Apzināties un izmēģināt grūtību pārvarēšanas veidus un atgūt līdzsvaru.

Ieguvumi

 • Paplašināta izpratne par jēdzienu "loma".
 • Iepazīts un apzināts savu lomu repertuārs.
 • Apzinātas grūtības, kas saistītas ar konkrētām lomām.
 • Apzināti grūtību pārvarēšanas veidi.

Mācību norise: viena diena, no plkst.13.00 - 17.00 mācību centrā "LatConsul" Raiņa bulvārī 2-3, Rīgā.

Cena: 80,00 EUR + PVN 
Cenā iekļauts: 1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

 

 

1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

Karstākie piedāvājumi

Kopā vienmēr izdevīgāk!

Izvēloties kursu komplektu: Interneta mārketinga un pārdošanas stratēģijas un instrumenti. Intensīvs praktisko zināšanu kurss + Meistarklase "Kā bez reklāmas nokļūt Google pirmajā lapā?", saņemsiet 30eur atlaidi!

Personības pilnveidošanas meistarklases

Meistarklašu gaitā pakāpeniski apgūsiet paņēmienus pašregulācijā un uzkrātā potenciāla izmantošanā ikdienas dzīvē. Ar speciāli veidotiem testiem Jums būs iespēja izzināt savas stiprās un vājās puses, nospraust savas attīstības virzienus nākotnē.