Latconsul apmācības uzņēmumiem un atklātie kursi

Vadības apmācības

Kurss tiek veidots, apvienojot teoriju un praktiskus uzdevumus, ir vērsts uz līderu zināšanu, prasmju un attieksmju pilnveidošanu. Kursa laikā tiks pielietots darbs ar biznesa gadījumiem, koučinga tehnikas, kas veicinās dalībnieku profesionālo un personisko izaugsmi un palīdzēs sasniegt uzņēmuma mērķus.
Cena: 120,00 EUR +PVN
Cenā iekļauts: 1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Cena: 75,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: 1 mācību diena (5 stundas), mācību materiāli, kafijas pauze un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Komandas (nodaļas, uzņēmuma) produktivitātes celšana nodrošina uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību – tāpēc tai jāatrodas vadītāja prioritāšu saraksta pirmajā vietā. Parasti komandas produktivitāti cenšas uzlabot, attīstot darba tehnoloģisko pusi, un nesaskatot psiholoģiskā klimata (PK) potenciālu produktivitātes celšanā.
Cena: 100,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts 1 dienas praktisks treniņš, izdales materiāli, mācību organizēšana un vadīšana, kafijas pauzes un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Kas ir mākoņpakalpojumi? Kādi ir populārākie mākoņpakalpojumu veidi? Kā izvēlēties piemērotāko mākoņpakalpojumu sniedzēju? Kā pareizi lietot mākoņpakalpojumus?
Cena: 65,00EUR
Ieguvumi: jūsu spēja nedefinētu pārmaiņu impulsus pārtulkot stratēģiskos un taktiskos pārmaiņu soļos, un, izmantojot iekšējos uzņēmuma resursus, maksimāli efektīvi novadīt pārmaiņu procesu līdz sākotnēji uzstādītajam mērķim.
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
2 dienas, 10:00 - 15:00
Kursa mērķis ir mainīt darbinieku domāšanas veidu un rast idejas klientu apmierinātības celšanai, darba vienkāršošanai, laika patēriņa īsināšanai, darbinieku apmierinātības paaugstināšanai.
Semināra mērķis: dot iespēju saņemt praktiski izmantojamu informāciju par jaunākajām izmaiņām dokumentēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos, kā arī saņemt atbildes uz aktuāliem jautājumiem par dažādiem dokumentēšanas aspektiem.
Cena: 100,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
10.00 - 14.00 vai 17.00 - 21.00
Biznesa plāna nozīme ir nenovērtējama. Tas ir ieguvums jebkuram uzņēmējam gan komercdarbības uzsākšanai, gan attīstībai un jaunu ideju ieviešanai praksē. Biznesa plāns ļauj izvērtēt jebkuras idejas dzīvotspēju, noteikt riskus, formulēt ieceres un definēt plānus to sasniegšanai.
Tajā iekļauts: vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība.
Semināra mēķauditorija – organizāciju, kuras darbojas atšķirīgās valstīs pārstāvji, kuri vēlas iegūt salīdzinošu pārskatu par dokumentēšanas principiem un reglamentējumu dažādās ekonomiskajās sistēmās.
Cena: 55,00 EUR + PVN
Cenā iekļauta vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība.
Semināra mērķis: vienkāršā un saprotamā veidā sniegt ikvienam dokumentēšanā iesaistītajam praktiski izmantojamu informāciju par e-parakstu un e-dokumentu izmantošanas priekšrocībām.
Cena: 75,00 EUR
Cenā iekļauta vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība.
no plkst. 10.00 - 15.00
Mērķis: pilnveidot mācību dalībnieku rakstiskās saziņas prasmes, kas nepieciešamas veidojot saziņu ar klientiem gan e-pastā, gan papīra formā, lai efektīvi formulētu un argumentētu viedokli, ievērojot gan lietišķās etiķetes prasības, gan valodnieku ieteikumus un dokumentu noformēšanas prasības. Būs gan labo un slikto piemēru analīze, gan nelieli praktiskie darbi.
Cena: 90,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība.
Mūsdienu apstākļos arvien vairāk iezīmējas jaunas tendences darba tirgū, kas saistītas ar globālo pandēmiju un veselības aizsardzības krīzi. Tās iezīmē arī jaunus izaicinājumus komandas vadībā.
Cena: 70,00 EUR
Cenā iekļauts: 1 mācību diena (4 st.), mācību materiāli elektroniskā veidā.
Seminārā iegūsiet praktiskas iemaņas personāla atlasē, izvēloties atbilstošās atlases metodes un piemērotāko intervēšanas veidu.
Cenā iekļauts: 1 mācību diena, mācību materiāli, kafijas pauzes un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
6 dienas, 14.00 - 17.00
Mācību mērķis: radīt pilnīgu priekšstatu par vadīšanas koncepciju; pilnveidot vadītāju vadīšanas prasmes; gūt priekšstatu par efektīvas komandas veidošanas priekšnoteikumiem; iepazīstināt ar deleģēšanas un atgriezeniskās saites sniegšanas pamatnoteikumiem; trenēt deleģēšanas un atgriezeniskās saites sniegšanas prasmes; apzināties un novērtēt savas kompetences.
Cena: 190,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: 6 mācību dienas, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
16.00 - 18.00, tiešsaistē
Pēdējo mēnešu laikā gandrīz katrs no mums ir saskāries ar nepieciešamību mācību, darba vajadzībām vai komunikācijā ar draugiem, radiniekiem lietot kādu no tiešsaistes platformām. Vebinārā apskatīsim populārākās platformas un rīkus, to sniegtās iespējas, priekšrocības un trūkumus attālinātu notikumu organizēšanai.
Cena: 35,00 EUR
Šā brīža sarežģītajā ierobežojumu laikā uzņēmumu vadītāji un daudzu profesiju pārstāvji (pedagogi, medicīnas darbinieki, pārdevēji u.c.) saņem dubulto stresa devu savā darba ikdienā un ir tuvu profesionālajai izdegšanai. Tāpēc ir svarīgi atpazīt un rīkoties, lai pasargātu sevi un savus darbiniekus no izdegšanas.
Cena: 60,00 EUR

Mārketings un klientu serviss

4 dienas, 10.00 - 14.00
Šis gadsimts ir atnācis ar jaunām tehnoloģijām un jaunām iespējām informācijas telpā. Pircēji ir kļuvuši mobili un ļoti izvēlīgi. Kā uzrunāt un sasniegt savus potenciālos klientus un kā pasniegt savu produktu/pakalpojumu tā, lai klients to pamana?
Cena: 200,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: vienas personas dalība kursos, kafijas pauzes, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība.
2 mācību dienas, 10.00 - 13.00 tiešsaistē
Kursa mērķis: iemācīt, kā rakstīt internetā, lai lasītājam prieks un rakstītājs sasniegtu mērķi. Kursa pamatā ir vienkārši padomi un īsti piemēri par to, kā izvēlēties ziņas kanālu, noteikt mērķauditoriju un pielāgot valodas izteiksmi. Kursa dalībnieki – esiet gatavi lasīt, rakstīt un diskutēt!
Cena: 80,00 EUR
Cenā iekļauts: 2 dienu kurss (6. st.), izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība.
5 dienas, 13.00 - 16.00
Kurss paredzēts tām personām uzņēmumā/iestādē, kuru tiešie darba pienākumi ir saistīti ar apgrozījuma/peļņas palielināšanu, interneta mārketinga aktivitātēm, kā arī mājas lapu un/vai e-komercijas platformu satura izstrādi.
Cena: 200,00 EUR
Cenā iekļauts: 5 intensīvas mācību dienas, mācību materiāli un iegūtās zināšanas apstiprinoša apliecība.
Ikviens, kura ikdienas darbs ir saistīts ar profesionālu klientu apkalpošanu, ir aicināts pilnviedot savas klientu apkalpošanā nepieciešamās iemaņas.
Cenā iekļauti: 1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinošs sertifikāts.
Kursa mērķis: pilnveidot sarunu vadīšanas prasmes sarežģītās situācijās klientu apkalpošanā dažādu uzņēmumu/iestāžu darbiniekiem.
Cena: 110,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: 1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Mērķis: pilnveidot sarunu vadīšanas prasmes sarežģītās situācijās klientu apkalpošanā valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem.
3 dienas, 09.30 -13.30
Šajā kursā uzzināsiet atbildes uz šiem un daudziem citiem mārketingam svarīgiem jautājumiem, izmantojot vienkāršas, bet ļoti svarīgas un parocīgas MS Excel programmas iespējas, kā arī varēsiet apgūt iegūto rezultātu grafisko vizualizāciju.
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Ja vēlaties iemācīties ātri un vienkārši izveidot skaistu, kvalitatīvu prezentāciju un uzzināt, kā to koplietot, publiskot tiešsaistē - šis vebinārs ir tieši Jums.
Cena: 65,00EUR
1 diena, 10.00 - 14.00
Mūsdienu lietišķo saziņu uzņēmumā nav iespējams iedomāties bez sociālo tīklu izmantošanas - kā veiksmīgas, tā neveiksmīgas. Kas padara komunikāciju sociālajos tīklos pozitīvu, efektīvu un veiksmīgu, bet kas - tieši pretēji - negatīvu, neefektīvu un neveiksmīgu?
Cenā iekļauta kafijas pauze, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

Mini MBA School - Apmācības augstākā līmeņa vadītājiem

10 dienas, 9.30 - 17.00
Izcila iespēja augstākā līmeņa vadītājiem ātri, intensīvi un koncentrēti apgūt tradicionālās augstskolu MBA programmas esenci. Iegūstot nepieciešamās zināšanas, sasniedzamas augstākās biznesa virsotnes!
Cenā iekļauts: vienas personas dalība apmācību programmā Mini MBA (10 dienas, 80 akadēmiskās stundas) ar kafijas pauzēm, izdales materiāli, Stīvena Silbigera grāmata „The Ten Day MBA” angļu valodā, kursa beigās kompetences apliecinoša apliecība, dalība Mini MBA School Absolventu klubā.

ELEM3NTI™ - Apmācības vidējā līmeņa vadītājiem

9.30 – 16.30
Dokumentu noformēšanas un pārvaldības akcenti, strādājot starptautiskā vidē.
Cena: 165,00 EUR + PVN ELEM3NTI sistēmā: 111,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Kurss paredzēts vidējā līmeņa vadītājiem, kas vēlas uzlabot savu un savu padoto darba efektivitāti un celt uzņēmuma peļņu, ietaupot naudu un laiku, attīstīt iemaņas stresa un tā cēloņu atpazīšanā, stresa mazināšanā ar pašregulācijas paņēmieniem, kas palīdzēs uzturēt optimālo pieļaujamo stresa līmeni darba efektivitātes celšanai.
Cena: ELEM3NTI sistēmā: 111,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Apmācību sistēmas ELEM3NTI™ ietvaros tās dalībnieku zināšanu apguve notiek vairākos posmos 9 nedēļu garumā, lai veidotu noturīgas, ikdienā pielietojamas prasmes vadības jomā.
Cena: 111,00 EUR x 9 IZCILI kursi = 999,00 EUR + PVN
9.30 – 16.30
Finanšu kontroles mērķis un nepieciešamība organizācijā. Risku identificēšana un to nozīmība.
Cena: 124,00 EUR + PVN ELEM3NTI sistēmā: 111,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Cena: 165,00 EUR + PVN ELEM3NTI sistēmā: 111,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
9.30 – 16.30
Dalība šajā kursā Jums palīdzēs izprast Fizisko personu datu aizsardzības likuma normu piemērošanu, kā arī iegūt atbildes uz Jums interesējošiem jautājumiem.
Cena: 120,00 EUR + PVN ELEM3NTI sistēmā: 111,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
9.30 – 16.30
Izcils un motivēts darbinieks ir jebkura uzņēmuma sapnis, tomēr uzņēmumu vadība arvien biežāk sastopas ar situācijām, kad standarta ierastie nemateriālās motivācijas paņēmieni vairs nedarbojas.
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
9.30 – 16.30
Personāla vadība - viena no veiksmīga biznesa vadības galvenajām sastāvdaļām.
Cena: 126,00 EUR + PVN ELEM3NTI sistēmā: 111,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
9.30 – 16.30
Interaktīvs treniņ-kurss, kas palīdzēs pilnveidot prasmes publiski runāt un uzstāties, lai spētu uzrunāt savu klausītāju, noturētu viņa uzmanību un galu galā arī pārliecinātu.
Cena: 200,00 EUR + PVN ELEM3NTI sistēmā: 111,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Cena: 127,00 EUR + PVN ELEM3NTI sistēmā: 111,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

EUROFIN™ - ES finansējuma piesaiste

2 dienas, 9.30-16.30
Kursa laikā iegūsiet zināšanas par pieejamiem Eiropas Savienības fondiem un citiem finanšu instrumentiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, konkurētspējas paaugstināšanai, sociālās jomas attīstībai, zinātnei un pētniecībai, kā arī jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei.
Cenā iekļauts: vienas personas dalība kursā (2 mācību dienas) ar kafijas pauzēm, kompetences apliecinoša apliecība kursa beigās; izdales materiāli ar ekspertu prezentācijām; individuāla eksperta konsultācija (iepriekš vienojoties par tikšanās laiku); reģistrēšana starptautiskās projektu datu bāzēs.
2 dienas, 9.00-17.00
Apstiprinātu projektu prasmīga vadīšana no finansējuma piešķiršanas līdz gala atskaišu iesniegšanai, ievērojot ES un LR normatīvo aktu prasības.
Cenā iekļauts: vienas personas dalība kursā (2 mācību dienas) ar kafijas pauzēm, kursa beigās saņemot kompetences apliecinošu apliecību; izdales materiāli ar ekspertu prezentācijām; individuāla eksperta konsultācija (iepriekš vienojoties par tikšanās laiku); reģistrēšana starptautiskās projektu datu bāzēs.
Pirmā un vienīgā projektu darbnīca par EK daudzmiljonu programmām uzņēmējiem!
Cena: 120,00 EUR +PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes un individuāls darbs darbnīcas ietvaros

Apmācības nozaru uzņēmumiem

Apmācību dalībnieku ieguvumi: izpratne par APQP galvenajiem elementiem, plānošanu un norisi; izpratne par ražošanas atļaujas saņemšanas procedūru atbilstoši AIAG vadlīnijām; prasme izstrādāt procesa FMEA.

Personiskā pilnveide

4 dienas, 11.00 - 13.30
Kurss sniedz iespēju padziļināti pilnveidot uzstāšanās prasmes un tēlu. Pilnveidot elpošanu, balsi, dikciju un runu. Attīstīt spēju runāt publiski un pārliecināti justies auditorijas priekšā.
Cena: 170,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: 4 mācību dienas, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Pirms semināra tā dalībniekiem piedāvāsim aizpildīt laika vadības aptauju/testu, kas palīdzēs noteikt katram savu laika vadības iemaņu līmeni, uzņēmuma norišu ietekmi uz laika patēriņu, un balstoties uz aptaujas rezultātiem, varēsiet piemeklēt sev atbilstošākos laika vadības paņēmienus.
Cena: 95,00EUR + PVN
Cenā iekļauta individuālas programmas izveide, izdales materiāli, mācību organizēšana un vadīšana, anketas datu apstrāde, kafijas pauzes un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Mēs katrs savā ikdienā "spēlējam" LOMAS - mājās, ģimenē, sabiedrībā, profesionālajā dzīvē... Kā labāk apzināties un izprast šīs lomas, kā ar tām sadzīvot un justies labi?
Cena: 80,00 EUR + PVN
1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Mērķauditorija ir cilvēki, kuriem ir svarīgi būt pārliecinātiem - kuru darbs saistīts ar paaugstinātu emocionālo spriedzi, atbildību, citu cilvēku vadīšanu, lēmumu pieņemšanu, uzstāšanos auditorijas priekšā.
Cenā iekļauti: 1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinošs sertifikāts.
Praktiskā semināra dalībnieki varēs noteikt savu emocionālā intelekta līmeni ar jaunu aptauju/testu (J.Roze, 2017), kas ir pārbaudīta zinātniskajos un praktiskajos pētījumos.
Cena: 90,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: individuālas programmas izveide, izdales materiāli, mācību organizēšana un vadīšana, anketas datu apstrāde, kafijas pauzes un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
2 dienas, no plkst. 9.30 - 16.30
Ieguvumi: jūsu spēja brīvi izvēlēties atbilstošāko vizuālā palīglīdzekļa formu un tā izpausmi savas uzstāšanās tematikai, un veikt maksimāli efektīvu informācijas "piegādi".
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Kurss būs noderīgs vadītājiem, klientu apkalpošanas darbiniekiem, pārdevējiem attiecību veidošanai gan lietišķajā, gan personiskajā saskarsmē. Ikvienam, kurš ieinteresēts veiksmīgāk veikt darījumus, apkalpot klientus un attīstīt sevi.
Cena: 80,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: 1 mācību diena, mācību materiāli, kafijas pauzes un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Mācību mērķis: sniegt zināšanas profesionālās izdegšanas profilaksei, apzinoties iespējamos stresa cēloņus un novēršanas iespējas.
Cena: 90,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: 1 mācību diena, mācību materiāli, kafijas pauzes un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Pirms semināra tā dalībniekiem piedāvāsim aizpildīt aptauju/testu, ar kura palīdzību noskaidrosiet savu stresa un emocionālā intelekta līmeni, kas ļaus izvērtēt Jūsu iekšējo potenciālu cīņā ar stresu un tā radītajām sekām, un uzzināt, kas vēl būtu jāattīsta, lai nepieļautu veselībai kaitīga stresa rašanos.
Cena: 100,00 EUR + PVN
Cenā iekļauta individuālas programmas izveide, izdales materiāli, mācību organizēšana un vadīšana, anketas datu apstrāde, kafijas pauzes un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

Praktiskās meistarklases

Piedāvājam Jums 3 stundu garu tikšanos ar Mārtiņu Dauguli, kurā būs iespēja izveidot svētku uzrunu, papildināt to ar niansēm un elementiem, kuri nepieciešami, lai uzruna būtu spēcīga un iedvesmojoša.
Cena: 64,00 EUR + PVN
Cenā iekļauti: 3 stundu mācību programma, mācību materiāli, kafija, Jūsu iegūtās zināšanas apliecinošs sertifikāts.
Cenā iekļauts: 3 stundu mācību programma, mācību materiāli, kafijas pauze, Jūsu iegūtās zināšanas apliecinošs sertifikāts.)
5 dienas, 10.00 - 13.00
Zinoša un pieredzējuša pasniedzēja vadībā meistarklašu gaitā pakāpeniski apgūsiet paņēmienus pašregulācijā un uzkrātā potenciāla izmantošanā ikdienas dzīvē. Ar speciāli veidotiem testiem Jums būs iespēja izzināt savas stiprās un vājās puses, nospraust savas attīstības virzienus nākotnē.
Cena: Piecu meistarklašu komplekts: tikai 195,00EUR + PVN, vienas meistarklases cena: 45,00 + PVN
Cenā iekļauts: piecas meistarklases (katra 3 stundas), mācību materiāli, kafijas pauzes, Jūsu iegūtās zināšanas apliecinošs sertifikāts.

Karstākie piedāvājumi

PowerPoint - kā ātri un vienkārši izveidot lielisku prezentāciju

Ja vēlaties iemācīties ātri un vienkārši izveidot skaistu, kvalitatīvu prezentāciju un uzzināt, kā to koplietot, publiskot tiešsaistē - šis vebinārs ir tieši Jums. Vebinārā uzzināsiet dažādus ieteikumus un knifiņus, kas atvieglo prezentācijas izveidi, kā arī apgūsiet tīri tehniskas prezentācijas veidošanas prasmes.

Digitālās komunikācijas pamati jeb Kā rakstīt internetā

Kursa mērķis: iemācīt, kā rakstīt internetā, lai lasītājam prieks un rakstītājs sasniegtu mērķi. Kursa pamatā ir vienkārši padomi un īsti piemēri par to, kā izvēlēties ziņas kanālu, noteikt mērķauditoriju un pielāgot valodas izteiksmi. Kursa dalībnieki – esiet gatavi lasīt, rakstīt un diskutēt!