Biznesa plānošana un biznesa plāna izstrāde

5., 12. un 19. oktobris, 10.00 - 14.00

Kursa vadītājs - Gints Turlajs

 

Ieguvumi

Apgūstot kursu, Jūs iegūsiet zināšanas, kā ģenerēt biznesa idejas, kā sastādīt biznesa plānu, kā pozicionēt uzņēmuma piedāvājumu, kā plānot finanšu plūsmas, vadīt riskus u.c.

Kursa ietvaros tiks apskatīta arī biznesa plānu veidošana, kas ļauj izvērtēt uzņēmuma dzīvotspēju, noteikt riskus, formulēt ieceres un definēt mērķus to sasniegšanai.


Mērķauditorija:

uzņēmumu vadītāji, darbinieki, uzņēmēji un topošie uzņēmēji, u.c.


Saturs:

 • Biznesa plānošanas jēga un vieta biznesa vadībā;
 • Biznesa ideja, to ģenerēšana un atlase;
 • Stratēģiskā pozicionēšana;
 • Finanšu koeficienti;
 • Finanšu prognozes un plānošana;
 • Risku vadība;
 • Biznesa plāna nozīme un sastādīšana;
 • Uzņēmējdarbības veids un nodokļu režīms;
 • Uzņēmējdarbības ienesīguma novērtēšana: 
  Iekšējā peļņas norma (IRR), Neto tagadnes vērtība (NPV), bezzaudējumu punkts;
 • Finanšu avoti.


Kursa ilgums: 3 dienas (3x4 =12 stundas) no plkst. 10.00 - 14.00 mācību centra LatConsul telpās Raiņa bulvārī 2, Rīgā.

Cena: 250,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

Kursa vadītājs - Gints Turlajs

 

Ieguvumi

Apgūstot kursu, Jūs iegūsiet zināšanas, kā ģenerēt biznesa idejas, kā sastādīt biznesa plānu, kā pozicionēt uzņēmuma piedāvājumu, kā plānot finanšu plūsmas, vadīt riskus u.c.

Kursa ietvaros tiks apskatīta arī biznesa plānu veidošana, kas ļauj izvērtēt uzņēmuma dzīvotspēju, noteikt riskus, formulēt ieceres un definēt mērķus to sasniegšanai.


Mērķauditorija:

uzņēmumu vadītāji, darbinieki, uzņēmēji un topošie uzņēmēji, u.c.


Saturs:

 • Biznesa plānošanas jēga un vieta biznesa vadībā;
 • Biznesa ideja, to ģenerēšana un atlase;
 • Stratēģiskā pozicionēšana;
 • Finanšu koeficienti;
 • Finanšu prognozes un plānošana;
 • Risku vadība;
 • Biznesa plāna nozīme un sastādīšana;
 • Uzņēmējdarbības veids un nodokļu režīms;
 • Uzņēmējdarbības ienesīguma novērtēšana: 
  Iekšējā peļņas norma (IRR), Neto tagadnes vērtība (NPV), bezzaudējumu punkts;
 • Finanšu avoti.


Kursa ilgums: 3 dienas (3x4 =12 stundas) no plkst. 10.00 - 14.00 mācību centra LatConsul telpās Raiņa bulvārī 2, Rīgā.

Cena: 250,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

Pasniedzējs Rīgas Stokholmas Ekonomikas augstskolā un Rīgas Tehniskajā universitātē.
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Pieteikties

Karstākie piedāvājumi

Jaunums! Personības pilnveidošanas meistarklases

Meistarklašu gaitā pakāpeniski apgūsiet paņēmienus pašregulācijā un uzkrātā potenciāla izmantošanā ikdienas dzīvē. Ar speciāli veidotiem testiem Jums būs iespēja izzināt savas stiprās un vājās puses, nospraust savas attīstības virzienus nākotnē.