Praktiskais seminārs "2019. gada izaicinājumi un jaunās iespējas dokumentu noformēšanā"

29.05.2019., 10.00 - 15.00

Semināru vada - Dr.oec., Mg.paed. Ieva Kalve 


Semināra mērķis: dot iespēju saņemt praktiski izmantojamu informāciju par 2018. gada beigās notikušajām izmaiņām dokumentēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos, kā arī saņemt atbildes uz aktuāliem jautājumiem par dažādiem dokumentēšanas aspektiem.

Semināra mēķauditorija – organizāciju dokumentēšanas speciālisti un administratīvo struktūrvienību vadītāji, kuri vēlas iegūt ikdienas darbā izmantojamu informāciju par normatīvo aktu prasībām un iespēju efektīvāk strādāt ar dokumentiem – būtiski ietaupot gan laiku, gan papīru.
 

Semināra programma

1. No detalizētiem priekšrakstiem uz būtības izpratni - apjomīgos MKN 916 aizvieto 3 reizes īsākie MKN 558 - kas par to jāzina - dokumentu skaistums un juridiskais spēks - obligātie un papildu rekvizīti - kas ir kas, ko, kad un kādēļ vajag vai nevajag - izņemtās vai atvieglotās prasības dokumentu noformēšanā - būtība un ietekme, ieguvumi organizācijām

2. Var šūt, bet var arī nešūt: jaunas vēsmas un iespējas dokumentu atvasinājumu izstrādē - necauršūti dokumentu atvasinājumi - dokumentu atvasinājumu kopums - kad tas var būt noderīgs

3. Papīru un reģistrācijas žurnālu kaudžu samazināšana - MKN 558 jaunumi elektronisko sistēmu lietotājiem - paplašinātais iespēju loks, ko organizācijām sniedz MKN 558 jauninājumi

4. Ko un cik ilgi glabāt – MKN 960 par to, kuriem darba vai dienesta gaitu apliecinošajiem dokumentiem ir arhīviska vērtība un cik ilgi tie glabājami. Kopējais un atšķirīgais dažāda tipa organizācijām

5. Labie jaunumi drošā e-paraksta lietotājiem un tiem, kuri to vēl nelieto - kas jāzina eID karšu lietotājiem, iespējas viedierīču izmantotājiem, ko tas maina organizācijām

6. Valodas un personvārdi mūsdienu pasaulē - kā rīkoties šajā raibumā - valodu lietojums organizācijās. vai visiem viss tikai latviski? - ārzemnieki nāk. kā viņus ierakstīt organizāciju dokumentos? - divi vārdi, dubultuzvārdi - kas jāzina ikvienam un kā tos pareizi rakstīt - vēsturiskās un novadu īpatnības vārdiem un uzvārdiem - lietas ko vērts zināt ikvienam

7. "Jaunā mode" - vadlīnijas un rokasgrāmatas, to lietošanas vai nelietošanas konsekvences.
 

Semināra cena: 65,00 EUR + PVN
(Tajā iekļauts: vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.)

Semināru vada - Dr.oec., Mg.paed. Ieva Kalve 


Semināra mērķis: dot iespēju saņemt praktiski izmantojamu informāciju par 2018. gada beigās notikušajām izmaiņām dokumentēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos, kā arī saņemt atbildes uz aktuāliem jautājumiem par dažādiem dokumentēšanas aspektiem.

Semināra mēķauditorija – organizāciju dokumentēšanas speciālisti un administratīvo struktūrvienību vadītāji, kuri vēlas iegūt ikdienas darbā izmantojamu informāciju par normatīvo aktu prasībām un iespēju efektīvāk strādāt ar dokumentiem – būtiski ietaupot gan laiku, gan papīru.
 

Semināra programma

1. No detalizētiem priekšrakstiem uz būtības izpratni - apjomīgos MKN 916 aizvieto 3 reizes īsākie MKN 558 - kas par to jāzina - dokumentu skaistums un juridiskais spēks - obligātie un papildu rekvizīti - kas ir kas, ko, kad un kādēļ vajag vai nevajag - izņemtās vai atvieglotās prasības dokumentu noformēšanā - būtība un ietekme, ieguvumi organizācijām

2. Var šūt, bet var arī nešūt: jaunas vēsmas un iespējas dokumentu atvasinājumu izstrādē - necauršūti dokumentu atvasinājumi - dokumentu atvasinājumu kopums - kad tas var būt noderīgs

3. Papīru un reģistrācijas žurnālu kaudžu samazināšana - MKN 558 jaunumi elektronisko sistēmu lietotājiem - paplašinātais iespēju loks, ko organizācijām sniedz MKN 558 jauninājumi

4. Ko un cik ilgi glabāt – MKN 960 par to, kuriem darba vai dienesta gaitu apliecinošajiem dokumentiem ir arhīviska vērtība un cik ilgi tie glabājami. Kopējais un atšķirīgais dažāda tipa organizācijām

5. Labie jaunumi drošā e-paraksta lietotājiem un tiem, kuri to vēl nelieto - kas jāzina eID karšu lietotājiem, iespējas viedierīču izmantotājiem, ko tas maina organizācijām

6. Valodas un personvārdi mūsdienu pasaulē - kā rīkoties šajā raibumā - valodu lietojums organizācijās. vai visiem viss tikai latviski? - ārzemnieki nāk. kā viņus ierakstīt organizāciju dokumentos? - divi vārdi, dubultuzvārdi - kas jāzina ikvienam un kā tos pareizi rakstīt - vēsturiskās un novadu īpatnības vārdiem un uzvārdiem - lietas ko vērts zināt ikvienam

7. "Jaunā mode" - vadlīnijas un rokasgrāmatas, to lietošanas vai nelietošanas konsekvences.
 

Semināra cena: 65,00 EUR + PVN
(Tajā iekļauts: vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.)

Dr.oec., Mg.paed., docente Rīgas Stradiņa universitātē, 5 grāmatu autore un „Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas” vadošā autore.
Cena: 65,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Pieteikties

Karstākie piedāvājumi

Jaunums! Personības pilnveidošanas meistarklases

Meistarklašu gaitā pakāpeniski apgūsiet paņēmienus pašregulācijā un uzkrātā potenciāla izmantošanā ikdienas dzīvē. Ar speciāli veidotiem testiem Jums būs iespēja izzināt savas stiprās un vājās puses, nospraust savas attīstības virzienus nākotnē.