Seminārs "Darba likuma grozījumu piemērošana praksē"

Semināru vada - Karīna Platā 


Semināra mēķauditorija – organizāciju vadītāji, personāla vadītāji / speciālisti, struktūrvienību vadītāji, juristi, grāmatveži un citu amatu darbinieki, kuru pienākumu ietvaros risināmi ar darba tiesiskajām attiecībām saistīti jautājumi

Semināra mērķis: sniegt informāciju par aktuālo – grozījumiem Darba likumā (stājās spēkā 2018.gada 28.novembrī) un kā tie iespaido pastāvošās darba tiesiskās attiecības.

Pamatojoties uz dažādām darba tiesisko attiecību situācijām, diskutēsim un analizēsim, cik plaši grozījumi ietekmēs jautājumus par:

 • valsts valodas un svešvalodas prasībām darba sludinājumā un darba pienākumu izpildē;
 • darba algas amplitūdas norādīšanu darba sludinājumā;
 • darbinieka tiesībām disciplinārsoda pārsūdzēšanā – kārtību un termiņiem;
 • arodbiedrības lomu darba devēja uzteikuma gadījumā;
 • darbinieka uzteikumu saistībā ar svarīgu iemeslu un atlaišanas pabalsta izmaksas pamatojumu;
 • prasības celšanas termiņu, ja darba devējs nav izmaksājis atlaišanas pabalstu darbinieka uzteikuma gadījumā sakarā ar svarīgu iemeslu.

Semināra īpašais piedāvājums - diskusijas par semināra dalībniekiem svarīgiem darba tiesisko attiecību jautājumiem (par jebkuriem ar darba tiesiskajām attiecībām saistītiem jautājumiem).

Savus jautājums varat iesūtīt uz LatConsul biroja e-pastu pirms semināra (vismaz 3 dienas iepriekš) vai arī ņemt līdzi uz semināru.

Semināra cena: 60,00 EUR + PVN (cenā iekļauti izdales materiāli, apliecība, kas apstiprina Jūsu dalību seminārā, kā arī kafijas pauzes).
 

SAZIŅAI: tālr. 67216433, mob. 20712220, e-pasts: latconsul@latconsul.lv

Semināru vada - Karīna Platā 


Semināra mēķauditorija – organizāciju vadītāji, personāla vadītāji / speciālisti, struktūrvienību vadītāji, juristi, grāmatveži un citu amatu darbinieki, kuru pienākumu ietvaros risināmi ar darba tiesiskajām attiecībām saistīti jautājumi

Semināra mērķis: sniegt informāciju par aktuālo – grozījumiem Darba likumā (stājās spēkā 2018.gada 28.novembrī) un kā tie iespaido pastāvošās darba tiesiskās attiecības.

Pamatojoties uz dažādām darba tiesisko attiecību situācijām, diskutēsim un analizēsim, cik plaši grozījumi ietekmēs jautājumus par:

 • valsts valodas un svešvalodas prasībām darba sludinājumā un darba pienākumu izpildē;
 • darba algas amplitūdas norādīšanu darba sludinājumā;
 • darbinieka tiesībām disciplinārsoda pārsūdzēšanā – kārtību un termiņiem;
 • arodbiedrības lomu darba devēja uzteikuma gadījumā;
 • darbinieka uzteikumu saistībā ar svarīgu iemeslu un atlaišanas pabalsta izmaksas pamatojumu;
 • prasības celšanas termiņu, ja darba devējs nav izmaksājis atlaišanas pabalstu darbinieka uzteikuma gadījumā sakarā ar svarīgu iemeslu.

Semināra īpašais piedāvājums - diskusijas par semināra dalībniekiem svarīgiem darba tiesisko attiecību jautājumiem (par jebkuriem ar darba tiesiskajām attiecībām saistītiem jautājumiem).

Savus jautājums varat iesūtīt uz LatConsul biroja e-pastu pirms semināra (vismaz 3 dienas iepriekš) vai arī ņemt līdzi uz semināru.

Semināra cena: 60,00 EUR + PVN (cenā iekļauti izdales materiāli, apliecība, kas apstiprina Jūsu dalību seminārā, kā arī kafijas pauzes).
 

SAZIŅAI: tālr. 67216433, mob. 20712220, e-pasts: latconsul@latconsul.lv

Vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.
Cena: 60,00 EUR + PVN
Cenā iekļauti izdales materiāli, apliecība, kas apstiprina Jūsu dalību seminārā, kā arī kafijas pauzes.
Pieteikties

Karstākie piedāvājumi

Jaunums! Personības pilnveidošanas meistarklases

Meistarklašu gaitā pakāpeniski apgūsiet paņēmienus pašregulācijā un uzkrātā potenciāla izmantošanā ikdienas dzīvē. Ar speciāli veidotiem testiem Jums būs iespēja izzināt savas stiprās un vājās puses, nospraust savas attīstības virzienus nākotnē.