Seminārs "Personāla attālināta vadība" - tiešsaistē

6. janvārī, 15.00 - 19.00 tiešsaistē

Semināru vada - Mg. public. relat., Mg. psych. Anita Rošāne

Mūsdienu apstākļos arvien vairāk iezīmējas jaunas tendences darba tirgū, kas saistītas ar globālo pandēmiju un veselības aizsardzības krīzi. Tās iezīmē arī jaunus izaicinājumus komandas vadībā.

Semināra programma izstrādāta, balstoties uz psiholoģiskiem uzstādījumiem, kas saistīti ar komandas motivēšanu un pārraudzību, ja darbs paredz iespēju veikt pienākumus attālināti - neatkarīgi no lokācijas un laika.

Kāda nozīme ir organizācijas kultūrai, kādam jābūt personālam un ar kādu motivāciju jābūt apveltītiem darbiniekiem, kas jāzina komandas vadītājam, lai sasniegtu uzstādītos mērķus?

Semināra tēmas

 1. Organizācijas kultūras lomas saistība ar attālināta darba organizēšanu.
 2. Atbilstošas darba attiecību formas izvēle.
 3. Piemērota personāla izvēle un skaidri definēta personāla politika.
 4. Darbinieka personiskā izpratne un spēja strādāt distancētu darbu - mājas apstākļi, personiskie ieradumi un kvalitātes u.c.
 5. Darba grafika kontroles ilūzija – no darba laika uz darba izpildi.
 6. Distancētā darba organizēšana un personiskās atbildības zonas noteikšana.
 7. Atbalsta dienesta izveides nepieciešamība.
 8. Svarīgas detaļas.

Semināra norise: 1 mācību diena, 4 stundas, no plkst. 15.00 - 19.00 tiešsaistē.

Cena: 70,00 EUR
Cenā iekļauts: 1 mācību diena (4 st.), mācību materiāli elektroniskā veidā.

Semināru vada - Mg. public. relat., Mg. psych. Anita Rošāne

Mūsdienu apstākļos arvien vairāk iezīmējas jaunas tendences darba tirgū, kas saistītas ar globālo pandēmiju un veselības aizsardzības krīzi. Tās iezīmē arī jaunus izaicinājumus komandas vadībā.

Semināra programma izstrādāta, balstoties uz psiholoģiskiem uzstādījumiem, kas saistīti ar komandas motivēšanu un pārraudzību, ja darbs paredz iespēju veikt pienākumus attālināti - neatkarīgi no lokācijas un laika.

Kāda nozīme ir organizācijas kultūrai, kādam jābūt personālam un ar kādu motivāciju jābūt apveltītiem darbiniekiem, kas jāzina komandas vadītājam, lai sasniegtu uzstādītos mērķus?

Semināra tēmas

 1. Organizācijas kultūras lomas saistība ar attālināta darba organizēšanu.
 2. Atbilstošas darba attiecību formas izvēle.
 3. Piemērota personāla izvēle un skaidri definēta personāla politika.
 4. Darbinieka personiskā izpratne un spēja strādāt distancētu darbu - mājas apstākļi, personiskie ieradumi un kvalitātes u.c.
 5. Darba grafika kontroles ilūzija – no darba laika uz darba izpildi.
 6. Distancētā darba organizēšana un personiskās atbildības zonas noteikšana.
 7. Atbalsta dienesta izveides nepieciešamība.
 8. Svarīgas detaļas.

Semināra norise: 1 mācību diena, 4 stundas, no plkst. 15.00 - 19.00 tiešsaistē.

Cena: 70,00 EUR
Cenā iekļauts: 1 mācību diena (4 st.), mācību materiāli elektroniskā veidā.

Mg. public. relat., Mg. psych., profesionāla personāla psiholoģe, šobrīd specializējas amatu psiholoģijā (darba vide un darba attiecības).
Cena: 70,00 EUR
Cenā iekļauts: 1 mācību diena (4 st.), mācību materiāli elektroniskā veidā.
Pieteikties

Karstākie piedāvājumi

Digitālās komunikācijas pamati jeb Kā rakstīt internetā

Kursa mērķis: iemācīt, kā rakstīt internetā, lai lasītājam prieks un rakstītājs sasniegtu mērķi. Kursa pamatā ir vienkārši padomi un īsti piemēri par to, kā izvēlēties ziņas kanālu, noteikt mērķauditoriju un pielāgot valodas izteiksmi. Kursa dalībnieki – esiet gatavi lasīt, rakstīt un diskutēt!