Vadības konsultāciju jomas

Pēdējo 10 gadu laikā Eiropas valstis ir pārgājušas no Industriālas sabiedrības uz Zināšanu ekonomiku. Pašlaik tikai 50% no kopējās ekonomikas sastāda ražošana, pamata pakalpojumi, lauksaimniecība. Pārējos 50% sastāda pakalpojumi, kam nepieciešamas specifiskas zināšanas un „radošais darbs” – patenti, idejas, dizains.”
/Dr. Walter Koren, Austrijas Ekonomikas kamera./

Jūsu uzņēmuma konkurētspējas zināšanu ekonomikas apstākļos paaugstināšanai, piedāvājam Jums konsultācijas biznesa procesu vadībai:

FINANŠU VADĪBA UN GRĀMATVEDĪBA

Konsultācijas grāmatvedības, nodokļu un finanšu vadības jomās. Sagatavojam grāmatvežu palīgus. Grāmatvedības pakalpojumi.

ES STRUKTŪRFONDI 

Konsultācijas ES struktūrfondu projektu izstrādē un ieviešanā, projektu rakstīšana.

MĀRKETINGS UN PĀRDOŠANA

Pārdošanas speciālistu apmācība no pārdevējiem līdz menedžmentam, no tiešās pārdošanas līdz telemarketingam un pārdošanas plānošanai. Mārketinga plāna un stratēģijas izstrādāšana, tirgus pētījumu veikšana.

PERSONĀLA VADĪBA

 Konsultācijas personāla vadības jomā, darba tiesiskajās attiecībās.

JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS

Plašs juridisko pakalpojumu klāsts - darba tiesības, darījumi ar nekustamo īpašumu, komercsabiedrību reģistrēšana u.c.

DARBA AIZSARDZĪBA UN UGUNSDROŠĪBA

Darba aizsardzības sistēmas izveidošana un uzturēšana. Ugunsdrošības instruktāžu izstrāde un instruēšana. Konsultācijas darba aizsardzībā un ugunsdrošībā.

KONSULTĀCIJU NORISE:

Pēc klienta vēlmēm, iespējams elastīgi saskaņot konsultāciju laiku un vietu. Konsultācijas sniedz pieredzējuši profesionāļi, iepriekš nopietni sagatavojoties katrai konsultācijai. Konsultāciju cena ir atkarīga no izvēlētā konsultanta.

UZZIŅAS:

tālr.: 67216433, fakss: 67216434, e-pasts: latconsul@latconsul.lv  

Pēdējo 10 gadu laikā Eiropas valstis ir pārgājušas no Industriālas sabiedrības uz Zināšanu ekonomiku. Pašlaik tikai 50% no kopējās ekonomikas sastāda ražošana, pamata pakalpojumi, lauksaimniecība. Pārējos 50% sastāda pakalpojumi, kam nepieciešamas specifiskas zināšanas un „radošais darbs” – patenti, idejas, dizains.”
/Dr. Walter Koren, Austrijas Ekonomikas kamera./

Jūsu uzņēmuma konkurētspējas zināšanu ekonomikas apstākļos paaugstināšanai, piedāvājam Jums konsultācijas biznesa procesu vadībai:

FINANŠU VADĪBA UN GRĀMATVEDĪBA

Konsultācijas grāmatvedības, nodokļu un finanšu vadības jomās. Sagatavojam grāmatvežu palīgus. Grāmatvedības pakalpojumi.

ES STRUKTŪRFONDI 

Konsultācijas ES struktūrfondu projektu izstrādē un ieviešanā, projektu rakstīšana.

MĀRKETINGS UN PĀRDOŠANA

Pārdošanas speciālistu apmācība no pārdevējiem līdz menedžmentam, no tiešās pārdošanas līdz telemarketingam un pārdošanas plānošanai. Mārketinga plāna un stratēģijas izstrādāšana, tirgus pētījumu veikšana.

PERSONĀLA VADĪBA

 Konsultācijas personāla vadības jomā, darba tiesiskajās attiecībās.

JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS

Plašs juridisko pakalpojumu klāsts - darba tiesības, darījumi ar nekustamo īpašumu, komercsabiedrību reģistrēšana u.c.

DARBA AIZSARDZĪBA UN UGUNSDROŠĪBA

Darba aizsardzības sistēmas izveidošana un uzturēšana. Ugunsdrošības instruktāžu izstrāde un instruēšana. Konsultācijas darba aizsardzībā un ugunsdrošībā.

KONSULTĀCIJU NORISE:

Pēc klienta vēlmēm, iespējams elastīgi saskaņot konsultāciju laiku un vietu. Konsultācijas sniedz pieredzējuši profesionāļi, iepriekš nopietni sagatavojoties katrai konsultācijai. Konsultāciju cena ir atkarīga no izvēlētā konsultanta.

UZZIŅAS:

tālr.: 67216433, fakss: 67216434, e-pasts: latconsul@latconsul.lv  

Karstākie piedāvājumi

Kopā vienmēr izdevīgāk!

Izvēloties kursu komplektu: Interneta mārketinga un pārdošanas stratēģijas un instrumenti. Intensīvs praktisko zināšanu kurss + Meistarklase "Kā bez reklāmas nokļūt Google pirmajā lapā?", saņemsiet 30eur atlaidi!

Personības pilnveidošanas meistarklases

Meistarklašu gaitā pakāpeniski apgūsiet paņēmienus pašregulācijā un uzkrātā potenciāla izmantošanā ikdienas dzīvē. Ar speciāli veidotiem testiem Jums būs iespēja izzināt savas stiprās un vājās puses, nospraust savas attīstības virzienus nākotnē.