Konsultācijas par Fizisko personu datu aizsardzību

Ikvienam uzņēmumam, kurš savā darbībā izmanto klientu lojalitātes programmas, bonusu - atlaižu sistēmas, personu datu bāzes u.tml., ir svarīgi zināt nosacījumus, kā pareizi uzglabāt personu datus un kā komunicēt ar klientu.

Jums ir nepieciešamas:

 • zināšanas, kā nepieļaut Fizisko personu datu aizsardzības likuma pārkāpumus, kuri var novest pie administratīvā soda un uzņēmuma konkurētspējas pazemināšanās;
 • zināšanas un spēja izvērtēt uzņēmuma mārketinga aktivitāšu, izložu, datu bāžu veidošanas vai jebkādas citas ar datu apstrādi saistītas aktivitātes atbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Konsultācijās Jūs varēsiet gūt informāciju un padomus par šiem un citiem Jums aktuāliem jautājumiem:

 • Personas datu apstrādes tiesiskie pamati un ar to saistītie jautājumi. Piemērojamais speciālais likums. Personas datu apstrādes reģistrācija.
 • Personas datu apstrādes principi.
 • Sensitīvo personas datu apstrādes tiesiskie pamati un ar to saistītie jautājumi.
 • Amatpersonu tiesības saņemt personas datus.
 • Informācijas drošības pamatprincipi, risku analīze, drošības pārvaldība, tehniskie līdzekļi.
 • Datu subjekta tiesības.
 • Personas datu nodošana.
 • Personas datu aizsardzība un Informācijas atklātības likums.
 • Datu aizsardzība elektronisko sakaru nozarē. Komerciālu paziņojumu izsūtīšanas kārtība un atbildība.
 • Personas datu aizsardzības speciālista funkcijas un pienākumi.
 • Atbildība par pārkāpumiem personas datu aizsardzības jomā.

Pieteikties konsultācijai varat telefoniski: 67216433 vai elektroniski: latconsul@latconsul.lv

Ikvienam uzņēmumam, kurš savā darbībā izmanto klientu lojalitātes programmas, bonusu - atlaižu sistēmas, personu datu bāzes u.tml., ir svarīgi zināt nosacījumus, kā pareizi uzglabāt personu datus un kā komunicēt ar klientu.

Jums ir nepieciešamas:

 • zināšanas, kā nepieļaut Fizisko personu datu aizsardzības likuma pārkāpumus, kuri var novest pie administratīvā soda un uzņēmuma konkurētspējas pazemināšanās;
 • zināšanas un spēja izvērtēt uzņēmuma mārketinga aktivitāšu, izložu, datu bāžu veidošanas vai jebkādas citas ar datu apstrādi saistītas aktivitātes atbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Konsultācijās Jūs varēsiet gūt informāciju un padomus par šiem un citiem Jums aktuāliem jautājumiem:

 • Personas datu apstrādes tiesiskie pamati un ar to saistītie jautājumi. Piemērojamais speciālais likums. Personas datu apstrādes reģistrācija.
 • Personas datu apstrādes principi.
 • Sensitīvo personas datu apstrādes tiesiskie pamati un ar to saistītie jautājumi.
 • Amatpersonu tiesības saņemt personas datus.
 • Informācijas drošības pamatprincipi, risku analīze, drošības pārvaldība, tehniskie līdzekļi.
 • Datu subjekta tiesības.
 • Personas datu nodošana.
 • Personas datu aizsardzība un Informācijas atklātības likums.
 • Datu aizsardzība elektronisko sakaru nozarē. Komerciālu paziņojumu izsūtīšanas kārtība un atbildība.
 • Personas datu aizsardzības speciālista funkcijas un pienākumi.
 • Atbildība par pārkāpumiem personas datu aizsardzības jomā.

Pieteikties konsultācijai varat telefoniski: 67216433 vai elektroniski: latconsul@latconsul.lv

Karstākie piedāvājumi

Kopā vienmēr izdevīgāk!

Izvēloties kursu komplektu: Interneta mārketinga un pārdošanas stratēģijas un instrumenti. Intensīvs praktisko zināšanu kurss + Meistarklase "Kā bez reklāmas nokļūt Google pirmajā lapā?", saņemsiet 30eur atlaidi!

Personības pilnveidošanas meistarklases

Meistarklašu gaitā pakāpeniski apgūsiet paņēmienus pašregulācijā un uzkrātā potenciāla izmantošanā ikdienas dzīvē. Ar speciāli veidotiem testiem Jums būs iespēja izzināt savas stiprās un vājās puses, nospraust savas attīstības virzienus nākotnē.