Praktiskais seminārs “Biznesa plāna nozīme, saturs, mērķi”

29.11.2017. 10.00 - 14.00

Semināru vada - Mārtiņš Valters


Biznesa plāna nozīme ir nenovērtējama. Tas ir ieguvums jebkuram uzņēmējam gan komercdarbības uzsākšanai, gan attīstībai un jaunu ideju ieviešanai praksē. Biznesa plāns ļauj izvērtēt jebkuras idejas dzīvotspēju, noteikt riskus, formulēt ieceres un definēt plānus to sasniegšanai.

Piedāvājam praktisku semināru pieredzējuša eksperta vadībā, kas Jums dos nepieciešamās zināšanas un iemaņas Biznesa plāna izstrādei.
 

SEMINĀRA PROGRAMMA

 1. Uzņēmējdarbības veids un nodokļu režīms:
  PVN
  MUN vai IIN/VOSAI/UIN
 2. Kredīta izmaksu novērtēšana
 3. Uzņēmējdarbības atmaksāšanās novērtēšana:
  Iekšējā peļņas norma (IRR)
  Bezzaudējumu punkts
 4. Iespējamie finanšu avoti
 5. Biznesa plāna nozīme uzņēmējam
 6. Biznesa plāna sastāvdaļas:
 • Kopsavilkums
 • Uzņēmuma apraksts:
  >Vispārējas ziņas
  >Uzņēmuma vēsture
  >Uzņēmuma misija un mērķi
 • Uzņēmuma preces/ pakalpojuma raksturojums
  >Preces/ pakalpojuma raksturojums, konkurētspējīgās priekšrocības
  >Preces/ pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana
 • Tirgus analīze
  >Klienti
  >Konkurentu analīze
  >Uzņēmuma gaidāmās pozīcijas
 • Stratēģija un tās realizēšana
 • Uzņēmuma vadība un personāls
 • Mārketinga stratēģija
 • Finansiālie plāni
 • Galvenie riski un līdzekļi to varbūtības/ ietekmes mazināšanai
 • Nobeigums.


SAZIŅAI: tālr. 67216433, mob. 20712220, e-pasts: latconsul@latconsul.lv

Semināru vada - Mārtiņš Valters


Biznesa plāna nozīme ir nenovērtējama. Tas ir ieguvums jebkuram uzņēmējam gan komercdarbības uzsākšanai, gan attīstībai un jaunu ideju ieviešanai praksē. Biznesa plāns ļauj izvērtēt jebkuras idejas dzīvotspēju, noteikt riskus, formulēt ieceres un definēt plānus to sasniegšanai.

Piedāvājam praktisku semināru pieredzējuša eksperta vadībā, kas Jums dos nepieciešamās zināšanas un iemaņas Biznesa plāna izstrādei.
 

SEMINĀRA PROGRAMMA

 1. Uzņēmējdarbības veids un nodokļu režīms:
  PVN
  MUN vai IIN/VOSAI/UIN
 2. Kredīta izmaksu novērtēšana
 3. Uzņēmējdarbības atmaksāšanās novērtēšana:
  Iekšējā peļņas norma (IRR)
  Bezzaudējumu punkts
 4. Iespējamie finanšu avoti
 5. Biznesa plāna nozīme uzņēmējam
 6. Biznesa plāna sastāvdaļas:
 • Kopsavilkums
 • Uzņēmuma apraksts:
  >Vispārējas ziņas
  >Uzņēmuma vēsture
  >Uzņēmuma misija un mērķi
 • Uzņēmuma preces/ pakalpojuma raksturojums
  >Preces/ pakalpojuma raksturojums, konkurētspējīgās priekšrocības
  >Preces/ pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana
 • Tirgus analīze
  >Klienti
  >Konkurentu analīze
  >Uzņēmuma gaidāmās pozīcijas
 • Stratēģija un tās realizēšana
 • Uzņēmuma vadība un personāls
 • Mārketinga stratēģija
 • Finansiālie plāni
 • Galvenie riski un līdzekļi to varbūtības/ ietekmes mazināšanai
 • Nobeigums.


SAZIŅAI: tālr. 67216433, mob. 20712220, e-pasts: latconsul@latconsul.lv

Pieredzējis praktisko treniņu un kursu pasniedzējs, vada dažādas ar projektu vadību, uzņēmumu vadību un datorprogrammu apguvi saistītas apmācības kopš 2001. gada.
Cena: 75, 00 EUR + PVN
Tajā iekļauts: vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība.
Pieteikties

Karstākie piedāvājumi