Seminārs "Elektroniskie dokumenti un paraksti"

Semināru vada - Dr.oec., Mg.paed. Ieva Kalve 


SEMINĀRA MĒRĶIS: vienkāršā un saprotamā veidā sniegt ikvienam dokumentēšanā iesaistītajam praktiski izmantojamu informāciju par e-parakstu un e-dokumentu izmantošanas priekšrocībām. 
 

SEMINĀRA TĒMAS:

 1. Dokumenti un to pārvaldība “vispārējas datorizācijas” apstākļos – būtiskais mainās!
 2. Papīra vai elektroniskie dokumenti?
  Reglamentējošie normatīvie akti – pārskats;
  Praktiskie apsvērumi: drošība, ērtums un izmaksas;
  Rīcība, ja paralēli pastāv gan papīra, gan elektronisko dokumentu plūsmas.
 3. Elektroniskais paraksts un darbības ar elektroniski parakstītiem dokumentiem:
  E-paraksta nesēju veidi;
  Atsevišķu dokumentu un vairāku dokumentu vienlaicīga e-parakstīšana;
  Vairāki e-paraksti vienā dokumentā;
  E-parakstītu dokumentu nosūtīšana un saņemšana.
 4. Oficiālā e-adrese – būtiskais, kas privātpersonām par to jāzina.
 5. E-dokumentu pārvaldības principi:
  Failu nosaukumi un failu sistēmas (mapes/folderi): biežākās problēmas un praktiski ieteikumi;
  Elektroniskās dokumentu pārvaldības sistēmas – ieskats.
 6. E-dokumentu glabāšanas un arhivēšanas principi:
  E-dokumentu glabāšana – drošība un pieejamība;
  Glabāšana dažādos nesējos, atbildība.


SEMINĀRA CENA: 55,00 EUR + PVN
(Tajā iekļauts: vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība.)

 

SAZIŅAI: tālr. 67216433, mob. 20712220, e-pasts: latconsul@latconsul.lv

Semināru vada - Dr.oec., Mg.paed. Ieva Kalve 


SEMINĀRA MĒRĶIS: vienkāršā un saprotamā veidā sniegt ikvienam dokumentēšanā iesaistītajam praktiski izmantojamu informāciju par e-parakstu un e-dokumentu izmantošanas priekšrocībām. 
 

SEMINĀRA TĒMAS:

 1. Dokumenti un to pārvaldība “vispārējas datorizācijas” apstākļos – būtiskais mainās!
 2. Papīra vai elektroniskie dokumenti?
  Reglamentējošie normatīvie akti – pārskats;
  Praktiskie apsvērumi: drošība, ērtums un izmaksas;
  Rīcība, ja paralēli pastāv gan papīra, gan elektronisko dokumentu plūsmas.
 3. Elektroniskais paraksts un darbības ar elektroniski parakstītiem dokumentiem:
  E-paraksta nesēju veidi;
  Atsevišķu dokumentu un vairāku dokumentu vienlaicīga e-parakstīšana;
  Vairāki e-paraksti vienā dokumentā;
  E-parakstītu dokumentu nosūtīšana un saņemšana.
 4. Oficiālā e-adrese – būtiskais, kas privātpersonām par to jāzina.
 5. E-dokumentu pārvaldības principi:
  Failu nosaukumi un failu sistēmas (mapes/folderi): biežākās problēmas un praktiski ieteikumi;
  Elektroniskās dokumentu pārvaldības sistēmas – ieskats.
 6. E-dokumentu glabāšanas un arhivēšanas principi:
  E-dokumentu glabāšana – drošība un pieejamība;
  Glabāšana dažādos nesējos, atbildība.


SEMINĀRA CENA: 55,00 EUR + PVN
(Tajā iekļauts: vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība.)

 

SAZIŅAI: tālr. 67216433, mob. 20712220, e-pasts: latconsul@latconsul.lv

Dr.oec., Mg.paed., docente Rīgas Stradiņa universitātē, 5 grāmatu autore un „Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas” vadošā autore.
Cena: 55,00 EUR + PVN
Cenā iekļauta vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība.
Pieteikties

Karstākie piedāvājumi

Jaunums! Personības pilnveidošanas meistarklases

Meistarklašu gaitā pakāpeniski apgūsiet paņēmienus pašregulācijā un uzkrātā potenciāla izmantošanā ikdienas dzīvē. Ar speciāli veidotiem testiem Jums būs iespēja izzināt savas stiprās un vājās puses, nospraust savas attīstības virzienus nākotnē.