Efektīva laika vadība

11.10.2017. 10.00 - 16.00

Semināra vadītājs – Jānis Roze

Laika vadība palīdz mūsdienu cilvēkam paveikt ne tikai vairāk, bet arī efektīvāk un vairāk - darba, ģimenes, pašattīstības, kontekstā. Laika vadības trūkums izraisa stresu, pie tam ne tikai pašam darbiniekam, bet arī kolēģiem un vadībai.

PROGRAMMAS MĒRĶIS:

Iegūt prasmes laika vadībā, kas ļaus ikdienā efektīvāk plānot un organizēt savu un padoto darbu, paveikt vairāk, sasniegt izvirzītos mērķus un samazināt laika un enerģijas ieguldījumu.
Seminārs paredzēts vadītājiem un speciālistiem, kas vēlas uzlabot savu/savu padoto darba efektivitāti un celt uzņēmuma peļņu ietaupot naudu un laiku.

METODES UN PROCESS:

Intensīvs 1 dienas seminārs, kurā pasniedzējs stāstītais tiks papildināts ar piemēriem, dalībnieki aktīvi darbosies, pildot dažādus praktiskus uzdevumus.

DALĪBNIEKU IEGUVUMI:

 • Apzināta laika zudumu noteikšana un to novērtēšana.
 • Personīgo un darba mērķu tuvākajiem gadiem nospraušana.
 • Efektīvāka personīgā un darba laika izmantošana, ņemot vērā savu individualitāti.
 • Savas motivācijas vēršana uz sasniegumiem – lielāka darba prieka gūšana.
 • Spēja strādāt efektīvāk laika trūkuma situācijās.
 • Attīstīta spēja darbam ar prioritāšu izvirzīšanu un formulēšanu.
 • Efektīva laika kavēkļu pārvarēšana.

PROGRAMMA:

1. Pašattīstība un laika vadība

 • Savu darba un personisko mērķu apzināšana un integrēšana ikdienas dzīvē
 • Attieksmes izveide – kā panākt, lai nebūtu vēlmes darbus atlikt uz vēlāko laiku
 • Slinkuma nozīme cilvēka dzīvē. Paņēmieni, kas palīdz izvairīties no atlikšanas
 • Pašmotivācija – kā tiekties uz mērķiem ar prieku
 • Zemapziņas ierobežojumi, kas ir saistīti ar laiku

2. Laika vadības principi

 • Ko nozīmē „laika vadīšana”? Stadijas laika vadībā
 • „Savākšanas punktu” izmantošana laika vadībā
 • Kur pazūd mūsu laiks? Kādas mums ir laika rezerves? Izdale – laika uzskaites tabula (Ganta tabula, Excel).
 • Plānošana un prioritāšu noteikšana. Švāba metode, Eizenhauera metode. Laika, spēku un rezultātu attiecību noteikšana
 • Aprīkojuma (mobilie telefoni, Outlook, u.c.) izmantošana laika plānošanai

3. Laika plānošanas gaita

 • Lietu/pasākumu/ salikšanas sistēma
 • Darbavietas sakārtošanas sistēma
 • Tālo un tuvo mērķu plānošana
 • Efektīvas dienas plānošana. Kā pagūt to, kam parasti laika neatliek?
 • Mācāmies teikt „nē” nevajadzīgajiem pasākumiem, aktivitātēm un cilvēkiem
 • Nospraustie mērķi un negaidītie apstākļi – kā saglabāt elastību plānošanā. Konteksts plānošanā
 • Kā saglabāt jūsu nervus un enerģiju? Rīcība laika trūkuma apstākļos. Starprezultātu kontrolpunktu un termiņu noteikšana, izvirzot uzdevumus

4. Vadības principi laika vadības kontekstā

 • Metodes darbam ar sarežģītiem un nepatīkamiem uzdevumiem
 • Laika vadības efektivitātes noteikšana savā darbā un komandā
 • Ne visi komandā ir vienādi. Ko darīt ar gausiem kolēģiem
 • Darbojamies kopā – laika vadība komandā.

5. Deleģēšanas paņēmieni un process

 • Šķēršļi deleģēšanā no vadītāja un darbinieka puses
 • Mērķu (uzdevumu) augstuma vai grūtuma noteikšanas principi
 • Kā piemērīt, cik augsta latiņa ir jānosprauž konkrētajam darbiniekam
 • Deleģēšanas procesa soļi
 • Izpilde, izpildes kontrole. Izpilde kā vadības darba būtiskākā sastāvdaļa, organizācijas stratēģijas un kultūras sastāvdaļa, izpildes procesi.

 

MĀCĪBU ILGUMS

Intensīvs 1 dienas seminārs, kurā pasniedzēja stāstītais tiks papildināts ar piemēriem, dalībnieki aktīvi darbosies, pildot dažādus praktiskus uzdevumus.
Seminārs notiks no plkst. 10.00 - 16.00 mācību centra LatConsul telpās Raiņa bulvārī 2, Rīgā.
Cena: 95,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

Semināra vadītājs – Jānis Roze

Laika vadība palīdz mūsdienu cilvēkam paveikt ne tikai vairāk, bet arī efektīvāk un vairāk - darba, ģimenes, pašattīstības, kontekstā. Laika vadības trūkums izraisa stresu, pie tam ne tikai pašam darbiniekam, bet arī kolēģiem un vadībai.

PROGRAMMAS MĒRĶIS:

Iegūt prasmes laika vadībā, kas ļaus ikdienā efektīvāk plānot un organizēt savu un padoto darbu, paveikt vairāk, sasniegt izvirzītos mērķus un samazināt laika un enerģijas ieguldījumu.
Seminārs paredzēts vadītājiem un speciālistiem, kas vēlas uzlabot savu/savu padoto darba efektivitāti un celt uzņēmuma peļņu ietaupot naudu un laiku.

METODES UN PROCESS:

Intensīvs 1 dienas seminārs, kurā pasniedzējs stāstītais tiks papildināts ar piemēriem, dalībnieki aktīvi darbosies, pildot dažādus praktiskus uzdevumus.

DALĪBNIEKU IEGUVUMI:

 • Apzināta laika zudumu noteikšana un to novērtēšana.
 • Personīgo un darba mērķu tuvākajiem gadiem nospraušana.
 • Efektīvāka personīgā un darba laika izmantošana, ņemot vērā savu individualitāti.
 • Savas motivācijas vēršana uz sasniegumiem – lielāka darba prieka gūšana.
 • Spēja strādāt efektīvāk laika trūkuma situācijās.
 • Attīstīta spēja darbam ar prioritāšu izvirzīšanu un formulēšanu.
 • Efektīva laika kavēkļu pārvarēšana.

PROGRAMMA:

1. Pašattīstība un laika vadība

 • Savu darba un personisko mērķu apzināšana un integrēšana ikdienas dzīvē
 • Attieksmes izveide – kā panākt, lai nebūtu vēlmes darbus atlikt uz vēlāko laiku
 • Slinkuma nozīme cilvēka dzīvē. Paņēmieni, kas palīdz izvairīties no atlikšanas
 • Pašmotivācija – kā tiekties uz mērķiem ar prieku
 • Zemapziņas ierobežojumi, kas ir saistīti ar laiku

2. Laika vadības principi

 • Ko nozīmē „laika vadīšana”? Stadijas laika vadībā
 • „Savākšanas punktu” izmantošana laika vadībā
 • Kur pazūd mūsu laiks? Kādas mums ir laika rezerves? Izdale – laika uzskaites tabula (Ganta tabula, Excel).
 • Plānošana un prioritāšu noteikšana. Švāba metode, Eizenhauera metode. Laika, spēku un rezultātu attiecību noteikšana
 • Aprīkojuma (mobilie telefoni, Outlook, u.c.) izmantošana laika plānošanai

3. Laika plānošanas gaita

 • Lietu/pasākumu/ salikšanas sistēma
 • Darbavietas sakārtošanas sistēma
 • Tālo un tuvo mērķu plānošana
 • Efektīvas dienas plānošana. Kā pagūt to, kam parasti laika neatliek?
 • Mācāmies teikt „nē” nevajadzīgajiem pasākumiem, aktivitātēm un cilvēkiem
 • Nospraustie mērķi un negaidītie apstākļi – kā saglabāt elastību plānošanā. Konteksts plānošanā
 • Kā saglabāt jūsu nervus un enerģiju? Rīcība laika trūkuma apstākļos. Starprezultātu kontrolpunktu un termiņu noteikšana, izvirzot uzdevumus

4. Vadības principi laika vadības kontekstā

 • Metodes darbam ar sarežģītiem un nepatīkamiem uzdevumiem
 • Laika vadības efektivitātes noteikšana savā darbā un komandā
 • Ne visi komandā ir vienādi. Ko darīt ar gausiem kolēģiem
 • Darbojamies kopā – laika vadība komandā.

5. Deleģēšanas paņēmieni un process

 • Šķēršļi deleģēšanā no vadītāja un darbinieka puses
 • Mērķu (uzdevumu) augstuma vai grūtuma noteikšanas principi
 • Kā piemērīt, cik augsta latiņa ir jānosprauž konkrētajam darbiniekam
 • Deleģēšanas procesa soļi
 • Izpilde, izpildes kontrole. Izpilde kā vadības darba būtiskākā sastāvdaļa, organizācijas stratēģijas un kultūras sastāvdaļa, izpildes procesi.

 

MĀCĪBU ILGUMS

Intensīvs 1 dienas seminārs, kurā pasniedzēja stāstītais tiks papildināts ar piemēriem, dalībnieki aktīvi darbosies, pildot dažādus praktiskus uzdevumus.
Seminārs notiks no plkst. 10.00 - 16.00 mācību centra LatConsul telpās Raiņa bulvārī 2, Rīgā.
Cena: 95,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

Biznesa psihologs ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi dažādu lekciju, semināru un treniņu vadīšanā un uzņēmumu konsultēšanā.
Cena: 95,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Pieteikties

Karstākie piedāvājumi