Sociālo tīklu iespējas un slazdi biznesa komunikācijā

1 diena, 10.00 - 14.00

Semināru vada - Inga Milēviča


Mūsdienu lietišķo saziņu uzņēmumā nav iespējams iedomāties bez sociālo tīklu izmantošanas - kā veiksmīgas, tā neveiksmīgas. Kas padara komunikāciju sociālajos tīklos pozitīvu, efektīvu un veiksmīgu, bet kas - tieši pretēji - negatīvu, neefektīvu un neveiksmīgu?
Par to un vēl daudz ko citu uzzināsiet seminārā "Sociālo tīklu iespējas un slazdi biznesa komunikācijā".

Semināra mērķis: iepazīstināt ar lietišķās saskarsmes specifiku, riskiem un iespējām sociālajos tīklos, īpašu uzmanību pievēršot radošuma iespējām.

Semināra auditorija: uzņēmumu un iestāžu darbinieki, kuru pienākumi ir saistīti ar saziņu ar klientiem.

Semināra saturs:

1. Mūsdienu lietišķā saskarsme un sociālie tīkli tajā

2. Sociālo tīklu lietišķums: salīdzinājums ar citiem komunikācijas kanāliem

3. Sociālo tīklu saskarsme no etiķetes, ētikas, efektīvas komunikācijas viedokļa

4. Sociālo tīklu lietišķās saskarsmes riski: psiholoģiskie, ētiskie, komunikatīvie

5. Radošums sociālo tīklu lietišķajā saskarsmē.

 

Mācību norise

Intensīvs, praktisks 1 dienas seminārs, kas notiks no plkst. 10.00 - 14.00 mācību centra LatConsul telpās Raiņa bulvārī 2, Rīgā.

CENA: 75,00 EUR + PVN
Cenā iekļauta kafijas pauze, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

 

Semināru vada - Inga Milēviča


Mūsdienu lietišķo saziņu uzņēmumā nav iespējams iedomāties bez sociālo tīklu izmantošanas - kā veiksmīgas, tā neveiksmīgas. Kas padara komunikāciju sociālajos tīklos pozitīvu, efektīvu un veiksmīgu, bet kas - tieši pretēji - negatīvu, neefektīvu un neveiksmīgu?
Par to un vēl daudz ko citu uzzināsiet seminārā "Sociālo tīklu iespējas un slazdi biznesa komunikācijā".

Semināra mērķis: iepazīstināt ar lietišķās saskarsmes specifiku, riskiem un iespējām sociālajos tīklos, īpašu uzmanību pievēršot radošuma iespējām.

Semināra auditorija: uzņēmumu un iestāžu darbinieki, kuru pienākumi ir saistīti ar saziņu ar klientiem.

Semināra saturs:

1. Mūsdienu lietišķā saskarsme un sociālie tīkli tajā

2. Sociālo tīklu lietišķums: salīdzinājums ar citiem komunikācijas kanāliem

3. Sociālo tīklu saskarsme no etiķetes, ētikas, efektīvas komunikācijas viedokļa

4. Sociālo tīklu lietišķās saskarsmes riski: psiholoģiskie, ētiskie, komunikatīvie

5. Radošums sociālo tīklu lietišķajā saskarsmē.

 

Mācību norise

Intensīvs, praktisks 1 dienas seminārs, kas notiks no plkst. 10.00 - 14.00 mācību centra LatConsul telpās Raiņa bulvārī 2, Rīgā.

CENA: 75,00 EUR + PVN
Cenā iekļauta kafijas pauze, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

 

Lietišķās komunikācijas, etiķetes un profesionālās ētikas, retorikas un prezentācijas mākslas, kā arī starpkultūru saskarsmes speciāliste ar 15 gadu pasniegšanas pieredzi.
Cenā iekļauta kafijas pauze, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Pieteikties

Karstākie piedāvājumi

Jaunums! Personības pilnveidošanas meistarklases

Meistarklašu gaitā pakāpeniski apgūsiet paņēmienus pašregulācijā un uzkrātā potenciāla izmantošanā ikdienas dzīvē. Ar speciāli veidotiem testiem Jums būs iespēja izzināt savas stiprās un vājās puses, nospraust savas attīstības virzienus nākotnē.