Vineta Ikauniece-Ozoliņa

Vineta Ikauniece-Ozoliņa
Nodarbošanās: biznesa trenere - konsultante

Mg.Psych., Mg.HR. Vineta Ikauniece-Ozoliņa ir biznesa treneris-konsultants, organizāciju psihologs, akmeologs - speciālists pieaugušo profesionālo kompetenču un personības izaugsmes attīstīšanā. Septiņu gadu vadītāja pieredze, kuras laikā vadības teorijas ir pārbaudītas praksē. Vairāk nekā 15 gadu gadu garumā iegūta milzīga pieredze klientu apkalpošanas darbinieku, personāla speciālistu un dažāda līmeņa biznesa vadītāju profesionālo iemaņu attīstīšanā.

Man patīk dalīties zināšanās un pieredzē, sadarboties ar cilvēkiem,  kas vēlas attīstīt un pilnveidot sevi un savas profesionālās prasmes.

Esmu uzkrājusi lielu praktiskā darba pieredzi personāla vadībā, darbojoties organizāciju attīstības jomā no 1998. gada - Lattelekom Mācību centrā, Komunikāciju grupā, „Balsts Nekustamie īpašumi” Mācību centrā, kā arī vadot Starptautiskās lidostas „Rīga” Mācību centru, izveidojot instruktoru komandu, kas spēj nodrošināt specifisku nepieciešamo kvalifikāciju 1300 lidostas darbiniekiem.

Esmu sniegusi konsultācijas, vadot gan atsevišķus kursus, gan izveidojot korporatīvās mācību programmas ap pussimts dažādās organizācijās.

Darbojoties personālvadības jomā, iegūta pieredze inovācijās personāla atlasē -Video CV.

Mārketinga projektu jomā 5 gadu garumā  iegūta unikāla pieredze attīstot vienu no pirmajiem kolektīvās iepirkšanās portāliem.

Esmu izstrādājusi un aprobējusi (novadīti vairāk nekā 1000 kursi) „PSIHOLOĢISKĀS SAGATAVOŠANAS PROGRAMMU SEKMĪGAM DARBAM AR CILVĒKIEM”, kura sastāv no atsevišķiem moduļiem: „ Profesionāla klientu apkalpošana”; „Uz sadarbību orientēta saskarsme”; „Saskarsme pa tālruni. Telemārketings”; „Prasme pārliecināt. Pārrunu psiholoģija”; „Saskarsme ar dažāda tipa cilvēkiem”; “Konfliktu risināšana. Sarunu vešanas prasmju treniņš”; „Prezentācijas iemaņu attīstīšana”.

 “Personāla vadības skola”; „Vadīšanas prasmju pilnveidošana”; „Organizāciju kultūru ietekmējošie faktori un novērtēšanas metodes”; ”Darbinieku motivēšana”, „Darbinieku lojalitātes veicināšana”; „Komandas veidošana”; “Deleģēšanas prasmju  treniņš”; “Atgriezeniskās saites sniegšanas treniņš”; „Intervēšanas iemaņas vadītājiem”; “Biroja vadības skola”.

 „Personiskās efektivitātes treniņš”; „Pārliecinātas uzvedības treniņš. Pašapziņas veidošana”; „Dzīves laika menedžments”; “Sabalansēts uzturs un veselīgs dzīvesveids – augstām darba spējām”; ”Stresa menedžments”.

Savos kursos izmantoju interaktīvas mācību metodes, lai savienotu teoriju ar praksi. Zināt un prast nav viens un tas pats. Videotreniņā darbojas svarīgs apmācību pamatprincips - izmēģināt pašam. Atšķirībā no semināriem, lekcijām, kuros klausītāji klausās, skatās, pieraksta - saņem zināšanas, videotreniņa dalībniekiem piedaloties lomu spēlēs, ir iespējas iegūt jaunas iemaņas un adekvātu priekšstatu pašam par sevi - saņemt video atgriezenisko saiti – pašam sevi redzēt no malas, kā arī atgriezenisko saiti no grupas un vadītāja.

Ar videotreniņa metodi apmācību efektivitāte pieaug neskaitāmas reizes. Jaunu iemaņu izveidošanai parasti nepieciešamas vismaz 3 nedēļas regulāri ikdienas treniņi. Pēc savas lomu spēles videoieraksta noskatīšanās un atgriezeniskās saites saņemšanas no vadītāja un grupas, nereti pietiek ar vienu mēģinājumu, lai vairs ”nekāptu uz tā paša grābekļa”. Turklāt videotreniņa laikā tiek attīstīta arī humora izjūta, trenēta pašapaziņa.  Treniņi notiek draudzīgā, pozitīvā gaisotnē, kas ļauj sevi pieņemt kādi esam, jo neviens, arī vadītājs, nav perfekts.

Karstākie piedāvājumi

Kopā vienmēr izdevīgāk!

Izvēloties kursu komplektu: Interneta mārketinga un pārdošanas stratēģijas un instrumenti. Intensīvs praktisko zināšanu kurss + Meistarklase "Kā bez reklāmas nokļūt Google pirmajā lapā?", saņemsiet 30eur atlaidi!

Personības pilnveidošanas meistarklases

Meistarklašu gaitā pakāpeniski apgūsiet paņēmienus pašregulācijā un uzkrātā potenciāla izmantošanā ikdienas dzīvē. Ar speciāli veidotiem testiem Jums būs iespēja izzināt savas stiprās un vājās puses, nospraust savas attīstības virzienus nākotnē.