Dace Meiere

Dace Meiere
Nodarbošanās: Personāla vadības konsultante un lektore

Personāla vadības konsultante ar Personāla vadības partnera darba pieredzi Nordea bankā Latvija. Bijusi AS "Reģionālā attīstības banka" Darbinieku attīstības projektu vadītāja, SIA Lattelecom BPO Personāla projektu vadītāja un SIA Lattelecom Akadēmijas trenere. Iepriekšējā darba pieredze saistīta ar personāla atlases, vadības un apmācību jomu Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiālē un AS Latvijas Krājbanka. Dacei ir pasniedzējas un apmācību treneres darba pieredze Grāmatvedības un finanšu koledžā, SIA Buts, Nodarbinātības valsts aģentūrā, kā arī ievērojama pieredze psihologa konsultāciju sniegšanā gan individuāli, gan organizācijās. Pasniedzējai ir Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (LU). Izglītību papildinājusi dažādos kursos personāla atlases un vadības jomā. Dace ir sertificēta Eneagrammu Meistare un Aromterapijas speciāliste. Dacei patīk nodarboties ar jogu un piedalīties dažādu attīstības un sociālo projektu realizēšanā, lai veidotu dzīvi labāku un iedvesmotu līdzcilvēkus būt veiksmīgākiem un laimīgākiem.

Karstākie piedāvājumi

Kurss "ES finansēto projektu izstrāde - soli pa solim"

Kursa laikā iegūsiet zināšanas par pieejamiem Eiropas Savienības fondiem un citiem finanšu instrumentiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, konkurētspējas paaugstināšanai, sociālās jomas attīstībai, zinātnei un pētniecībai, kā arī jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei.