Pakalpojumi

Darba aizsardzības pakalpojumu komplekss

Saskaņā ar Darba aizsardzības likumā noteikto, darba aizsardzības sistēmu jānodrošina un darba aizsardzības pasākumus ir nepieciešams veikt jebkuram darba devējam ikvienā uzņēmumā, iestādē vai sabiedriskajā organizācijā, kur ir nodarbināts vismaz viens darbinieks. Darba aizsardzības pasākumi neapšaubāmi ir jāveic, ņemot vērā uzņēmuma darbības veidu.

Darba aizsardzības likums atļauj nealgot savā uzņēmumā vai iestādē apmācītu darba aizsardzības speciālistu, ja darba devējam ir noslēgts līgums ar kompetentu institūciju par darba aizsardzības pakalpojumiem.

Biznesa konsultāciju un mācību centrs “LatConsul” piedāvā lielisku iespēju darba devējiem slēgt līgumu par darba aizsardzības pakalpojumu nodrošināšanu, tādā veidā uzņemoties rūpes par darba aizsardzības sistēmas organizēšanu un uzturēšanu Jūsu uzņēmumā.

Mūsu kompetentie speciālisti izdarīs visu nepieciešamo, lai darba devējs dzīvotu bez liekām raizēm!

Darba aizsardzības pakalpojuma līgumā ietilpst: 
• Kompleksa apkalpošana darba aizsardzībā;
• Nepieciešamās darba aizsardzības dokumentācijas izstrādāšana;
• Darba aizsardzības sistēmas izveidošana;
• Darba vides iekšējās uzraudzības plāna izstrāde;
• Darba vides risku novērtēšana;
• Darba vides kontrolmērījumu veikšana;
• Darba aizsardzības plāna izstrāde;
• Darba aizsardzības instrukciju izstrāde;
• Darba kārtības noteikumu izstrāde;
• Darbinieku instruktāža darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un elektrodrošībā;
• Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana;
• Obligāto veselības pārbaužu organizēšana.

Sīkāku informāciju varat iegūt, zvanot pa tālr. 67216433.

Atbalsta programma ārvalstu uzņēmējiem

Ja Jūsu uzņēmuma mērķis ir dibināt jaunus biznesa kontaktus, veidot sadarbību ar Latvijas uzņēmumiem, izpētīt vietējā tirgus specifiku, piedāvāt savu produkciju Latvijas tirgū u.tml., mūsu izstrādātā atbalsta programma palīdzēs Jums iecerēto veiksmīgi realizēt.

Lai padarītu Jūsu darbinieku Latvijas apmeklējuma rezultātus daudz efektīvākus, vēlamies Jums piedāvāt kādu no mūsu sekojošiem pakalpojumiem:

 • tikšanos organizēšana (datu bāze vairāk kā 100 000 uzņēmēji, kā arī valsts un pašvaldību darbinieki);
 • individuālās konsultācijas biznesa uzsākšanai Latvijā;
 • prezentāciju un darba semināru rīkošana;
 • iespējas organizēt prezentācijas „LatConsul” biznesa klubā;
 • preses konferenču rīkošana;
 • loģistikas nodrošināšana uzņēmuma pārstāvjiem viesojoties Latvijā;
 • preses prelīžu sagatavošana un to izplatīšana noteiktajam žurnālistu segmentam;
 • uzņēmumu atbalsta un pārstāvniecību funkciju nodrošināšana;
 • Latvijas preses monitorings par uzņēmuma interesējošo tēmu;
 • Latvijas iepirkumu monitorings par uzņēmumu interesējošo tēmu;
 • Tulka pakalpojumi;
 • Konsultācijas ES naudas piesaistei iespējamajiem projektiem.

Mūsu uzņēmums jau vairāk kā 7 gadus darbojas konsultāciju biznesa jomā, ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Igaunijā, Vācijā un Spānijā. Pēc Latvijas Biznesa konsultantu asociācijas datiem uz doto brīdi „LatConsul” ir piektā lielākā konsultāciju kompānija Latvijā. Uzņēmuma darbības laikā par mūsu klientiem ir bijuši vairāk kā 7 000 uzņēmēji, to darbinieki, kā arī valsts un pašvaldību iestādēs strādājošie.

Kontakti:

„LatConsul” Biznesa kluba prezidents Uldis Vītoliņš

SIA "LATCONSUL"
Reģ. Nr. LV40003658017
Raiņa bulvāris 2-3,
Rīga, LV-1050
Tālr.: + 371 67216433
e-pasts: latconsul@latconsul.lv

Tulkošanas pakalpojumi

Ir piecdesmit veidu kā pateikt "jā" un piecsimt veidu kā pateikt "nē", bet ir tikai viens veids, kā to uzrakstīt.

/Šovs Džordžs Bernards, britu dramaturgs un publicists./

Piedāvājam rakstiskās un sinhronās tulkošanas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām izvēlētajā valodā/-ās, tulkojuma korekciju, ņemot vērā nozares specifiku, un sagatavošanu klientam ērtā formā. 

Rakstisku tulkojumu izpildes termiņi ir atkarīgi no teksta apjoma, sarežģītības pakāpes un pirmvalodas / mērķa valodas. Mūsu tulkojumus veic augstas kvalifikācijas tulki ar plašu darba pieredzi un specializāciju visdažādākajās jomās.

• Ievērojam pilnīgu konfidencialitāti.
• Garantējam tulkojumu kvalitāti.
• Nodrošinām tulkojumu gatavību termiņos, ņemot vērā pasūtītāju vajadzības.
• Tulkojumi ar notariālu apliecinājumu.

Piedāvājam tulkojumus sekojošās valodās: angļu, vācu, latviešu, igauņu, lietuviešu, krievu, ukraiņu, spāņu, franču, itāļu, portugāļu, arābu u.c.

Izskatīsim Jūsu pieprasījumu tulkojumiem jebkurā pasaules valodā.

Studentiem, pensionāriem un lielajiem darbu apjomiem – atlaides.

Jūs varat iesniegt tulkojamo materiālu drukātā veidā, nosūtīt pa faksu: 67216434 vai elektroniskā veidā nosūtot uz e-pastu:latconsul@latconsul.lv  (ja materiāls pieejams elektroniskā formātā).

Cenas: no 9,96 EUR līdz 17,07 EUR + PVN par lapu (1800 datorzīmes) atkarībā no tulkojamās valodas un teksta sarežģītības. Piedāvājam apjoma un pastāvīgo klientu atlaides pēc vienošanās. Klientu kluba biedriem 10% atlaide.

Izvēlieties kvalitatīvu, mūsdienīgu un uz klientu orientētu servisu, kas neliks Jums vilties! 

Sīkāku informāciju varat iegūt zvanot pa tālr.: 67216433.

 

Karstākie piedāvājumi