LatConsul

Юридические консультации

Jebkuram komercdarbības veicējam, uzņēmumam vai valsts iestādei šobrīd ļoti aktuāls ir jautājums par personas datu aizsardzību. Piedāvājam uzņēmumu un iestāžu vadītājiem, personāla vadītājiem, pārdošanas un mārketinga cilvēkiem un citiem interesentiem konsultācijas par Fizisko personu datu aizsardzības jautājumiem.
Piedāvājam izsmeļošas juridiskas konsultācijas dažādās tiesību jomās gan juridiskām, gan fiziskām personām. Bieži vien cilvēkam, pirms spert izšķirošo soli, ir nepieciešams padoms kā labāk, pareizāk rīkoties – mūsu konsultanti jūs uzklausīs un palīdzēs pieņemt pareizākos un izdevīgākos lēmumus.

Kонсультации по руководству

Uzņēmējdarbībā ikvienai organizācijai ir būtiski sasniegt savus finanšu un biznesa attīstības mērķus un izcilību klientu apkalpošanā. Panākumus gūst (vai negūst) cilvēki – organizācijas darbinieki, tādēļ uzņēmuma nākotnes veiksme ir tieši atkarīga no vadības gatavības pievērst uzmanību savai un darbinieku pilnveidošanai un atbalstīšanai.
Jūsu uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai un attīstībai, piedāvājam konsultācijas biznesa procesu vadībai.
Mērķis: pilnveidot Jūsu sarunu vadīšanas prasmes, palīdzēt risināt sarežģītas situācijas klientu apkalpošanā uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs.

Бухгалтерские консультации

Piedāvājam uzņēmumu vadītājiem un grāmatvežiem Finanšu vadības un grāmatvedības konsultācijas problemātisku jautājumu risināšanai.

Kонсультации по вопросам фондов ЕС

Наши опытные консультанты по вопросам освоения фондов ЕС помогут предпринимателю реализовать бизнес идеи – привлечь максимальное софинансирование и расширить сферу деятельности, а также получить новый опыт.
Разработка проектов ЕС для фермеров и производителей Привлечение финансирования Европейского Союза является существенной поддержкой для успешной работы предприятия и претворения в жизнь многих бизнес проектов.

Горячие предложения

Навыки обслуживания клиентов и ведения переговоров в сложных ситуациях в компаниях и учреждениях

Цель: совершенствовать ваши навыки ведения переговоров по телефону и лично, помочь решить сложные ситуации в обслуживании клиентов в компаниях, государственных и муниципальных учреждениях.

Основы цифровых коммуникаций или как писать в интернете

Цель курса: научить писать в Интернете тaк, чтобы читатель был доволен, а писатель достиг цели. Курс основан на простых советах и ​​реальных примерах о том, как выбрать канал новостей, определить целевую аудиторию и настроить языковое выражение.