Ieva Kalve

Ieva Kalve
Occupation: Pieredzējusi lektore un vadības konsultante

Vairāk nekā 20 gadus vada mācības un konsultē dokumentu noformēšanas un pārvaldības jautājumos, kā arī docē attiecīgus studiju kursus augstskolās, grāmatu un daudzu tēmai veltītu rakstu autore. Praktizējoša vadības konsultante.

Dr.oec., Mg.paed. Ieva Kalve ir docente Rīgas Stradiņa universitātē, 5 grāmatu autore un „Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas” vadošā autore. 

Pirmā profesionālā kvalifikācija: tehniskā sekretāre (lietvede, mašīnrakstītāja, stenogrāfiste). Ir plaša gan praktiskā, gan pedagoģiskā un konsultatīvā darba pieredze. Piedalījusies profesionālo standartu izstrādē, saņēmusi IZM Valsts izglītības satura centra ārštata metodiķa statusu. Regulāri konsultē gan valsts un pašvaldību, gan privātās organizācijas.