Jānis Priede

Jānis  Priede
Occupation: LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes asociētais profesors un Ekonomikas nodaļas vadītājs

Dr.oec. Jānis Priede - Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes asociētais profesors un Ekonomikas nodaļas vadītājs. Ieguvis Ekonomikas zinātņu doktora grādu Latvijas Universitātē. Apvieno akadēmiskās zināšanas ar plašu starptautisku pieredzi un skatījumu, stažējies daudzās ārvalstu universitātēs – Kolumbijas Universitātē Ņujorkā (ASV), Fuldas Lietišķo zinātņu universitātē (Vācijā), Islandes Universitātē, Varšavas ekonomikas skolā (Polijā), Aveiro Univeristātē (Portugālē) un arī tuvāko kaimiņu universitātēs – Tartu Universitātē un Kauņas Tehnoloģiju universitāte, kā arī citās. 2016. gadā ieguva Latvijas Universitātes Studentu Padomes balvu – Gada pasniedzējs. Praktisku darba pieredzi ieguvis, strādājot „Latvijas Standarts”, SIA, Ekonomikas ministrijā un Latvijas Universitātē. Ievērojama skaita publikāciju autors, uzstājies starptautiskās un vietējās konferencēs, vairāku pētījumu autors. Mini MBA programmā pasniedz tēmas „Kvantitatīvā analīze” un „Ekonomika”.