Projekti

Projekts WAND jeb We Are Not Different

We Are Not Different (WAND) ir Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansēts projekts par bērnu sociālās iekļaušanās grūtību problēmu un pieaugušo izglītības nozaru prioritātēm. Bērnu iekļaušanās grūtības skolā ir bieži sastopama problēma, kam ir gan īstermiņa, gan ilgtermiņa sekas. Tādēļ WAND projekta mērķis ir palīdzēt vecākiem šādu bērnu (kam ir problēmas ar iekļaušanos skolā) audzināšanā, izveiojot mācību komplektu. Šis komplekts sastāv no tiešsaistes mācību platformas, kurā pieejami materiāli vecākiem, rokasgrāmata un vairāki video par atsevišķām tēmām.

Lasiet visu informāciju par projektu šeit!

Projekts "Sociālo zinātņu absolventu uzņēmējdarbības un nodarbinātības kompetenču paplašināšana"

Līguma Nr. 2016-1-EL01-KA202-023644

Projekta norise: 01.10.2016.- 30.09.2018.

Projekta ESTEEM (Enhancing Social sciences graduates Transversal Entrepreneurial and Employment skills) - “Sociālo zinātņu absolventu uzņēmējdarbības un nodarbinātības kompetenču paplašināšana” galvenais mērķis ir sociālo zinātņu absolventu kompetenču uzlabošana un bagātināšana uzņēmējdarbības un nodarbinātības jomā, lai paaugstinātu viņu konkurētspēju darba tirgū un veicinātu viņu nākotnes nodarbinātību.

Projekta sadarbības partneri sasniegs uzstādītos mērķus, izstrādājot un realizējot praksē kompleksu, reālajā dzīvē balstītu, elastīgu mācību programmu, kas spēj vienlīdz labi apvienot e-apmācības ar reālajā dzīvē balstītām metodēm.

Projekta partneri:

Koordinators: KANEP/GSEE, Atēnas, Grieķija

Peloponēsas Universitāte, Grieķija

CMT Prooptiki, Grieķija

CREA, Spānija

StudioCome, Itālija

LatConsul, Latvija

Biznesa konsultāciju un mācību centrs “LatConsul” nes galveno atbildību par visu projekta aktivitāšu kvalitāti un novērtējumu (atskaitēm).

Projekts "Nodarbinātības aktivitāšu veicināšana" (Seeking actively for employment)

Programma: Nordplus

Projekta ilgums: 06.2016. – 05.2018.

Projekta partneri:

DK - AOF-Øst (Dānija); FI - Anmiro Oy (Somija); EE - Kuressaare Gymnasium (Igaunija); LV - LatConsul (Latvija)

Projekta koordinators: LT - PBAC - "Panevezys business advisory centre" (Lietuva)

Projekta SAFE (Seeking actively for employment) mērķauditorija ir iedzīvotāji, kuri pārstāv vecuma grupu 50+ un saskaras ar grūtībām konkurēt darba tirgū. Piecas sadarbības organizācijas no Ziemeļvalstīm / Baltijas reģiona valstīm ar savu iesaistīšanos projektā atklāj un apstiprina nodarbinātības problēmas, kuras risināt iespējams, sadarbojoties Nordplus pieaugušo programmā. Projekta aktivitātes apvieno pašreizējo darba tirgus situācijas analīzi, kas attiecināma uz cilvēkiem vecuma grupā 50+ katrā no iepriekšminētajām valstīm, ar inovatīvu mācību programmu, kas veicinātu konkurētspēju mūsdienu darba tirgū. SAFE projekta ietveros tiks pilnveidotas dalībnieku profesionālās un personiskās iemaņas, attīstītas vadības un IKT prasmes. Lielu lomu projekta izstrādē ieņem projekta aktivitāšu izplatīšana, veiksmīgi uzņēmējdarbības piemēri vecuma grupā 50+, kā arī mācību programmas prezentēšana. Projekta autori vēlas iedrošināt cilvēkus, kas vecāki par 50 gadiem apsvērt pašnodarbinātību kā iespēju sociālo attiecību uzlabošanai, personīgo barjeru pārvarēšanai, tādējādi paliekot aktīviem darba tirgū.

Projekts "Senioru izglītības veicināšana"

Programma: Inovāciju sadarbība un labas prakses apmaiņa

Norise: 01.09.2016. – 31.08.2018.

Projekta koordinators: biznesa konsultāciju un mācību centrs LatConsul

Jaunais mācību gads mācību centrā LatConsul ir sācies ar jaunām pārmaiņām un grandiozu, vērtīgu projektu P3AE (Trešās paaudzes (senioru) izglītības veicināšana).

Galvenais projekta mērķis ir paaugstināt senioru vecuma iedzīvotāju labklājību un dzīves kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, veidojot atbilstošas apmācību iespējas un veicinot programmas atpazīstamību senioru vidū. Mūsu mērķauditorija ir seniori vecuma grupā no 50 gadiem, kuri nav vairs aktīvi iesaistīti profesionālajā dzīvē, un tādējādi ir nepietiekami informēti par mūžizglītības apmācību iespējām.

Šis projekts ir nozīmīgs solis sabiedrības attīstības veicināšanā, jo kā liecina statistikas dati, tad senioru vecuma cilvēkiem nereti pietrūkst mūžizglītības piedāvāto apmācību iespēju, kaut arī mūžizglītība tiek uzskatīta par vienu no nozīmīgākajiem faktoriem brieduma sasniegšanai/veiksmīgām vecumdienām, palīdzot sasniegt labklājību senioru turpmākajā dzīvē, stimulējot viņu sociālo iesaistīšanos, interesi par izglītību un dzīvi.

Kā zināms, lieliski darbi nevar tikt veikti bez lieliskas komandas. Tādēļ vēlamies iepazīstināt ar mūsu profesionālajiem komandas biedriem: mācību centrs “Kretingos rajono PŠC” (Lietuva), kas nodrošina kvalitatīvas konsultācijas / palīdzību Kretingas apvidus pasniedzējiem, skolu kopienām, skolu direktoriem, kā arī iedzīvotājiem, kam nepieciešama izglītojoša satura informācija; “Slovenian Third Age University” (Slovēnija) - tās apmācību sistēma veidota, lai uzlabotu vecāka gada gājuma cilvēku dzīvi, nodrošinot tos ar pastāvīgu piekļuvi izglītībai, kultūras pasākumiem, kā arī nodrošinot iespējas sadarbības veidošanā ar jauniešu vecuma grupas pārstāvjiem integrācijas prakses ietvaros; “DomSpain Consulting” (Spānija) ir pieaugušo apmācību un izglītības centrs, kas darbojas ne tikai nacionālajā, bet arī Eiropas līmenī; “Kurzemes NVO atbalsta centrs” (Latvija) ir nevalstiska organizācija, kas veicina sabiedrības pilnveidošanos un iesaistīšanos Kurzemes reģiona un Talsu pilsētas dzīvē.

LatConsul  pieredze ES līdzekļu piesaistē izglītības jomā

Biznesa konsultāciju un mācību centrs “LatConsul” ir ne tikai padomdevējs un atbalsts projektu izstrādē un resursu piesaistē, bet arī aktīvi izstrādā un realizē projektus Latvijas un starptautiskā līmenī.

Kopš 2009.gada LatConsul ir īstenojis (un pašreiz turpina īstenot) vairāk nekā 20 dažādus projektus mūžizglītības jomā – sākot ar darbinieku profesionālo pilnveidi ārzemēs, līdz starptautiskas sadarbības projektiem vairāku gadu garumā.

LatConsul īstenoto projektu saraksts (.xlsx)

Karstākie piedāvājumi

PowerPoint - kā ātri un vienkārši izveidot lielisku prezentāciju

Ja vēlaties iemācīties ātri un vienkārši izveidot skaistu, kvalitatīvu prezentāciju un uzzināt, kā to koplietot, publiskot tiešsaistē - šis vebinārs ir tieši Jums. Vebinārā uzzināsiet dažādus ieteikumus un knifiņus, kas atvieglo prezentācijas izveidi, kā arī apgūsiet tīri tehniskas prezentācijas veidošanas prasmes.

Digitālās komunikācijas pamati jeb Kā rakstīt internetā

Kursa mērķis: iemācīt, kā rakstīt internetā, lai lasītājam prieks un rakstītājs sasniegtu mērķi. Kursa pamatā ir vienkārši padomi un īsti piemēri par to, kā izvēlēties ziņas kanālu, noteikt mērķauditoriju un pielāgot valodas izteiksmi. Kursa dalībnieki – esiet gatavi lasīt, rakstīt un diskutēt!