Latconsul apmācības uzņēmumiem un atklātie kursi

Vadības apmācības

Kurss tiek veidots, apvienojot teoriju un praktiskus uzdevumus, ir vērsts uz līderu zināšanu, prasmju un attieksmju pilnveidošanu. Kursa laikā tiks pielietots darbs ar biznesa gadījumiem, koučinga tehnikas, kas veicinās dalībnieku profesionālo un personisko izaugsmi un palīdzēs sasniegt uzņēmuma mērķus.
Cena: 120,00 EUR +PVN
Cenā iekļauts: 1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Cena: 75,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: 1 mācību diena (5 stundas), mācību materiāli, kafijas pauze un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Komandas (nodaļas, uzņēmuma) produktivitātes celšana nodrošina uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību – tāpēc tai jāatrodas vadītāja prioritāšu saraksta pirmajā vietā. Parasti komandas produktivitāti cenšas uzlabot, attīstot darba tehnoloģisko pusi, un nesaskatot psiholoģiskā klimata (PK) potenciālu produktivitātes celšanā.
Cena: 100,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts 1 dienas praktisks treniņš, izdales materiāli, mācību organizēšana un vadīšana, kafijas pauzes un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Kas ir mākoņpakalpojumi? Kādi ir populārākie mākoņpakalpojumu veidi? Kā izvēlēties piemērotāko mākoņpakalpojumu sniedzēju? Kā pareizi lietot mākoņpakalpojumus?
Cena: 65,00EUR
Ieguvumi: jūsu spēja nedefinētu pārmaiņu impulsus pārtulkot stratēģiskos un taktiskos pārmaiņu soļos, un, izmantojot iekšējos uzņēmuma resursus, maksimāli efektīvi novadīt pārmaiņu procesu līdz sākotnēji uzstādītajam mērķim.
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
2 dienas, 10:00 - 15:00
Kursa mērķis ir mainīt darbinieku domāšanas veidu un rast idejas klientu apmierinātības celšanai, darba vienkāršošanai, laika patēriņa īsināšanai, darbinieku apmierinātības paaugstināšanai.
Semināra mērķis: dot iespēju saņemt praktiski izmantojamu informāciju par jaunākajām izmaiņām dokumentēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos, kā arī saņemt atbildes uz aktuāliem jautājumiem par dažādiem dokumentēšanas aspektiem.
Cena: 100,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
10.00 - 14.00 vai 17.00 - 21.00
Biznesa plāna nozīme ir nenovērtējama. Tas ir ieguvums jebkuram uzņēmējam gan komercdarbības uzsākšanai, gan attīstībai un jaunu ideju ieviešanai praksē. Biznesa plāns ļauj izvērtēt jebkuras idejas dzīvotspēju, noteikt riskus, formulēt ieceres un definēt plānus to sasniegšanai.
Tajā iekļauts: vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība.
Semināra mēķauditorija – organizāciju, kuras darbojas atšķirīgās valstīs pārstāvji, kuri vēlas iegūt salīdzinošu pārskatu par dokumentēšanas principiem un reglamentējumu dažādās ekonomiskajās sistēmās.
Cena: 55,00 EUR + PVN
Cenā iekļauta vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība.
Semināra mērķis: vienkāršā un saprotamā veidā sniegt ikvienam dokumentēšanā iesaistītajam praktiski izmantojamu informāciju par e-parakstu un e-dokumentu izmantošanas priekšrocībām.
Cena: 75,00 EUR
Cenā iekļauta vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība.
no plkst. 10.00 - 15.00
Mērķis: pilnveidot mācību dalībnieku rakstiskās saziņas prasmes, kas nepieciešamas veidojot saziņu ar klientiem gan e-pastā, gan papīra formā, lai efektīvi formulētu un argumentētu viedokli, ievērojot gan lietišķās etiķetes prasības, gan valodnieku ieteikumus un dokumentu noformēšanas prasības. Būs gan labo un slikto piemēru analīze, gan nelieli praktiskie darbi.
Cena: 90,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība.
Mūsdienu apstākļos arvien vairāk iezīmējas jaunas tendences darba tirgū, kas saistītas ar globālo pandēmiju un veselības aizsardzības krīzi. Tās iezīmē arī jaunus izaicinājumus komandas vadībā.
Cena: 70,00 EUR
Cenā iekļauts: 1 mācību diena (4 st.), mācību materiāli elektroniskā veidā.
Seminārā iegūsiet praktiskas iemaņas personāla atlasē, izvēloties atbilstošās atlases metodes un piemērotāko intervēšanas veidu.
Cenā iekļauts: 1 mācību diena, mācību materiāli, kafijas pauzes un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
6 dienas, 14.00 - 17.00
Mācību mērķis: radīt pilnīgu priekšstatu par vadīšanas koncepciju; pilnveidot vadītāju vadīšanas prasmes; gūt priekšstatu par efektīvas komandas veidošanas priekšnoteikumiem; iepazīstināt ar deleģēšanas un atgriezeniskās saites sniegšanas pamatnoteikumiem; trenēt deleģēšanas un atgriezeniskās saites sniegšanas prasmes; apzināties un novērtēt savas kompetences.
Cena: 190,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: 6 mācību dienas, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
16.00 - 18.00, tiešsaistē
Pēdējo mēnešu laikā gandrīz katrs no mums ir saskāries ar nepieciešamību mācību, darba vajadzībām vai komunikācijā ar draugiem, radiniekiem lietot kādu no tiešsaistes platformām. Vebinārā apskatīsim populārākās platformas un rīkus, to sniegtās iespējas, priekšrocības un trūkumus attālinātu notikumu organizēšanai.
Cena: 35,00 EUR
Šā brīža sarežģītajā ierobežojumu laikā uzņēmumu vadītāji un daudzu profesiju pārstāvji (pedagogi, medicīnas darbinieki, pārdevēji u.c.) saņem dubulto stresa devu savā darba ikdienā un ir tuvu profesionālajai izdegšanai. Tāpēc ir svarīgi atpazīt un rīkoties, lai pasargātu sevi un savus darbiniekus no izdegšanas.
Cena: 60,00 EUR

Karstākie piedāvājumi

PowerPoint - kā ātri un vienkārši izveidot lielisku prezentāciju

Ja vēlaties iemācīties ātri un vienkārši izveidot skaistu, kvalitatīvu prezentāciju un uzzināt, kā to koplietot, publiskot tiešsaistē - šis vebinārs ir tieši Jums. Vebinārā uzzināsiet dažādus ieteikumus un knifiņus, kas atvieglo prezentācijas izveidi, kā arī apgūsiet tīri tehniskas prezentācijas veidošanas prasmes.

Digitālās komunikācijas pamati jeb Kā rakstīt internetā

Kursa mērķis: iemācīt, kā rakstīt internetā, lai lasītājam prieks un rakstītājs sasniegtu mērķi. Kursa pamatā ir vienkārši padomi un īsti piemēri par to, kā izvēlēties ziņas kanālu, noteikt mērķauditoriju un pielāgot valodas izteiksmi. Kursa dalībnieki – esiet gatavi lasīt, rakstīt un diskutēt!