Personības pilnveidošanas meistarklases

5 dienas, 10.00 - 13.00

Pašregulācija un intuīcija - veselībai, efektivitātei ikdienā un darbā

Ir zināms, ka pastāvīgs stress samazina dzīves ilgumu, kvalitāti, un stresa izraisītāji ir sastopami uz katra soļa. Savukārt, "labo domu spēks" un intuīcija palīdz izvairīties no likstām un pārvarēt nopietnas saslimšanas. Tāpēc mūsdienās zinātne pievēršas cilvēka personības attīstības tēmai un neierobežotā iekšējā potenciāla izpētei, iedrošinot cilvēkus vairāk pievērst uzmanību savai veselībai, apkārtējās sabiedrības un sevis dziļākai izpratnei, kas nes „patīkamus augļus” - pilnvērtīgu, veselīgu un enerģisku dzīvi.

Piedāvājam 5 praktiskas meistarklases personības pilnveidošanai un attīstībai:
1. Garīgais intelekts, īstenais “Es” un pozitīva pašuztvere;
2. Savu talantu noteikšana un attīstība;
3. Intuīcija radošumam un mērķu sasniegšanai;
4. Pašregulācija – noskaņojuma veidošana mērķu sasniegšanai;
5. Enerģijas uzkrāšanas paņēmieni veselīgākai un aktīvai dzīvei.

Zinoša un pieredzējuša pasniedzēja vadībā meistarklašu gaitā pakāpeniski apgūsiet paņēmienus pašregulācijā un uzkrātā potenciāla izmantošanā ikdienas dzīvē. Ar speciāli veidotiem testiem Jums būs iespēja izzināt savas stiprās un vājās puses, nospraust savas attīstības virzienus nākotnē.

Meistarklasēs tiek izmantota integrāla (daudzpusīga) pieeja, kas apvieno psiholoģiju, psiho-fizioloģiju un transpersonālo psiholoģiju, un lietoti pārbaudīti paņēmieni: vingrinājumu sinerģiskums - tie papildina viens otru, nodrošinot cilvēka dinamiskāku attīstību; vingrinājumu sadalīšana elementos, kas atvieglo to apgūšanu; zinātnes atsauces; vingrinājumu pakāpeniskums ar laika atstarpi.

Ieguvumi

 • Stresa noturība un spēja uzkrāt enerģiju no „labā” stresa.
 • Spēja noskaņoties sniegumam un izvairīties no negatīva noskaņojuma.
 • Dziļāka sevis izpratne un integritāte ar sevi.
 • Izpratne par saviem talantiem un to attīstības iespējām.
 • Prasme novērtēt savu intuīciju un apgūt paņēmienus tās izmantošanā.
 • Pašregulācijas spēju uzlabošana un zināšanas, kā noskaņoties labākam sniegumam.

1. Meistarklase „Garīgais intelekts, īstenais “Es” un pozitīva pašuztvere”

!!! Pirms nodarbības nepieciešams aizpildīt Emocionālā intelekta un Garīgā intelekta testus. Piesakoties meistarklasei, tās dalībnieki saņems saiti uz interneta vietni, kurā varēs aizpildīt minētos testus. Aizpildot testus, dalībniekiem būs jāizdomā savs šifrs (vārds vai skaitļu kombinācija), lai testu rezultāti paliktu anonīmi un tikai Jums atpazīstami.

Senās Grieķijas tempļos virs ieejas bija iekalts uzraksts: “Izzini sevi”. Jau tajos laikos zināja, ka sevis izpratne sniedz dziļāku integritātes izjūtu. Integritāte palīdz izprast, ko tieši cilvēks vēlas panākt dzīvē, kā mazināt atkarību no citu viedokļa.

Meistarklases dalībnieki iepazīs savas personības dziļākos slāņus, vērtību sistēmu, pietuvojoties savam īstenajam “Es”, saprotot tā atšķirību no “Ego”.

Programmā:
 • Garīgā intelekta līmeņa noteikšana.
 • Garīgais intelekts un sava īstenā “Es” atklāšana.
 • Cilvēka personības slāņi un “Es” dažādība.
 • Pašvērtējuma negatīvā ietekme un cilvēka kognitīvajām spējām un psihi.
 • Kā veidot attiecības, lai tajās nebūtu ne pakļautības, ne atkarības, ne uzkundzēšanās utt.
 • Kā mainīt sevi bez iekšējās pretestības un ar prieku.

2. Meistarklase „Savu talantu noteikšana un attīstība” 

Daudzi cilvēki vēlas noskaidrot savas spējas un talantus, apzinoties, ka pielietojot tos, viņu dzīve piedzīvos „uzrāvienu” – kļūs pilnvērtīgāka, radošāka un mērķtiecīgāka.

Talantu attīstībai ir svarīgs trīs faktoru savienojums: savu spēju un talantu apzināšanās; motivācija attīstīties; situācija, kurā talants var izpausties.

Šajā intensīvajā nodarbībā tās dalībniekiem būs iespēja piestrādāt pie šiem minētajiem un citiem faktoriem.

Programmā:
 • Vai ar talantu piedzimst, vai to var attīstīt jebkurš?
 • Izpratne par talantu no psiholoģijas zinātnes un prakses viedokļa.
 • Faktori, kas traucē cilvēkiem realizēt savus talantus.
 • Savu talantu un spēju noteikšana.
 • Talantu attīstības paņēmieni.
 • Kā uzsākt savu talantu pielietošanu dzīvē.

3. Meistarklase „Intuīcija radošumam un mērķu sasniegšanai” 

Pirms šīs nodarbības nepieciešams aizpildīt Emocionālā un Garīgā intelektu testus (nav nepieciešams, ja to veicāt pirmajā meistarklasē).

Izmantojot zemapziņas potenciālu, cilvēks bieži spēj rast atbildes uz sarežģītiem jautājumiem, kļūst radošs, sasniedz neiespējamus, neiedomājamus mērķus – tie tiek sasniegti it kā paši no sevis, labvēlīgi sakrītot apstākļiem. Zemapziņas spēkam piedēvē daudzus atklājumus (piem., Mendeļejeva tabula, šujmašīnas adata, u.t.t.).

Programmā:
 • Domu spēks un intuīcija zinātnes skatījumā.
 • Intuīcija un zemapziņas potenciāla izmantošana.
 • Radošuma instrumenti.
 • Intuīcijas izmantošana radošu ideju izveidošanā.
 • Radošums, specializējoties jaunu produktu izveidei.
 • Domas spēka un intuīcijas izmantošana savu mērķu sasniegšanā.

4. Meistarklase „Pašregulācija – noskaņojuma veidošana mērķu sasniegšanai” 

Apgūstot pašregulāciju, cilvēks iemācās rast nepieciešamo noskaņojumu un mobilizē nepieciešamo enerģiju mērķu sasniegšanai, spēj jebkuru darbu veikt ar prieku, spēj regulēt stresa līmeni.

Programmā:
 • Kas ietekmē pašregulācijas spējas.
 • Pašregulācija un noskaņošanās.
 • Noskaņošanās sniegumam – viegli un ātri!
 • Paņēmieni pašregulācijas attīstībai un pielietošanai.
 • Meditāciju veidi un to izvēle atbilstoši mērķiem.
 • Meditācijas pielietošana prāta spēju, garīga līdzsvara, sevis izpratnes utt. attīstībā.

5. Meistarklase „Enerģijas uzkrāšanas paņēmieni veselīgai un aktīvai dzīvei” 

Kad cilvēka organisms ir enerģijas pilns, uzlabojas gan veselība, gan sociālās dzīves kvalitāte, uzlabojas imūnās sistēmas darbība, organisms ātrāk atjaunojas pēc slodzes, palēninās novecošanas procesi.

Šajā nodarbībā mēs pievērsīsimies dažādiem paņēmieniem enerģijas uzkrāšanā un noturēšanā, kas dos iespēju mundrumu un dzīvesprieku uzturēt ilgāk, pietiekami aktīvi, pat smagi strādājot. Jau nodarbības laikā, veicot vingrinājumus, būs iespēja izjust enerģijas pieplūdumu.

Programmā:
 • Kāpēc zūd enerģija un kā to novērst?
 • Enerģijas uzkrāšanas un noturēšanas veidi un paņēmieni.
 • Zinātnes skatījums uz enerģiju un enerģijas kanāliem.
 • Elpošanas paņēmieni, kas palīdz enerģijas uzkrāšanai – labākais no Prānajāmas u.c. elpošanas sistēmām.
 • Jogas paņēmieni un pozas enerģijas kanālu aktivizēšanai.
 • Meditācijas, kas palīdz enerģijas uzkrāšanai.
 • Cigun paņēmieni enerģijas uzkrāšanai un noturēšanai.
 • Enerģija un norūdīšanās – kā vairs neslimot.

CENA: 45,00 EUR + PVN par vienu meistarklasi 
Cenā iekļauts: 3 stundu mācību programma, mācību materiāli, kafijas pauze, Jūsu iegūtās zināšanas apliecinošs sertifikāts.

IZDEVĪGI!

PIECU MEISTARKLAŠU KOMPLEKTS: tikai 195,00 EUR + PVN 
Cenā iekļauts: piecas meistarklases (katra 3 stundas), mācību materiāli, kafijas pauzes, Jūsu iegūtās zināšanas apliecinošs sertifikāts.

Pašregulācija un intuīcija - veselībai, efektivitātei ikdienā un darbā

Ir zināms, ka pastāvīgs stress samazina dzīves ilgumu, kvalitāti, un stresa izraisītāji ir sastopami uz katra soļa. Savukārt, "labo domu spēks" un intuīcija palīdz izvairīties no likstām un pārvarēt nopietnas saslimšanas. Tāpēc mūsdienās zinātne pievēršas cilvēka personības attīstības tēmai un neierobežotā iekšējā potenciāla izpētei, iedrošinot cilvēkus vairāk pievērst uzmanību savai veselībai, apkārtējās sabiedrības un sevis dziļākai izpratnei, kas nes „patīkamus augļus” - pilnvērtīgu, veselīgu un enerģisku dzīvi.

Piedāvājam 5 praktiskas meistarklases personības pilnveidošanai un attīstībai:
1. Garīgais intelekts, īstenais “Es” un pozitīva pašuztvere;
2. Savu talantu noteikšana un attīstība;
3. Intuīcija radošumam un mērķu sasniegšanai;
4. Pašregulācija – noskaņojuma veidošana mērķu sasniegšanai;
5. Enerģijas uzkrāšanas paņēmieni veselīgākai un aktīvai dzīvei.

Zinoša un pieredzējuša pasniedzēja vadībā meistarklašu gaitā pakāpeniski apgūsiet paņēmienus pašregulācijā un uzkrātā potenciāla izmantošanā ikdienas dzīvē. Ar speciāli veidotiem testiem Jums būs iespēja izzināt savas stiprās un vājās puses, nospraust savas attīstības virzienus nākotnē.

Meistarklasēs tiek izmantota integrāla (daudzpusīga) pieeja, kas apvieno psiholoģiju, psiho-fizioloģiju un transpersonālo psiholoģiju, un lietoti pārbaudīti paņēmieni: vingrinājumu sinerģiskums - tie papildina viens otru, nodrošinot cilvēka dinamiskāku attīstību; vingrinājumu sadalīšana elementos, kas atvieglo to apgūšanu; zinātnes atsauces; vingrinājumu pakāpeniskums ar laika atstarpi.

Ieguvumi

 • Stresa noturība un spēja uzkrāt enerģiju no „labā” stresa.
 • Spēja noskaņoties sniegumam un izvairīties no negatīva noskaņojuma.
 • Dziļāka sevis izpratne un integritāte ar sevi.
 • Izpratne par saviem talantiem un to attīstības iespējām.
 • Prasme novērtēt savu intuīciju un apgūt paņēmienus tās izmantošanā.
 • Pašregulācijas spēju uzlabošana un zināšanas, kā noskaņoties labākam sniegumam.

1. Meistarklase „Garīgais intelekts, īstenais “Es” un pozitīva pašuztvere”

!!! Pirms nodarbības nepieciešams aizpildīt Emocionālā intelekta un Garīgā intelekta testus. Piesakoties meistarklasei, tās dalībnieki saņems saiti uz interneta vietni, kurā varēs aizpildīt minētos testus. Aizpildot testus, dalībniekiem būs jāizdomā savs šifrs (vārds vai skaitļu kombinācija), lai testu rezultāti paliktu anonīmi un tikai Jums atpazīstami.

Senās Grieķijas tempļos virs ieejas bija iekalts uzraksts: “Izzini sevi”. Jau tajos laikos zināja, ka sevis izpratne sniedz dziļāku integritātes izjūtu. Integritāte palīdz izprast, ko tieši cilvēks vēlas panākt dzīvē, kā mazināt atkarību no citu viedokļa.

Meistarklases dalībnieki iepazīs savas personības dziļākos slāņus, vērtību sistēmu, pietuvojoties savam īstenajam “Es”, saprotot tā atšķirību no “Ego”.

Programmā:
 • Garīgā intelekta līmeņa noteikšana.
 • Garīgais intelekts un sava īstenā “Es” atklāšana.
 • Cilvēka personības slāņi un “Es” dažādība.
 • Pašvērtējuma negatīvā ietekme un cilvēka kognitīvajām spējām un psihi.
 • Kā veidot attiecības, lai tajās nebūtu ne pakļautības, ne atkarības, ne uzkundzēšanās utt.
 • Kā mainīt sevi bez iekšējās pretestības un ar prieku.

2. Meistarklase „Savu talantu noteikšana un attīstība” 

Daudzi cilvēki vēlas noskaidrot savas spējas un talantus, apzinoties, ka pielietojot tos, viņu dzīve piedzīvos „uzrāvienu” – kļūs pilnvērtīgāka, radošāka un mērķtiecīgāka.

Talantu attīstībai ir svarīgs trīs faktoru savienojums: savu spēju un talantu apzināšanās; motivācija attīstīties; situācija, kurā talants var izpausties.

Šajā intensīvajā nodarbībā tās dalībniekiem būs iespēja piestrādāt pie šiem minētajiem un citiem faktoriem.

Programmā:
 • Vai ar talantu piedzimst, vai to var attīstīt jebkurš?
 • Izpratne par talantu no psiholoģijas zinātnes un prakses viedokļa.
 • Faktori, kas traucē cilvēkiem realizēt savus talantus.
 • Savu talantu un spēju noteikšana.
 • Talantu attīstības paņēmieni.
 • Kā uzsākt savu talantu pielietošanu dzīvē.

3. Meistarklase „Intuīcija radošumam un mērķu sasniegšanai” 

Pirms šīs nodarbības nepieciešams aizpildīt Emocionālā un Garīgā intelektu testus (nav nepieciešams, ja to veicāt pirmajā meistarklasē).

Izmantojot zemapziņas potenciālu, cilvēks bieži spēj rast atbildes uz sarežģītiem jautājumiem, kļūst radošs, sasniedz neiespējamus, neiedomājamus mērķus – tie tiek sasniegti it kā paši no sevis, labvēlīgi sakrītot apstākļiem. Zemapziņas spēkam piedēvē daudzus atklājumus (piem., Mendeļejeva tabula, šujmašīnas adata, u.t.t.).

Programmā:
 • Domu spēks un intuīcija zinātnes skatījumā.
 • Intuīcija un zemapziņas potenciāla izmantošana.
 • Radošuma instrumenti.
 • Intuīcijas izmantošana radošu ideju izveidošanā.
 • Radošums, specializējoties jaunu produktu izveidei.
 • Domas spēka un intuīcijas izmantošana savu mērķu sasniegšanā.

4. Meistarklase „Pašregulācija – noskaņojuma veidošana mērķu sasniegšanai” 

Apgūstot pašregulāciju, cilvēks iemācās rast nepieciešamo noskaņojumu un mobilizē nepieciešamo enerģiju mērķu sasniegšanai, spēj jebkuru darbu veikt ar prieku, spēj regulēt stresa līmeni.

Programmā:
 • Kas ietekmē pašregulācijas spējas.
 • Pašregulācija un noskaņošanās.
 • Noskaņošanās sniegumam – viegli un ātri!
 • Paņēmieni pašregulācijas attīstībai un pielietošanai.
 • Meditāciju veidi un to izvēle atbilstoši mērķiem.
 • Meditācijas pielietošana prāta spēju, garīga līdzsvara, sevis izpratnes utt. attīstībā.

5. Meistarklase „Enerģijas uzkrāšanas paņēmieni veselīgai un aktīvai dzīvei” 

Kad cilvēka organisms ir enerģijas pilns, uzlabojas gan veselība, gan sociālās dzīves kvalitāte, uzlabojas imūnās sistēmas darbība, organisms ātrāk atjaunojas pēc slodzes, palēninās novecošanas procesi.

Šajā nodarbībā mēs pievērsīsimies dažādiem paņēmieniem enerģijas uzkrāšanā un noturēšanā, kas dos iespēju mundrumu un dzīvesprieku uzturēt ilgāk, pietiekami aktīvi, pat smagi strādājot. Jau nodarbības laikā, veicot vingrinājumus, būs iespēja izjust enerģijas pieplūdumu.

Programmā:
 • Kāpēc zūd enerģija un kā to novērst?
 • Enerģijas uzkrāšanas un noturēšanas veidi un paņēmieni.
 • Zinātnes skatījums uz enerģiju un enerģijas kanāliem.
 • Elpošanas paņēmieni, kas palīdz enerģijas uzkrāšanai – labākais no Prānajāmas u.c. elpošanas sistēmām.
 • Jogas paņēmieni un pozas enerģijas kanālu aktivizēšanai.
 • Meditācijas, kas palīdz enerģijas uzkrāšanai.
 • Cigun paņēmieni enerģijas uzkrāšanai un noturēšanai.
 • Enerģija un norūdīšanās – kā vairs neslimot.

CENA: 45,00 EUR + PVN par vienu meistarklasi 
Cenā iekļauts: 3 stundu mācību programma, mācību materiāli, kafijas pauze, Jūsu iegūtās zināšanas apliecinošs sertifikāts.

IZDEVĪGI!

PIECU MEISTARKLAŠU KOMPLEKTS: tikai 195,00 EUR + PVN 
Cenā iekļauts: piecas meistarklases (katra 3 stundas), mācību materiāli, kafijas pauzes, Jūsu iegūtās zināšanas apliecinošs sertifikāts.

Biznesa psihologs ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi dažādu lekciju, semināru un treniņu vadīšanā un uzņēmumu konsultēšanā.
Cena: Piecu meistarklašu komplekts: tikai 195,00EUR + PVN, vienas meistarklases cena: 45,00 + PVN
Cenā iekļauts: piecas meistarklases (katra 3 stundas), mācību materiāli, kafijas pauzes, Jūsu iegūtās zināšanas apliecinošs sertifikāts.
Pieteikties

Karstākie piedāvājumi

PowerPoint - kā ātri un vienkārši izveidot lielisku prezentāciju

Ja vēlaties iemācīties ātri un vienkārši izveidot skaistu, kvalitatīvu prezentāciju un uzzināt, kā to koplietot, publiskot tiešsaistē - šis vebinārs ir tieši Jums. Vebinārā uzzināsiet dažādus ieteikumus un knifiņus, kas atvieglo prezentācijas izveidi, kā arī apgūsiet tīri tehniskas prezentācijas veidošanas prasmes.

Digitālās komunikācijas pamati jeb Kā rakstīt internetā

Kursa mērķis: iemācīt, kā rakstīt internetā, lai lasītājam prieks un rakstītājs sasniegtu mērķi. Kursa pamatā ir vienkārši padomi un īsti piemēri par to, kā izvēlēties ziņas kanālu, noteikt mērķauditoriju un pielāgot valodas izteiksmi. Kursa dalībnieki – esiet gatavi lasīt, rakstīt un diskutēt!