Individuālā, komandas, grupas supervīzija

Uzņēmējdarbībā ikvienai organizācijai ir būtiski sasniegt savus finanšu un biznesa attīstības mērķus un izcilību klientu apkalpošanā. Panākumus gūst (vai negūst) cilvēki – organizācijas darbinieki, tādēļ uzņēmuma nākotnes veiksme ir tieši atkarīga no vadības gatavības pievērst uzmanību savai un darbinieku pilnveidošanai un atbalstīšanai.

Supervīzija ir metode – process, ar kuras palīdzību iespējams panākt pozitīvas izmaiņas cilvēku sniegumā, attieksmē un uzvedībā.

Supervīzijas galvenie mērķi:

 • nodrošināt vadītājam vai darbiniekam skaidrību par viņa profesionālās darbības mērķiem, uzdevumiem un kompetences robežām;
 • celt vadītāju un darbinieku profesionālo pašapziņu un kapacitāti;
 • iedrošināt izvērtēt un analizēt savu rīcību un emocijas;
 • veicināt profesionālo izaugsmi, tādējādi uzlabojot pakalpojumu kvalitāti klientiem.

Profesionālās efektivitātes paaugstināšana ir supervīzijas galvenais rezultāts, kas var ietvert dažādu jautājumu risināšanu:

 • profesionālo robežu apzināšanās,
 • rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās,
 • attiecību veidošana ar padotajiem, kolēģiem un klientiem,
 • sadarbība komandā,
 • darba stratēģijas,
 • stresa faktoru un izdegšanas mazināšana un daudzi citi jautājumi, kas aktualizējas ikdienas darbā.

Piedāvājam individuālo, komandas vai grupas supervīziju profesionāla supervizora vadībā.

Supervizora būtiskākie resursi:

 • prasmes: nodrošināt konfidencialitāti, iedrošināt, analizēt stiprās/vājās puses, saglabāt neitralitāti („skats no malas”), sniegt pilnvērtīgu atgriezenisko saiti;
 • zināšanas par: strukturēta supervīzijas procesa organizēšanu, atbilstošu metožu pielietošanu, komandas darba principiem, konfliktu risināšanu u.c.;
 • radoša pieeja un cieņas pilna attieksme.

Plašāka informācija un pieteikšanās pa tālr. 67216433 vai rakstot uz e-pastu: latconsul@latconsul.lv

Uzņēmējdarbībā ikvienai organizācijai ir būtiski sasniegt savus finanšu un biznesa attīstības mērķus un izcilību klientu apkalpošanā. Panākumus gūst (vai negūst) cilvēki – organizācijas darbinieki, tādēļ uzņēmuma nākotnes veiksme ir tieši atkarīga no vadības gatavības pievērst uzmanību savai un darbinieku pilnveidošanai un atbalstīšanai.

Supervīzija ir metode – process, ar kuras palīdzību iespējams panākt pozitīvas izmaiņas cilvēku sniegumā, attieksmē un uzvedībā.

Supervīzijas galvenie mērķi:

 • nodrošināt vadītājam vai darbiniekam skaidrību par viņa profesionālās darbības mērķiem, uzdevumiem un kompetences robežām;
 • celt vadītāju un darbinieku profesionālo pašapziņu un kapacitāti;
 • iedrošināt izvērtēt un analizēt savu rīcību un emocijas;
 • veicināt profesionālo izaugsmi, tādējādi uzlabojot pakalpojumu kvalitāti klientiem.

Profesionālās efektivitātes paaugstināšana ir supervīzijas galvenais rezultāts, kas var ietvert dažādu jautājumu risināšanu:

 • profesionālo robežu apzināšanās,
 • rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās,
 • attiecību veidošana ar padotajiem, kolēģiem un klientiem,
 • sadarbība komandā,
 • darba stratēģijas,
 • stresa faktoru un izdegšanas mazināšana un daudzi citi jautājumi, kas aktualizējas ikdienas darbā.

Piedāvājam individuālo, komandas vai grupas supervīziju profesionāla supervizora vadībā.

Supervizora būtiskākie resursi:

 • prasmes: nodrošināt konfidencialitāti, iedrošināt, analizēt stiprās/vājās puses, saglabāt neitralitāti („skats no malas”), sniegt pilnvērtīgu atgriezenisko saiti;
 • zināšanas par: strukturēta supervīzijas procesa organizēšanu, atbilstošu metožu pielietošanu, komandas darba principiem, konfliktu risināšanu u.c.;
 • radoša pieeja un cieņas pilna attieksme.

Plašāka informācija un pieteikšanās pa tālr. 67216433 vai rakstot uz e-pastu: latconsul@latconsul.lv

Karstākie piedāvājumi

PowerPoint - kā ātri un vienkārši izveidot lielisku prezentāciju

Ja vēlaties iemācīties ātri un vienkārši izveidot skaistu, kvalitatīvu prezentāciju un uzzināt, kā to koplietot, publiskot tiešsaistē - šis vebinārs ir tieši Jums. Vebinārā uzzināsiet dažādus ieteikumus un knifiņus, kas atvieglo prezentācijas izveidi, kā arī apgūsiet tīri tehniskas prezentācijas veidošanas prasmes.

Digitālās komunikācijas pamati jeb Kā rakstīt internetā

Kursa mērķis: iemācīt, kā rakstīt internetā, lai lasītājam prieks un rakstītājs sasniegtu mērķi. Kursa pamatā ir vienkārši padomi un īsti piemēri par to, kā izvēlēties ziņas kanālu, noteikt mērķauditoriju un pielāgot valodas izteiksmi. Kursa dalībnieki – esiet gatavi lasīt, rakstīt un diskutēt!