Konsultācijas par Fizisko personu datu aizsardzību

Jebkuram komercdarbības veicējam, uzņēmumam vai valsts iestādei šobrīd ļoti aktuāls ir jautājums par personas datu aizsardzību.

Ikvienam uzņēmumam, kurš savā darbībā izmanto klientu lojalitātes programmas, bonusu - atlaižu sistēmas, personu datu bāzes u.tml., ir svarīgi zināt nosacījumus, kā pareizi uzglabāt personu datus un kā komunicēt ar klientu.

Jums ir nepieciešamas:

 • zināšanas, kā nepieļaut Fizisko personu datu aizsardzības likuma pārkāpumus, kuri var novest pie administratīvā soda un uzņēmuma konkurētspējas pazemināšanās;

 • zināšanas un spēja izvērtēt uzņēmuma mārketinga aktivitāšu, izložu, datu bāžu veidošanas vai jebkādas citas ar datu apstrādi saistītas aktivitātes atbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Konsultācijās Jūs varēsiet gūt informāciju un padomus par šiem un citiem Jums aktuāliem jautājumiem:

 • Personas datu apstrādes tiesiskie pamati un ar to saistītie jautājumi. Piemērojamais speciālais likums. Personas datu apstrādes reģistrācija.

 • Personas datu apstrādes principi.

 • Sensitīvo personas datu apstrādes tiesiskie pamati un ar to saistītie jautājumi.

 • Amatpersonu tiesības saņemt personas datus.

 • Informācijas drošības pamatprincipi, risku analīze, drošības pārvaldība, tehniskie līdzekļi.

 • Datu subjekta tiesības.

 • Personas datu nodošana.

 • Personas datu aizsardzība un Informācijas atklātības likums.

 • Datu aizsardzība elektronisko sakaru nozarē. Komerciālu paziņojumu izsūtīšanas kārtība un atbildība.

 • Personas datu aizsardzības speciālista funkcijas un pienākumi.

 • Atbildība par pārkāpumiem personas datu aizsardzības jomā.

 

Pieteikties konsultācijai varat telefoniski: 67216433 vai elektroniski: latconsul@latconsul.lv

Jebkuram komercdarbības veicējam, uzņēmumam vai valsts iestādei šobrīd ļoti aktuāls ir jautājums par personas datu aizsardzību.

Ikvienam uzņēmumam, kurš savā darbībā izmanto klientu lojalitātes programmas, bonusu - atlaižu sistēmas, personu datu bāzes u.tml., ir svarīgi zināt nosacījumus, kā pareizi uzglabāt personu datus un kā komunicēt ar klientu.

Jums ir nepieciešamas:

 • zināšanas, kā nepieļaut Fizisko personu datu aizsardzības likuma pārkāpumus, kuri var novest pie administratīvā soda un uzņēmuma konkurētspējas pazemināšanās;

 • zināšanas un spēja izvērtēt uzņēmuma mārketinga aktivitāšu, izložu, datu bāžu veidošanas vai jebkādas citas ar datu apstrādi saistītas aktivitātes atbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Konsultācijās Jūs varēsiet gūt informāciju un padomus par šiem un citiem Jums aktuāliem jautājumiem:

 • Personas datu apstrādes tiesiskie pamati un ar to saistītie jautājumi. Piemērojamais speciālais likums. Personas datu apstrādes reģistrācija.

 • Personas datu apstrādes principi.

 • Sensitīvo personas datu apstrādes tiesiskie pamati un ar to saistītie jautājumi.

 • Amatpersonu tiesības saņemt personas datus.

 • Informācijas drošības pamatprincipi, risku analīze, drošības pārvaldība, tehniskie līdzekļi.

 • Datu subjekta tiesības.

 • Personas datu nodošana.

 • Personas datu aizsardzība un Informācijas atklātības likums.

 • Datu aizsardzība elektronisko sakaru nozarē. Komerciālu paziņojumu izsūtīšanas kārtība un atbildība.

 • Personas datu aizsardzības speciālista funkcijas un pienākumi.

 • Atbildība par pārkāpumiem personas datu aizsardzības jomā.

 

Pieteikties konsultācijai varat telefoniski: 67216433 vai elektroniski: latconsul@latconsul.lv

Plaša Latvijas un arī starptautiska pieredze personas datu aizsardzības un citu tiesību jautājumos iegūta konsultējot daudzus lielākos uzņēmumus un iestādes Latvijā.
Pieteikties

Karstākie piedāvājumi

PowerPoint - kā ātri un vienkārši izveidot lielisku prezentāciju

Ja vēlaties iemācīties ātri un vienkārši izveidot skaistu, kvalitatīvu prezentāciju un uzzināt, kā to koplietot, publiskot tiešsaistē - šis vebinārs ir tieši Jums. Vebinārā uzzināsiet dažādus ieteikumus un knifiņus, kas atvieglo prezentācijas izveidi, kā arī apgūsiet tīri tehniskas prezentācijas veidošanas prasmes.

Digitālās komunikācijas pamati jeb Kā rakstīt internetā

Kursa mērķis: iemācīt, kā rakstīt internetā, lai lasītājam prieks un rakstītājs sasniegtu mērķi. Kursa pamatā ir vienkārši padomi un īsti piemēri par to, kā izvēlēties ziņas kanālu, noteikt mērķauditoriju un pielāgot valodas izteiksmi. Kursa dalībnieki – esiet gatavi lasīt, rakstīt un diskutēt!