Efektīva laika vadība

Semināra vadītājs – Jānis Roze

Laika vadība jebkurā nozarē un dzīves jomā palīdz cilvēkam paveikt vairāk: mācībās, darbā, ģimenes rūpēs, pašattīstībā utt. Pie tradicionāliem laika vadības paņēmieniem mūsdienās klāt ir nākuši digitālie instrumenti, kas sola celt cilvēka produktivitāti jaunos augstumos.

Uzņēmumi, izvēloties veikt laika vadības apmācības saviem darbiniekiem, bieži nesasniedz vēlamo efektu – darbinieku produktivitātes celšanu, kam par iemeslu ir daži biežāk sastopamie faktori: laika vadība nav pieskaņota konkrētai darba videi, konkrētam darbiniekam, kā arī traucē iedibinātās prakses inerce uzņēmumā.

Šim semināram izstrādātā programma novērš iepriekš minēto faktoru ietekmi, izmantojot atgriezenisko saiti, kas nozīmīgi ceļ laika vadības semināra efektivitāti.

Pirms semināra tā dalībniekiem piedāvāsim aizpildīt laika vadības aptauju/testu, kas palīdzēs noteikt katram savu laika vadības iemaņu līmeni, uzņēmuma norišu ietekmi uz laika patēriņu, un balstoties uz aptaujas rezultātiem, varēsiet piemeklēt sev atbilstošākos laika vadības paņēmienus. 

PROGRAMMAS MĒRĶIS:

Sniegt prasmes laika vadībā, kas ļaus ikdienā efektīvāk plānot un organizēt savu darbu, paveikt vairāk, sasniegt izvirzītos mērķus un samazināt laika un enerģijas ieguldījumu.

METODES UN PROCESS:

Intensīvs vienas dienas seminārs, kurā pasniedzēja stāstītais tiks papildināts ar piemēriem, dalībnieki aktīvi darbosies, pildot dažādus praktiskus uzdevumus.

DALĪBNIEKU IEGUVUMI:

 • Izpratne par savu laika vadības iemaņu līmeni.
 • Personīgo un darba mērķu tuvākajiem gadiem nospraušana.
 • Augstāka koncentrācijas spēja un efektivitāte.
 • Efektīvāka personīgā un darba laika izmantošana, ņemot vērā savu individualitāti.
 • Savas motivācijas vēršana uz sasniegumiem – lielāka darba prieka gūšana.
 • Spēja strādāt efektīvāk laika trūkuma situācijās.
 • Attīstīta spēja darbam ar prioritāšu izvirzīšanu un formulēšanu.
 • Efektīva aizķeršanās iemeslu, piemēram, atlikšanas sindroma, pārvarēšana.

PROGRAMMA:

1. Pašattīstība un laika vadība

 • Savu darba un personisko mērķu apzināšana un integrēšana ikdienas dzīvē.
 • Kā vienkārši novērst atlikšanas sindromu.
 • Pašmotivācijas paņēmieni – kā tiekties uz mērķiem ar prieku.
 • Zemapziņas ierobežojumi, kas ir saistīti ar laika vadību.

2. Laika vadības psiholoģija

 • Kāpēc laika vadība nedarbojas – psiholoģiskie šķēršļi un to apiešana.
 • Atlikšanas sindroma un citu laika zagļu pārvarēšanas paņēmieni.
 • Mācāmies teikt „nē” nevajadzīgajiem pasākumiem, aktivitātēm un cilvēkiem.
 • Rīcība laika trūkuma apstākļos - kā saglabāt nervus un enerģiju.
 • Kā rīkoties, ja laika zaglis ir kolēģis?
 • Metodes darbam ar sarežģītiem un nepatīkamiem uzdevumiem.
 • Ne visi komandā ir vienādi - ko darīt ar gausiem kolēģiem.
 • Darbojamies kopā – laika vadība komandā.

3. Laika vadības principi

 • Sava laika vadības līmeņa noskaidrošana.
 • Laika vadība un iedibinātās uzņēmumā prakses.
 • Paņēmieni, kas palīdz izplānot un savienot vairākus projektus. Tālo, tuvo mērķu un starprezultātu plānošana.
 • Plānošana un prioritāšu noteikšana (Švāba, Eizenhauera u.c. metodes).
 • Mūsdienīgie digitālie rīki, kas  atvieglo laika vadīšanu un ceļ cilvēka efektivitāti.
 • Nospraustie mērķi un negaidītie apstākļi – kā saglabāt elastību plānošanā. Konteksts plānošanā.
 • Darbavietas sakārtošanas sistēma.
 • Efektīvas dienas plānošana - kā pagūt to, kam parasti laika neatliek.

 

MĀCĪBU ILGUMS

Intensīvs 1 dienas seminārs, kurā pasniedzēja stāstītais tiks papildināts ar piemēriem, dalībnieki aktīvi darbosies, pildot dažādus praktiskus uzdevumus.
Seminārs notiks no plkst. 10.00 - 16.00 mācību centra LatConsul telpās Raiņa bulvārī 2, Rīgā. 

Piesakoties semināram, dalībnieki saņems saiti uz interneta vietni, kurā varēs aizpildīt aptauju/testu par laika plānošanu. Aizpildot aptauju, dalībniekiem būs jāizdomā savs šifrs (vārds vai skaitļu kombinācija), pēc kura varēs atpazīt savus aptaujas datus prezentācijā un izdales materiālos semināra laikā - šādi tiek garantēta anonimitāte.


CENA: 95,00 EUR + PVN
Cenā iekļauta individuālas programmas izveide, izdales materiāli, mācību organizēšana un vadīšana, anketas datu apstrāde, kafijas pauzes un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība. 

Semināra vadītājs – Jānis Roze

Laika vadība jebkurā nozarē un dzīves jomā palīdz cilvēkam paveikt vairāk: mācībās, darbā, ģimenes rūpēs, pašattīstībā utt. Pie tradicionāliem laika vadības paņēmieniem mūsdienās klāt ir nākuši digitālie instrumenti, kas sola celt cilvēka produktivitāti jaunos augstumos.

Uzņēmumi, izvēloties veikt laika vadības apmācības saviem darbiniekiem, bieži nesasniedz vēlamo efektu – darbinieku produktivitātes celšanu, kam par iemeslu ir daži biežāk sastopamie faktori: laika vadība nav pieskaņota konkrētai darba videi, konkrētam darbiniekam, kā arī traucē iedibinātās prakses inerce uzņēmumā.

Šim semināram izstrādātā programma novērš iepriekš minēto faktoru ietekmi, izmantojot atgriezenisko saiti, kas nozīmīgi ceļ laika vadības semināra efektivitāti.

Pirms semināra tā dalībniekiem piedāvāsim aizpildīt laika vadības aptauju/testu, kas palīdzēs noteikt katram savu laika vadības iemaņu līmeni, uzņēmuma norišu ietekmi uz laika patēriņu, un balstoties uz aptaujas rezultātiem, varēsiet piemeklēt sev atbilstošākos laika vadības paņēmienus. 

PROGRAMMAS MĒRĶIS:

Sniegt prasmes laika vadībā, kas ļaus ikdienā efektīvāk plānot un organizēt savu darbu, paveikt vairāk, sasniegt izvirzītos mērķus un samazināt laika un enerģijas ieguldījumu.

METODES UN PROCESS:

Intensīvs vienas dienas seminārs, kurā pasniedzēja stāstītais tiks papildināts ar piemēriem, dalībnieki aktīvi darbosies, pildot dažādus praktiskus uzdevumus.

DALĪBNIEKU IEGUVUMI:

 • Izpratne par savu laika vadības iemaņu līmeni.
 • Personīgo un darba mērķu tuvākajiem gadiem nospraušana.
 • Augstāka koncentrācijas spēja un efektivitāte.
 • Efektīvāka personīgā un darba laika izmantošana, ņemot vērā savu individualitāti.
 • Savas motivācijas vēršana uz sasniegumiem – lielāka darba prieka gūšana.
 • Spēja strādāt efektīvāk laika trūkuma situācijās.
 • Attīstīta spēja darbam ar prioritāšu izvirzīšanu un formulēšanu.
 • Efektīva aizķeršanās iemeslu, piemēram, atlikšanas sindroma, pārvarēšana.

PROGRAMMA:

1. Pašattīstība un laika vadība

 • Savu darba un personisko mērķu apzināšana un integrēšana ikdienas dzīvē.
 • Kā vienkārši novērst atlikšanas sindromu.
 • Pašmotivācijas paņēmieni – kā tiekties uz mērķiem ar prieku.
 • Zemapziņas ierobežojumi, kas ir saistīti ar laika vadību.

2. Laika vadības psiholoģija

 • Kāpēc laika vadība nedarbojas – psiholoģiskie šķēršļi un to apiešana.
 • Atlikšanas sindroma un citu laika zagļu pārvarēšanas paņēmieni.
 • Mācāmies teikt „nē” nevajadzīgajiem pasākumiem, aktivitātēm un cilvēkiem.
 • Rīcība laika trūkuma apstākļos - kā saglabāt nervus un enerģiju.
 • Kā rīkoties, ja laika zaglis ir kolēģis?
 • Metodes darbam ar sarežģītiem un nepatīkamiem uzdevumiem.
 • Ne visi komandā ir vienādi - ko darīt ar gausiem kolēģiem.
 • Darbojamies kopā – laika vadība komandā.

3. Laika vadības principi

 • Sava laika vadības līmeņa noskaidrošana.
 • Laika vadība un iedibinātās uzņēmumā prakses.
 • Paņēmieni, kas palīdz izplānot un savienot vairākus projektus. Tālo, tuvo mērķu un starprezultātu plānošana.
 • Plānošana un prioritāšu noteikšana (Švāba, Eizenhauera u.c. metodes).
 • Mūsdienīgie digitālie rīki, kas  atvieglo laika vadīšanu un ceļ cilvēka efektivitāti.
 • Nospraustie mērķi un negaidītie apstākļi – kā saglabāt elastību plānošanā. Konteksts plānošanā.
 • Darbavietas sakārtošanas sistēma.
 • Efektīvas dienas plānošana - kā pagūt to, kam parasti laika neatliek.

 

MĀCĪBU ILGUMS

Intensīvs 1 dienas seminārs, kurā pasniedzēja stāstītais tiks papildināts ar piemēriem, dalībnieki aktīvi darbosies, pildot dažādus praktiskus uzdevumus.
Seminārs notiks no plkst. 10.00 - 16.00 mācību centra LatConsul telpās Raiņa bulvārī 2, Rīgā. 

Piesakoties semināram, dalībnieki saņems saiti uz interneta vietni, kurā varēs aizpildīt aptauju/testu par laika plānošanu. Aizpildot aptauju, dalībniekiem būs jāizdomā savs šifrs (vārds vai skaitļu kombinācija), pēc kura varēs atpazīt savus aptaujas datus prezentācijā un izdales materiālos semināra laikā - šādi tiek garantēta anonimitāte.


CENA: 95,00 EUR + PVN
Cenā iekļauta individuālas programmas izveide, izdales materiāli, mācību organizēšana un vadīšana, anketas datu apstrāde, kafijas pauzes un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība. 

Biznesa psihologs ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi dažādu lekciju, semināru un treniņu vadīšanā un uzņēmumu konsultēšanā.
Cena: 95,00EUR + PVN
Cenā iekļauta individuālas programmas izveide, izdales materiāli, mācību organizēšana un vadīšana, anketas datu apstrāde, kafijas pauzes un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Pieteikties

Karstākie piedāvājumi

PowerPoint - kā ātri un vienkārši izveidot lielisku prezentāciju

Ja vēlaties iemācīties ātri un vienkārši izveidot skaistu, kvalitatīvu prezentāciju un uzzināt, kā to koplietot, publiskot tiešsaistē - šis vebinārs ir tieši Jums. Vebinārā uzzināsiet dažādus ieteikumus un knifiņus, kas atvieglo prezentācijas izveidi, kā arī apgūsiet tīri tehniskas prezentācijas veidošanas prasmes.

Digitālās komunikācijas pamati jeb Kā rakstīt internetā

Kursa mērķis: iemācīt, kā rakstīt internetā, lai lasītājam prieks un rakstītājs sasniegtu mērķi. Kursa pamatā ir vienkārši padomi un īsti piemēri par to, kā izvēlēties ziņas kanālu, noteikt mērķauditoriju un pielāgot valodas izteiksmi. Kursa dalībnieki – esiet gatavi lasīt, rakstīt un diskutēt!